Projekty

Na škole probíhá řada projektů, které se zaměřují na prevenci sociálně patologických jevů, rozvoj sociálního cítění a vzdělanosti, ale i řešení globálních problémů.

Škola je zapojena také do evropského projektu EU peníze školám a Commenius Partnerství škol