EU PŠ

Logo EU

Naše škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách s názvem „EU peníze školám“.
Na základě MŠMT stanovených pravidel škola po procesu hodnocení a schválení získala částku 2 091 196,-Kč.
Realizace začala od 1.9.2010 a projekt potrvá do 28.2.2013.

Využitím základních šablon jsme získali finanční prostředky určené na inovace ve vzdělávání, vzdělávání pedagogů nebo individualizace. Projekt „EU peníze školám“ nám tedy poskytuje možnost nákupu nových technologií, pomůcek a učebnic, umožňuje pedagogům dále se vzdělávat a motivuje je k tvorbě nových výukových materiálů, které ve zvolených předmětech přispějí ke zvýšení zájmu žáků a k jejich větší zapojenosti do výuky, nebo ke zlepšení jejich finanční, čtenářské a informační gramotnosti. V některých předmětech došlo k rozdělení tříd za účelem efektivnější práce s  dětmi.
Ze zdrojů projektu je financována pozice školního psychologa.

Sumarizace projektu

Prioritní oblast Počet šablon Třídy
Čtenářská a informační gramotnost – individualizace 3x 1.A, 3.B, 4.A
Čtenářská a informační gramotnost – inovace 4x 3.B, 2.A,
Čtenářská a informační gramotnost – DVPP 4x —–
Cizí jazyky – inovace 5x 2.B, 3.B, 5.B, 8.B
Cizí jazyky – DVPP 2x —–
Matematika – Individualizace 2x 4.B, 8.A
Matematika – Inovace 5x 1.A, 1.B, 4.B, 5.B, 6.A
Matematika – DVPP 5x —–
Přírodní vědy – inovace 6x 2.A, 3.A, 7.A (2x), 8.A (2x)
Přírodní vědy – DVPP 3x —–
Finanční gramotnost – inovace 1x 7.A
Finanční gramotnost – DVPP 1x —–
Inkluzivní vzdělávání – školní psycholog 1x

Přílohy

plakat-eu

(plakat-eu.pdf )
( )