Výuka online

Vážení rodiče a žáci,

v souvislosti s Online Výukou (v aplikaci Teams apod.) škola striktně vyžaduje ZÁKAZ pořizování nahrávek a jiných audiovizuálních záznamů, jakož i jejich další šíření nebo sdílení.

Porušováním tohoto zákazu se vystavujete postihu nejen z titulu školního řádu, ale zejména trestněprávní zodpovědnosti z hlediska občanského zákoníku a platné související legislativy v rámci GDPR.

S pozdravem
vedení školy

Pro připojení do online výuky vždy uvádějte své jméno a příjmení, nikoliv přezdívku – jinak nemusíte být do online výuky vpuštěni.

Návod na připojení:

Návod na zobrazení (připnutí) konkrétního uživatele (učitele):

úterý středa čtvrtek
1.ročník
1.B od 8:00 Nemravová Nemravová Nemravová
1.A od 8:00 Horáková Horáková Horáková
2.ročník
2.A od 9:00 Polzerová Polzerová Polzerová
2.B od 9:00 Bergerová Bergerová Bergerová
Angličtina
10:30 – 11:00
AJ 2.B
Nemravová
3.ročník
3.A od 9:00 Šnorichová Šnorichová Šnorichová
3.B od 9:00 Švancarová Švancarová Švancarová
Angličtina
10:10 – 10:40
AJ 3.A + 3.B
Marková
AJ 3.A + 3.B
Marková
4.ročník
od 8:45 Mádrová Mádrová Mádrová
Angličtina
10:25-11:00
AJ 4.B
Pachová
AJ 4.B
Pachová


AJ 4.A Pachová (11.00-11.30)

AJ 4.A
Pachová
5.ročník
1.hod (8.45-9.20) ČJ
Peřinová
ČJ
Peřinová
ČJ
Peřinová
2.hod (9.35-10.10) M
Peřinová
M
Peřinová
M
Peřinová
3.hod (10.25-11.00) AJ
Mácová
VL/PRV
Peřinová
AJ
Mácová
6.ročník
1.hod (8.45-9.20) ČJ
Snihotová
ČJ
Snihotová
ČJ
Snihotová
2.hod (9.35-10.10) M
Papica
M
Papica
M
Papica
3.hod (10.25-11.00) AJ (6.AC)
Krumniklová
ČaZ
Rabenseifnerová
AJ (6.AC)
Krumniklová
7.ročník
1.hod (8.30-9.10) ČJ
Zdařil
ČJ
Zdařil
ČJ
Zdařil
2.hod (9.25-10.05) M
Chmelařová
M
Chmelařová
M
Chmelařová
3.hod (10.20-11.00) AJ (6.B + 7.AC)
Rabenseifnerová
Zem
Pallová
AJ (6.B + 7.AC)
Rabenseifnerová
8.ročník
1.hod (8.30-9.10) ČJ
Václavková
ČJ
Václavková
ČJ
Václavková
2.hod (9.25-10.05) M
Vaníčková
M
Vaníčková
M
Vaníčková
3.hod (10.20-11.00) AJ (7.B + 8.A)
Smola

Roudný
AJ (7.B + 8.A)
Smola
9.ročník
1.hod (8.30-9.10) ČJ
Daňková
ČJ
Daňková
ČJ
Daňková
2.hod (9.25-10.05) M
Gerža
M
Gerža
M
Gerža
3.hod (10.20-11.00) AJ (8.B + 9.A)
Skopalíková
RJ 9.A
Kastnerová


AJ 9.B
Krumniklová

AJ (8.B + 9.A)
Skopalíková

 

Technické podmínky

a) K úspěšnému připojení je potřeba využít

b) Na počítači není mikrofon ani kamera nutná (vyžadovány jsou pouze reproduktory nebo sluchátka k poslechu). Pokud ale bude chtít žák s učitelem komunikovat, jsou pak tato vstupní zařízení nezbytná.

Online třídní schůzky

dle domluvy s třídním učitelem se ve stanovený čas připojte na hodinu z rozvrhu pro dítě, případně klikněte na jméno učitele níže