Adopce na dálku

Uběhlo již téměř deset let od doby, kdy se žáci, pedagogové i správní zaměstnanci naší školy rozhodli kontaktovat Centrum zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity v Praze a zapojit se do programu Adopce na dálku, díky kterému je umožněno všeobecné i odborné vzdělání a zdravotní péče dětem, které žijí v zemích, jež se potýkají s extrémní chudobou.

bonny-nsibirwa Naši žáci získávají každý rok částku sedmi tisíc korun za své sběrové aktivity. Tato částka putovala několik let chlapci Waguma Juma do Ugandy. Po ukončení jeho účasti v programu Adopce na dálku, se žáci rozhodli posílat stejně vysokou částku čtrnáctileté dívce Nakiwala Edith z téže země. Ta ovšem v současné době upřednostnila nástup do zaměstnání před studiem a pracuje jako prodavačka. Dívka získala díky naší pomoci certifikát o absolvování základní školy. Naučila se číst, psát a mluví dobře anglicky, obdržela spoustu dárků a získala celou řadu informací z projektů a programů organizovaných společností UCDT (Uganda Czech Development Trust). Naši žáci stáli opět před rozhodnutím, zda v programu pokračovat. Neváhali a požádali o další adoptivní dítě, kterému chtějí poskytnout vzdělání, a tím také vstupenku do snadnějšího života ve zmiňované Ugandě. Pracovníci Centra zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity v Praze nám nabídli chlapce Bonny Nsibirwa, který žije s babičkou. Ta se sama stará o dalších sedm pravnoučat, z nichž někteří jsou sirotci. Chlapec by se chtěl stát mechanikem a naši žáci mu umožní si sen splnit.

Pedagogičtí pracovníci posílají částku sedmi tisíc korun po celou dobu indické dívence M. R. Shobha, která si již v dětství přála stát se ošetřovatelkou. V současné době má téměř dvacet roků a chybí jí jen krůček ke splnění jejího přání.