Archiv rubriky: Oznámení rodičům

Pozvánka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd na informační schůzku

Vážení rodiče,

ve středu 15. května 2019 v 16 hodin se ve školní jídelně (v přístavbě školní budovy Svatoplukova v 1. patře) bude konat informační schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd s vedením školy, třídními učitelkami a vychovatelkami. Budete seznámeni s umístěním žáků do tříd a budou vám poskytnuty další informace týkající školního roku 2019/2020.

Za státní příspěvek 200 Kč na žáka pro nákup školních potřeb obdrží děti
balíček pomůcek (vodové barvy, barevné papíry, nůžky, modelínu, voskové pastelky 6 ks, tabulku a 2 fixy).
Za dalších 300 Kč škola dětem zajistí Slabikář, Živou abecedu, Prvouku, skládací abecedu, číslice do zásobníku a sadu sešitů.

Na zakoupení ostatních škol. potřeb a pomůcek se už budou finančně podílet rodiče. Prosíme vás o zaplacení příslušné částky na výše uvedených třídních schůzkách u třídní učitelky. V případě problémů na místě dohodněte s třídní učitelkou termín náhradní úhrady. Děkujeme.

1.A – Mgr. Marcela Horáková 650 Kč žáci s Comenia Script 750 Kč
1.B – Mgr. Jana Nemravová 650 Kč

Finanční částku přineste s sebou na schůzku 15.5. 2019, budeme vybírat na místě.
Škola za vybrané peníze pro žáky zajistí tyto školní pomůcky a potřeby :
Uvolňovací cviky, písanky, matematické pracovní sešity, klasifikační notýsek, výkresy.
Na začátku škol. roku 2019/2020 se bude ještě platit příspěvek SRPŠ a pitný režim.
Prosíme rodiče o zpětné potvrzení pozvání na informační schůzku:
na email zc.tavssznull@avorandeb nebo na tel. č. 585012856. Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby pro své děti samostatně zajistili:
• pouzdro
• menší ručník s poutkem
• zásobníky na písmena a číslice – prostírání na svačinu
• desky na velké sešity A4 nebo složky – plastový hrníček na pití
• složku na výkresy A3
• obaly na sešity 6 ks A5, 2 ks A4, 1 ks A6
• 2 trojboké tužky s měkkou tuhou
• dřevěné trojboké pastelky 12 ks
• ořezávátko
• 1 pero – stačí během října, zpočátku píšeme tužkou
• 2 menší hadříky do Vv
• 2 štětce č. 6 a č. 10
• větší lepicí tyčinku (např. KORES)
• kelímek na vodu
• omyvatelnou podložku na lavici do Vv (50 x 50 cm)
• kapsář na lavici (35 x 35 cm) s poutky (1 velká a 2 menší kapsy)
• starší velké triko nebo zástěrku do Vv
• cvičební úbor v plátěné tašce; tepláky, tričko, kraťasy, tenisky se světlou podrážkou
• pytlík s podepsanými přezůvkami
• do kapsáře 2 balíčky papírových kapesníčků
• voskovky Koh-inoor 48 ks v kelímku

Prosíme rodiče o podepsání všech školních potřeb svého dítěte, aby nedocházelo k záměnám. Děkujeme.

Za vyučující 1. ročníků: Mgr. Marcela Horáková a Mgr. Jana Nemravová

Ve Šternberku 2. května 2019

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky PZ do 6.tříd RVCJ

Ředitel školy zveřejňuje výsledky přijímacích zkoušek do 6.tříd RVCJ, konaných dne 23.4. 2019.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Ukončení přihlašování žáků do školní družiny.

Vážení rodiče, v průběhu celého měsíce dubna jste měli možnost přihlásit své děti do školní družiny na nadcházející školní rok 2019/2020. Již nyní je kapacita ŠD zcela naplněna a vy, kteří jste do 30.4.2019 odevzdali vyplněnou přihlášku, máte své dítě do družiny předběžně přihlášené. Je nezbytně nutné přijít 2.9.2019 tuto přihlášku POTVRDIT, doplnit chybějící údaje a podepsat seznámení s Vnitřním řádem ŠD a GDPR. Děkujeme.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky přijímacích zkoušek do 3.tříd RVCJ

Ředitel školy zveřejňuje výsledky přijímacích zkoušek do 3.tříd RVCJ, konaných dne 23.4. a 26.4.2019.

Bylo přijato 30 žáků.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky zápisu – OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 2019-2020

Ředitel Základní školy Svatoplukova 7, Šternberk, p.o. jako příslušný  správní orgán zveřejňuje výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2019-2020, konaném dne 5.4.2019,  podle  ustanovení §46, §165 odst.2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004Sb.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručováno v písemné podobě, zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání v ředitelně školy. Doručena budou pouze rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání.

Ve Šternberku dne 15.4.2019

Mgr. Jaromír Sedlák , ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 se na naší škole opět otevírá 3.třída s rozšířenou výukou jazyků a doplnění do 6.třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (od 3.třídy anglický jazyk a od 6.třídy 2.cizí jazyk-němčina nebo ruština – dle výběru žáků a možností školy).

Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě do 3.třídy nebo 6.třídy s rozšířenou výukou jazyků, zašlete na adresu školy vyplněnou přihlášku do 17.4.2019 (do budoucí 3. nebo 6.třídy (rozhodující je razítko pošty) nebo doručte osobně do kanceláře školy.

Přihlášky a více informací naleznete na těchto stránkách

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2019/2020

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, pokud máte zájem přihlásit své dítě do školní družiny na školní rok 2019/2020, vyplňte, prosím, přihlášku, kterou Vám děti během následujících dnů přinesou domů a pošlete ji po svém dítěti zpět do ŠD, nebo ji doručte osobně. Upozorňujeme, že se to týká i těch dětí, které již školní družinu v letošním školním roce navštěvují.

Termín pro odevzdání vyplněné přihlášky je 30. dubna 2019!

V případě dotazů se obraťte na Bc.Pavlu Hrubou – zc.tavssznull@aburh , mobil ŠD – 736791929

Děti přijímáme do naplnění kapacity ŠD -150 žáků, dle kritérií uvedených níže.

  1. Přednostně děti z 1.-3.tříd
  2. Dojíždějící děti
  3. Zaměstnaných rodičů

Informace o přijetí/ nepřijetí žáka do ŠD, dle přiděleného čísla, bude oznámena písemně  na webu školy a na nástěnce v prostorách školní družiny. Děkujeme.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Jarní prázdniny- provoz školní družiny není.

Vážení rodiče, z důvodu nulového zájmu o ŠD, není družina v době jarních prázdnin v provozu. Děkujeme za pochopení a dětem přejeme krásné prázdniny.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro školní rok 2019/2020

Ředitelství základních škol ve Šternberku na základě ustanovení § 36 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s městem Šternberk
oznamují, že

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro školní rok 2019/2020

bude proveden v pátek 5. dubna 2019 od 9:00 do 17:30 hodin

Budou zapsány všechny děti narozené do 31.08.2013

Detailní informace včetně všech příloh naleznete na stránce Zápis do 1. ročníků

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Omluva za zrušené bruslení

Omlouváme se Vám tímto za dnešní zrušený termín bruslení pro žáky školy.

Při řešení shodných požadavků na termíny bruslení škol a úpravě přehledu těchto termínů došlo pochybením zaměstnance úřadu bývalého odboru školství a kultury k neodeslání konečného přehledu s aktuálními termíny provozovateli zimního stadionu ve Šternberku. Z tohoto důvodu nebyla včas připravena ledová plocha a žáci nemohli bruslit.

Velmi nás tato situace a komplikace s tím spojené mrzí, budou přijata opatření, aby se již tato chyba neopakovala.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Irena Černocká
vedoucí oddělení personalistiky,
školství a kultury
tisková mluvčí

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář