Comenius Partnerství škol

Projekt Comenius Partnerství škol
„Římané a rytíři na Moravě a Bavorsku“
2011 – 2013

V průběhu letních prázdnin byl naší škole schválen  projekt  Římané a rytíři na Moravě a Bavorsku v rámci programu EU Comenius Partnerství škol. (http://www.naep.cz)
Jedná se o dvouletý bilaterální projekt do kterého je zapojena naše škola ve spolupráci s Anton Bruckner Gymnáziem v německém městě Straubing. (http://www.dasbruckner.de)

Zapojení žáci budou společně se svými zahraničními partnery zjišťovat a zpracovávat informace týkající se tématu, vytvářet slovník společných česko-německých slov, nacvičovat cizojazyčné divadelní představení a to vše také prezentovat na webových stránkách.
V období Vánoc se uskuteční  akce podporující česko-německé přátelství zaměřené na podobnosti a odlišnosti obou národu za účelem odstranění stereotypů.

Nedílnou součástí projektu pak samozřejmě jsou i zahraniční pobyty žáků.  Žáci budou bydlet v rodinách svých partnerů a získají tak skvělou příležitost procvičit si oba cizí jazyky (angličtinu a němčinu), které se u nás na škole učí a samozřejmě se také přímo seznámit s životem v německé rodině.

Na závěr projektu bude uspořádána výstava jak u nás ve Šternberku tak i ve Straubingu, kde budou jednak prezentovány výsledky práce žáků, ale také partnerské město a zajímavosti z jeho okolí.

AKTIVITY PROJEKTU:

JAZYKOVÁ VÝUKA

https://www.zssvat.cz/akce-skoly/ahoj-dobry-den-jak-se-jmenujes/

VÝMĚNNÝ POBYT V NĚMECKU

https://www.zssvat.cz/akce-skoly/vymenny-pobyt-zaku-v-nemecku/

VÝROBA VÁNOČNÍCH DÁRKŮ

JAZYKOVÁ VÝUKA

https://www.zssvat.cz/akce-skoly/jazykova-vyuka-ve-straubingu-a-ve-sternberku/

VÝMĚNNÝ POBYT VE ŠTERNBERKU

https://www.zssvat.cz/akce-skoly/navsteva-nemeckych-zaku/

SPOLEČNÁ NÁVŠTĚVA PRAHY

https://www.zssvat.cz/akce-skoly/nemecka-navsteva-opet-u-nas-na-skole/

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

https://www.zssvat.cz/akce-skoly/divadelni-predstaveni-snehurka-a-sedm-trpasliku-2/

 

 

Logo Programu celoživotního vzdělávání

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.