Veřejně prospěšné práce

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 – 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.5.2013 do 31.12.2013 bylo v organizaci Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 120.000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 102.000 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 18.000 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na pomocné úklidové práce, údržbové práce v areálu školy, na školním a veřejném hřišti a přilehlých pozemcích apod., s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nízkou úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu.