Zelená učebna

Tento projekt má za úkol zlepšit výuku environmentální výchovy na školách. Už z názvu projektu „NA PŘÍRODU VŠEMI SMYSLY aneb ŠKOLA TROCHU JINAK“ vyplývá snaha vedení školy o výuku přírodovědných předmětů jinak a jinde. Škola v této oblasti dlouhodobě pracuje. Ať už v projektu ZDRAVÁ ŠKOLA či právě v úpravě areálu pozemků školy započatých panem učitelem Reimerem.

Jsme přesvědčeni, že pokud se projekt podaří zrealizovat dle žádosti, zlepší materiálně technické podmínky pro vlastní výuku, volný čas dětí, jednorázové a mimoškolní akce. Změní se i přístup k získávání a upevňování poskytovaných informací s důrazem na pevnější sepětí s praxí a každodenním životem.

V příloze této zprávy je přesným popis stávajícího a cílového stavu, harmonogram, rozpočet a konečné výstupy.