Comenia Script

Učíme se Comenia Script

Comenia Script je velice jednoduché, moderní a praktické písmo, které odráží individuální tendence každého žáka. Ten si tak může písmo přizpůsobit svým potřebám.

Z výsledků pokusného ověřování písma vyplynulo, že výuka písma Comenia Script je z hlediska kvality písařského výkonu žáků srovnatelná s psaním běžnou psací abecedou.

Z hlediska rychlosti je opět velmi vyrovnaná s psaním běžné psací abecedy, i když tento kvantitativní znak není cílem rozvoje počáteční písařské gramotnosti.

I přes zjištěné uspokojivé výsledky při rozvoji psaní prostřednictvím písma Comenia Script se odborná garantka pokusného ověřování nedomnívá, že by písmo Comenia Script mělo být písmem, které plošně nahradí běžně užívanou psací abecedu.

Nejsou k tomu důvody historické, kulturní a ani didaktické.

Odborná garantka doporučuje, aby písmo Comenia Script bylo písmem alternativním k běžně užívané psací abecedě, které by volili rodiče společně se školou s podmínkou, že toto písmo bude u žáka celou vzdělávací dráhu respektováno (žák se nebude přeučovat pro psaní běžně užívanou psací abecedou) a zároveň mu bude umožněno naučit se běžně užívanou psací abecedu číst.

Na základě zjištěných výsledků při rozvoji psaní žáků uvedeným písmem tak ministerstvo školství doporučuje, aby bylo písmo Comenia script alternativou k běžně užívané psací abecedě.