Šablony II 2018

Logo EU a MŠMTCílem výzvy je podpořit základní školy, školní družiny formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe,
na pomoc školám pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to
možností personálního posílení. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči,
kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Více informací v příloze