Žáci s výukovými obtížemi

Základní dokument upravující práci se žáky s výukovými obtížemi: Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí , žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Každý žák má možnost se dohodnout se svým vyučujícím na doučování. Termíny těchto konzultací jsou uvedeny na stránkách školy. Je nutné si termín a obsah konzultace dohodnout minimálně den předem.

 Zvýšení účinnosti práce s  žáky se speciálními potřebami probíhá individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin.

Škola má nově vypracovaný Školní podpůrný program, který by měl pomoci při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Spolupracujeme s PPP Olomouckého kraje, SPC Olomouc a dalšími odbornými pracovišti. Individuální přístup v rámci běžné třídy odborníci doporučili 70 žákům.