Global Curriculum

Již na konci loňského školního roku navázala naše škola kontakt s neziskovou organizací ARPOK  v Olomouci. Cílem spolupráce  byla, kromě workshopů a dalších aktivit, které tato organizace nabízí, účast na mezinárodním projektu nazvaném Global curriculum.

Jedná se o dvouletý projekt zaměřený na zlepšení zapojení globální problematiky do výuky. Realizace projektu probíhá prostřednictví aktivit v hodinách, seminářů, workshopů a vzájemné spolupráce se školami v Beninu, Brazílii, Velké Británii a Rakousku, které jsou do projektu taktéž zapojeny.

Součástí projektu je mimo jiné i studijní cesta do anglického Leedsu a afrického Beninu. První setkáni proběhlo ve dnech 10.- 16.10. v Leedsu. Hlavní náplní bylo setkání zástupců jednotlivých států a výměna informací o úskalích a aktivitách, které jednotlivé země podnikají v oblasti globální tematiky. Účastníci spolupracovali na workshopech vedoucích ke zlepšení globálního curricula ve svých zemích. Učitelé  měli také možnost zakusit atmosféru prostředí anglických škol a odnést si tak další poznatky o tom, jak je možno globální problematiku aktivně vyučovat a propagovat v širší společnosti.

V neposlední řadě došlo k výměně  kontaktů mezi zúčastněnými, takže si žáci naší školy mohli začít dopisovat například s kamarády z Brazílie.

Projekt se přehoupl již do své druhé poloviny.  Během této doby došlo k uskutečnění několika dalších seminářů zaměřených na globální vzdělávání, vytvoření sad výukových materiálů a také k mezinárodní konferenci projektu.

Aktuality a další informace o projektu najdete na oficiálních stránkách:

http://globalcurriculum.net