Spolupráce

Spolupráce školy s Mensou ČR

Naše škola již několik let spolupracuje s Mensou ČR. V rámci spolupráce vznikl Kroužek deskových her, který navštěvují žáci od 2.ročníku. Jedenkrát za dva roky u nás probíhá pro zájemce testování Mensou a každoročně pořádáme turnaj deskových her. Na stránkách naší školy můžete najít a využít k rozvoji logického myšlení úkoly z Terminus clubu. Také se účastníme konferencí, seminářů a kurzů pořádaných Mensou ČR. Naši pedagogové se vzdělávají v oblasti rozvoje nadaných dětí.

Na základě našich aktivit jsme byli Mensou vybráni a zařazeni mezi dvacet škol, které mají titul „škola spolupracující s Mensou“. Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.