Archiv rubriky: Oznámení rodičům

Bezhotovostní platby za školní družinu na 2. pololetí!

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám připomenout termín úhrady poplatku za školní družinu za 2. pololetí v částce 750 Kč. Vy, kteří máte zájem platit bezhotovostně, proveďte úhradu nejpozději do konce měsíce ledna  2020. Podrobné informace naleznete zde, na stránkách školy:

Základní informace ŠD

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

STÁVKA PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ

Stávka pracovníků ve školství proběhne ve středu 6. listopadu 2019 na naší základní škole

Ředitelství Základní školy Svatoplukova 7, ve Šternberku informuje rodiče, že většina
pedagogických pracovníků se připojuje ke stávce, která proběhne ve středu 06.11.2019.

Tento den proto nebude probíhat ve škole vyučování, mimo třídy 3.AB.

Provoz školy bude v omezené míře probíhat následovně:

  • 3.AB – řádná výuka (1. hodina suplování dle rozvrhu, následně řádná výuka plavání, po příjezdu z plavání konec vyučování odchodem na oběd, či do ŠD;
  • Pro žáky 1.-5. tříd, kterým rodiče nejsou schopni zajistit hlídání, či náhradní program, bude po dobu stávky zajištěn provoz školní družiny v době od 07,00 do 15,00 hodin. Sraz těchto žáků bude, do 08,00 hodin, v prostorách ŠD, přístavba pod školní jídelnou, bude vypracován seznam těchto žáků.

Školní jídelna bude vařit obědy pro děti 3.AB a pro děti z družiny a pro mimoškolní strávníky.

Děkuji za pochopení

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Ve Šternberku 04.11.2019, 11,00 hodin

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Pozvánka na prohlídku zmodernizovaných dílen

Přijďte si ve čtvrtek 17.10. od 16. hodin prohlédnou naše nové dílny a robotickou učebnu. Zrekonstruovaná učebna včetně nového vybavení, lego pro moderní výuku a mnohem více.

Pozvánka je určena nejen pro rodiče žáků školy, ale i ostatní veřejnost.

Pozvánka

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Školní družina – podzimní prázdniny!

Vážení rodiče, během podzimních prázdnin 29.10. – 30. 10. 2019 nebude školní družina v provozu. Na tento den nebyl nikdo nahlášen. V případě zájmu doporučujeme využít nabídku DDM Šternberk, který na tyto dny vždy nabízí svůj program. Děkujeme za pochopení.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Pozvánka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd na informační schůzku

Vážení rodiče,

ve středu 15. května 2019 v 16 hodin se ve školní jídelně (v přístavbě školní budovy Svatoplukova v 1. patře) bude konat informační schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd s vedením školy, třídními učitelkami a vychovatelkami. Budete seznámeni s umístěním žáků do tříd a budou vám poskytnuty další informace týkající školního roku 2019/2020.

Za státní příspěvek 200 Kč na žáka pro nákup školních potřeb obdrží děti
balíček pomůcek (vodové barvy, barevné papíry, nůžky, modelínu, voskové pastelky 6 ks, tabulku a 2 fixy).
Za dalších 300 Kč škola dětem zajistí Slabikář, Živou abecedu, Prvouku, skládací abecedu, číslice do zásobníku a sadu sešitů.

Na zakoupení ostatních škol. potřeb a pomůcek se už budou finančně podílet rodiče. Prosíme vás o zaplacení příslušné částky na výše uvedených třídních schůzkách u třídní učitelky. V případě problémů na místě dohodněte s třídní učitelkou termín náhradní úhrady. Děkujeme.

1.A – Mgr. Marcela Horáková 650 Kč žáci s Comenia Script 750 Kč
1.B – Mgr. Jana Nemravová 650 Kč

Finanční částku přineste s sebou na schůzku 15.5. 2019, budeme vybírat na místě.
Škola za vybrané peníze pro žáky zajistí tyto školní pomůcky a potřeby :
Uvolňovací cviky, písanky, matematické pracovní sešity, klasifikační notýsek, výkresy.
Na začátku škol. roku 2019/2020 se bude ještě platit příspěvek SRPŠ a pitný režim.
Prosíme rodiče o zpětné potvrzení pozvání na informační schůzku:
na email zc.tavssznull@avorandeb nebo na tel. č. 585012856. Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby pro své děti samostatně zajistili:
• pouzdro
• menší ručník s poutkem
• zásobníky na písmena a číslice – prostírání na svačinu
• desky na velké sešity A4 nebo složky – plastový hrníček na pití
• složku na výkresy A3
• obaly na sešity 6 ks A5, 2 ks A4, 1 ks A6
• 2 trojboké tužky s měkkou tuhou
• dřevěné trojboké pastelky 12 ks
• ořezávátko
• 1 pero – stačí během října, zpočátku píšeme tužkou
• 2 menší hadříky do Vv
• 2 štětce č. 6 a č. 10
• větší lepicí tyčinku (např. KORES)
• kelímek na vodu
• omyvatelnou podložku na lavici do Vv (50 x 50 cm)
• kapsář na lavici (35 x 35 cm) s poutky (1 velká a 2 menší kapsy)
• starší velké triko nebo zástěrku do Vv
• cvičební úbor v plátěné tašce; tepláky, tričko, kraťasy, tenisky se světlou podrážkou
• pytlík s podepsanými přezůvkami
• do kapsáře 2 balíčky papírových kapesníčků
• voskovky Koh-inoor 48 ks v kelímku

Prosíme rodiče o podepsání všech školních potřeb svého dítěte, aby nedocházelo k záměnám. Děkujeme.

Za vyučující 1. ročníků: Mgr. Marcela Horáková a Mgr. Jana Nemravová

Ve Šternberku 2. května 2019

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky PZ do 6.tříd RVCJ

Ředitel školy zveřejňuje výsledky přijímacích zkoušek do 6.tříd RVCJ, konaných dne 23.4. 2019.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Ukončení přihlašování žáků do školní družiny.

Vážení rodiče, v průběhu celého měsíce dubna jste měli možnost přihlásit své děti do školní družiny na nadcházející školní rok 2019/2020. Již nyní je kapacita ŠD zcela naplněna a vy, kteří jste do 30.4.2019 odevzdali vyplněnou přihlášku, máte své dítě do družiny předběžně přihlášené. Je nezbytně nutné přijít 2.9.2019 tuto přihlášku POTVRDIT, doplnit chybějící údaje a podepsat seznámení s Vnitřním řádem ŠD a GDPR. Děkujeme.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky přijímacích zkoušek do 3.tříd RVCJ

Ředitel školy zveřejňuje výsledky přijímacích zkoušek do 3.tříd RVCJ, konaných dne 23.4. a 26.4.2019.

Bylo přijato 30 žáků.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky zápisu – OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 2019-2020

Ředitel Základní školy Svatoplukova 7, Šternberk, p.o. jako příslušný  správní orgán zveřejňuje výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2019-2020, konaném dne 5.4.2019,  podle  ustanovení §46, §165 odst.2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004Sb.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručováno v písemné podobě, zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání v ředitelně školy. Doručena budou pouze rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání.

Ve Šternberku dne 15.4.2019

Mgr. Jaromír Sedlák , ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 se na naší škole opět otevírá 3.třída s rozšířenou výukou jazyků a doplnění do 6.třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (od 3.třídy anglický jazyk a od 6.třídy 2.cizí jazyk-němčina nebo ruština – dle výběru žáků a možností školy).

Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě do 3.třídy nebo 6.třídy s rozšířenou výukou jazyků, zašlete na adresu školy vyplněnou přihlášku do 17.4.2019 (do budoucí 3. nebo 6.třídy (rozhodující je razítko pošty) nebo doručte osobně do kanceláře školy.

Přihlášky a více informací naleznete na těchto stránkách

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář