Archiv rubriky: Akce školy

Volejbalové soustředění přípravky

VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ ŠTERNBERK – ČERVEN 2020 – 1., 2., 3. TŘÍDA Děti z první, druhé a třetí třídy volejbalové přípravky měly možnost se zúčastnit volejbalového soustředění. Volejbalisti ze všech šternberských škol se scházeli ráno u ZŠ Svatoplukova a každý den … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

ŠKOLÁKEM NANEČISTO aneb kdopak by se školy bál

DětiTřídní učitelky 1. A a 1.B posílají POZVÁNKU pro budoucího školáka na společné setkání s paní učitelkou a spolužáky – ŠKOLÁKEM NANEČISTO aneb kdopak by se školy bál

Kdy? 27. srpna 2020 (čtvrtek) od 16 do 17.30 hod.
Kde? Hřiště ZŠ Svatoplukova.

S sebou? Batůžek, přezůvky, pití, malou svačinku, dobrou náladu.

Těšíme se na Vás!
Romana Polzerová a Lenka Brázdilová

Účast dítěte prosím potvrďte mailem zc.tavssznull@avorezlop (1.A) nebo zc.tavssznull@avolidzarB.akneL (1.B)

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

NOVINKY DOMÁCÍHO VYUČOVÁNÍ…

Vážení rodiče, rád bych vám poděkoval za spolupráci, toleranci a trpělivost spojenou s úkoly domácího vzdělávání Vašich dětí v průběhu mimořádného přerušení výuky. Většina z vás přistupuje k zadaným úkolům velmi odpovědně a svědomitě. V některých případech bych však požádal o pečlivější plnění zadaných úkolů, sledování všech komunikačních toků. Vydržte, bude líp!!! Děkuji.

Dále vám touto formou posílám nové upřesňující zprávy k řešení domácí výuky v průběhu mimořádného opatření státu a přerušení výuky.

Škola připravuje pro žáky domácí výuku formou hromadných videokonferencí. Zde je k této problematice vydaný Metodický pokyn :

METODICKÝ POKYN K ZABEZPEČENÍ DOMÁCÍ VÝUKY FORMOU HROMADNÝCH VIDOEKONFERENCÍ

Cíl projektu

 • využití nových forem online ročníkové domácí výuky se zaměřením na výuku nové látky v předem stanovených termínech a lekcích

 • pomoc rodičům při zvládání požadavků domácí výuky

 • profesní růst učitelů

Aplikace projektu MS Office 365 – Teams

Termíny projektu

Přípravná část: od úterý 24.03.2020 do 13.04.2020
Zkušební provoz: od úterý 14.04.2020 do 17.04.2020
Ostrý provoz: od pondělí 20.04.2020 do ODVOLÁNÍ

Organizace Týdenní harmonogram

Pondělí

 • hromadné zadávání podkladů pro domácí výuku na týden, kontrola zadaných úkolů a činností z minulého týdne, individuální a diferencovaný přístup k žákům (SKYPE skupiny, aplikace www.skolavpyzamu.cz, ostatní a různé úkoly zadané vedením školy…)

Úterý až čtvrtek

 • Hromadné videokonference pro 1.-9. Ročník, s denními lekcemi ČJ, M, AJ či OSTANÍ (Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Dějepis, Zeměpis, Druhý cizí jazyk, Fyzika…) v době do 11 hodin

 • Po skončení hromadné domácí výuky dle potřeby osobní konzultace, skupinové SKYPE, aplikace www.skolavpyzamu.cz…

Pátek

 • Kontrola a vyhodnocení zadaného učiva, úpravy, plány lekcí videokonferencí…

Časové rozvržení lekcí

1.-3.

ročník

Délka lekce 30 minut

Přestávka 15 minut

4.-6.

ročník

Délka lekce 35 minut

Přestávka 15 minut

7.-9.

ročník

Délka lekce 40 minut

Přestávka 15 minut

1.lekce

09,00 – 09,30 hodin

1.lekce

08,45 – 09,20 hodin

1.lekce

08,30 – 09,10 hodin

2.lekce

09,45 – 10,15 hodin

2.lekce

09,35 – 10,10 hodin

2.lekce

09,25 – 10,05hodin

3.lekce

10,30 – 11,00 hodin

3.lekce

10,25 – 11,00 hodin

3.lekce

10,20 – 11,00 hodin

Týdenní stanovení lekcí podle předmětů

Lekce číslo

Úterý

Středa

Čtvrtek

Č.1

Český jazyk

Český jazyk

Český jazyk

Č.2

Matematika

Matematika

Matematika

Č.3

Anglický jazyk

Ostatní

Anglický jazyk

Pozn. Týdenní stanovení předmětu Ostatní určuje zástupce ředitele formou zveřejněného rozvrhu (EDUPAGE, školní web…)

 • Škola zadává podklady k domácí výuce přes webové stránky tříd, emaily, sociální sítě, pro starší děti přes systémem EDUPAGE. Všichni rodiče a žáci by měli mít přihlašovací údaje a hesla. Pokud ne, kontaktujte své třídní učitele.

 • Mimo povinně zadávané domácí úkoly připravila škola pro vaše děti, na odlehčení, pro zábavu, ale i vyjádření solidárního postoje DOBROVOLNOU soutěž pro žáky všech základních škol města Šternberka z oblasti výchov. Soutěž bude po skončení nouzového stavu odměněna hodnotnými knižními cenami. Na soutěži spolupracuje i zřizovatel. Upřesnění sledujte na webových stránkách naší školy, ostatních základních škol a na webu města. Podklady budou zaslány i emaily a přes systém EDUPAGE.

 • ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD v nové podobě je uveden na webových stránkách školy, uskuteční se v době od 03.4. do 09.04.2020.

 • Přijímací pohovory do 3. Tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků se uskuteční podle vývoje situace mimořádného uzavření škol. O termínu a organizaci budeme v dostatečném předstihu informovat prostřednictvím webových stránek školy.

 • Tajemnice školy potvrzuje formuláře pro OŠETŘOVNÉ v době od 07,00 do 09,00 hodin. Vhodné řešit tuto problematiku přes email, případně se dohodnout telefonicky na určitý den a čas (mobil Sedláková Renata – 732 832 268),

 • Škola přes ředitele školní jídelny plošně odhlásila žákům obědy do čtvrtku 09.04.2020.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Akce školy | 1 komentář

Soutěž ve sběru starého papíru na jaře neproběhne

Na základě problémů s výkupní cenou za sběr starého papíru byla tradiční akce pro letošní rok zrušena.

Sběrová soutěž byla naplánována na dny 7. a 8. 4. 2020.

V důsledku velmi nízkých výkupních cen v tomto období NEBUDE probíhat sběr starého papíru.

Rubriky: Akce školy, Oznámení rodičům | Napsat komentář

Házenkáři bodují!!!

Uběhly tři měsíce od posledního turnaje ve Velké Bystřici. Na trénincích jsme se zaměřili hlavně na střelbu na branku a osobní obranu. Jako hráči jsme se zlepšovali den za dnem a trenérky z nás měly čím dál větší radost! Když … Celý příspěvek

Další galerie | 1 komentář

Soutěže v cizích jazycích

V měsíci lednu proběhla na naší škole tradiční soutěž v cizích jazycích. Konkrétně se jednalo o školní kolo olympiády v anglickém a německém jazyce.

Soutěžilo se vždy ve dvou kategoriích: 1. kategorii tvořili žáci 6. a 7. tříd, ve 2. kategorii soutěžili žáci 8. a 9. ročníků.

V obou jazycích porota posuzovala nejen to, do jaké míry jsou soutěžící schopni porozumět mluvenému či psanému slovu, ale také jejich vlastní vyjadřovací schopnosti – pohotovost reagovat na nejrůznější otázky, bohatost slovní zásoby, jazykovou správnost, plynulost i výslovnost.

anglickém jazyce v kategorii mladších žáků 3. místo vybojoval Michal Farkaš (7. C), 2. místo obsadil Albert Huslar (7. B) a 1. místo získala Eva Dovrtělová (7. B). Vítězné příčky kategorie starších žáků zabrala 9. B: 3. místo patří Jiřímu Tůmovi, 2. místo Natálii Motáňové a 1. místo Adi Gronichů.

Nyní, jak si vedli žáci v německém jazyce. V mladší kategorii 3. místo získala Kristýna Smolová, 2. místo Dorota Švecová a 1. místo Martina Pšenicová (všechny ze 7. B). Poslední kategorii opět ovládla třída 9. B. Na 3. místě se skončila Jolana Švestková, na 2. místě Natálie Motáňová a vítězem se stala Lucie Hledíková.

Vítězové všech kategorií postoupili do okresního kola, které proběhlo v DDM Olomouc v únoru. Za němčinu nám Martina Pšenicová přivezla bronzovou medaili v kategorii mladších žáků a Lucce Hledíkové uteklo 3. místo o jeden bodík ve starší kategorii. Taktéž bramborovou medaili získal v angličtině Aďa Gronichů, do 3. místa chyběl pouze půl bod. Děkujeme všem soutěžícím za účast a za skvělou reprezentaci školy!

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Šablony 2018, Rozvíjíme klíčové kompetence – ve školní družině.

Také v letošním školním roce pokračují ve svých činnostech zájmové kluby, zřízené v rámci dotace Šablony 2018, Rozvíjíme klíčové kompetence, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008910. V této ukončené II. a začínající III. etapě k nim ve školní družině řadíme kluby zábavné logiky a deskových her, klub badatelský, čtenářské kluby a tandemová výuka ve ŠD zaměřená na pohybové hry.      Schůzky klubu zábavné logiky a deskových her probíhaly formou volnočasových aktivit v 90 minutových blocích. Žáci vystřídali vždy několik her a pedagogové se snažili, aby byly hry zábavné a atraktivní i pro žáky se specifickými potřebami. V rámci aktivit badatelského klubu se zaměřením na výtvarné činnosti se žáci naučili pracovat s netradičními materiály, vyzkoušeli si práci se sklem, přírodninami, odpadovým materiálem, plasty, nebo dřevem. Sami si vyrobili mýdla, nebo přísady do koupele. Čtenářské kluby pro žáky 1. tříd ze školní družiny jsou zaměřeny nejen na osvojení čtenářských dovedností, ale také na získávání základních znalostí z anglického jazyka zábavnou formou v kroužku s názvem „Zážitková angličtina“. Při sportovních aktivitách se žáci naučili spoustu nových her. Během cvičení na koberci, kruzích, žebřinách, hrazdě, nebo kladině si vyzkoušeli společně s p. učitelkou a p. vychovatelkou, co všechno zvládnou, i když si zpočátku v něčem nevěřili. Hojná účast v tomto klubu svědčí o zvyšujícím se zájmu dětí o sport a to je jistě velmi pozitivní zjištění.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Recitační soutěž 1. stupně

Období před prázdninami jsme si na Sadové zpříjemnili tradiční recitační soutěží. Všechny děti pozorně poslouchaly a držely palce svým spolužákům. Výhercům blahopřejeme!

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Pomáháme žákům s výběrem škol

V rámci projektu Rozvíjíme klíčové kompetence, je škola zapojena i do šablony Kariérního poradenství. A zatímco naši deváťáci již mají plnou hlavu s vyplňováním přihlášek na střední školy, proběhly i workshopy s žáky 8. tříd, kteří mají nelehký výběr stále před sebou.
Žáci měli možnost zapojit se do diskuse o rozdílech mezi různými typy škol (gymnázia, odborná učiliště, střední odborné školy) a oborů. Ukázala se jim i práce s Atlasem škol Olomouckého kraje. V tom si mohou vyhledat všechny školy v regionu s přehledem nabízených oborů, ale i informace o počtech přihlášených/přijatých v loňském roce. Atlasy školství pak žáci dostávají aktuální v 9. třídách před veletrhem Scholaris, aby již během něj mohli svou pozornost cílit na konkrétní stánky.
Ukázán jim byl i web infoabsolvent.cz, kde si mohou zkusit výběr pomocí obrázkového průvodce nebo vyhledat konkrétní školu podle vybraných parametrů (region, obor,…).
Osmáci sice mají na výběr ještě zdánlivě celý dlouhý rok, ale jak víme, čas plyne jako voda. Doufáme proto, že díky dostatku informací předem budou schopni vybrat si dobrý obor, který je bude bavit a pomůže jim snadno najít v budoucnu uplatnění na trhu práce.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Pohybové hry s dětmi a rodiči

Mamíí mě nechytneš, tatíí tady jsem…. Tahle slova jste mohli slyšet z naší tělocvičny při cvičení s rodiči. Užili jsme si spousty legrace a zahráli jsme si nové pohybové hry. Těch totiž nikdy není dost. Zjistili jsme, že děti mají obrovskou výdrž a jsou neunavitelné!!! Už se těšíme na příště.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář