Archiv rubriky: Akce školy

Soutěž ve sběru starého papíru na jaře neproběhne

Na základě problémů s výkupní cenou za sběr starého papíru byla tradiční akce pro letošní rok zrušena.

Sběrová soutěž byla naplánována na dny 7. a 8. 4. 2020.

V důsledku velmi nízkých výkupních cen v tomto období NEBUDE probíhat sběr starého papíru.

Rubriky: Akce školy, Oznámení rodičům | Napsat komentář

Házenkáři bodují!!!

Uběhly tři měsíce od posledního turnaje ve Velké Bystřici. Na trénincích jsme se zaměřili hlavně na střelbu na branku a osobní obranu. Jako hráči jsme se zlepšovali den za dnem a trenérky z nás měly čím dál větší radost! Když … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Soutěže v cizích jazycích

V měsíci lednu proběhla na naší škole tradiční soutěž v cizích jazycích. Konkrétně se jednalo o školní kolo olympiády v anglickém a německém jazyce.

Soutěžilo se vždy ve dvou kategoriích: 1. kategorii tvořili žáci 6. a 7. tříd, ve 2. kategorii soutěžili žáci 8. a 9. ročníků.

V obou jazycích porota posuzovala nejen to, do jaké míry jsou soutěžící schopni porozumět mluvenému či psanému slovu, ale také jejich vlastní vyjadřovací schopnosti – pohotovost reagovat na nejrůznější otázky, bohatost slovní zásoby, jazykovou správnost, plynulost i výslovnost.

anglickém jazyce v kategorii mladších žáků 3. místo vybojoval Michal Farkaš (7. C), 2. místo obsadil Albert Huslar (7. B) a 1. místo získala Eva Dovrtělová (7. B). Vítězné příčky kategorie starších žáků zabrala 9. B: 3. místo patří Jiřímu Tůmovi, 2. místo Natálii Motáňové a 1. místo Adi Gronichů.

Nyní, jak si vedli žáci v německém jazyce. V mladší kategorii 3. místo získala Kristýna Smolová, 2. místo Dorota Švecová a 1. místo Martina Pšenicová (všechny ze 7. B). Poslední kategorii opět ovládla třída 9. B. Na 3. místě se skončila Jolana Švestková, na 2. místě Natálie Motáňová a vítězem se stala Lucie Hledíková.

Vítězové všech kategorií postoupili do okresního kola, které proběhlo v DDM Olomouc v únoru. Za němčinu nám Martina Pšenicová přivezla bronzovou medaili v kategorii mladších žáků a Lucce Hledíkové uteklo 3. místo o jeden bodík ve starší kategorii. Taktéž bramborovou medaili získal v angličtině Aďa Gronichů, do 3. místa chyběl pouze půl bod. Děkujeme všem soutěžícím za účast a za skvělou reprezentaci školy!

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Šablony 2018, Rozvíjíme klíčové kompetence – ve školní družině.

Také v letošním školním roce pokračují ve svých činnostech zájmové kluby, zřízené v rámci dotace Šablony 2018, Rozvíjíme klíčové kompetence, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008910. V této ukončené II. a začínající III. etapě k nim ve školní družině řadíme kluby zábavné logiky a deskových her, klub badatelský, čtenářské kluby a tandemová výuka ve ŠD zaměřená na pohybové hry.      Schůzky klubu zábavné logiky a deskových her probíhaly formou volnočasových aktivit v 90 minutových blocích. Žáci vystřídali vždy několik her a pedagogové se snažili, aby byly hry zábavné a atraktivní i pro žáky se specifickými potřebami. V rámci aktivit badatelského klubu se zaměřením na výtvarné činnosti se žáci naučili pracovat s netradičními materiály, vyzkoušeli si práci se sklem, přírodninami, odpadovým materiálem, plasty, nebo dřevem. Sami si vyrobili mýdla, nebo přísady do koupele. Čtenářské kluby pro žáky 1. tříd ze školní družiny jsou zaměřeny nejen na osvojení čtenářských dovedností, ale také na získávání základních znalostí z anglického jazyka zábavnou formou v kroužku s názvem „Zážitková angličtina“. Při sportovních aktivitách se žáci naučili spoustu nových her. Během cvičení na koberci, kruzích, žebřinách, hrazdě, nebo kladině si vyzkoušeli společně s p. učitelkou a p. vychovatelkou, co všechno zvládnou, i když si zpočátku v něčem nevěřili. Hojná účast v tomto klubu svědčí o zvyšujícím se zájmu dětí o sport a to je jistě velmi pozitivní zjištění.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Recitační soutěž 1. stupně

Období před prázdninami jsme si na Sadové zpříjemnili tradiční recitační soutěží. Všechny děti pozorně poslouchaly a držely palce svým spolužákům. Výhercům blahopřejeme!

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Pomáháme žákům s výběrem škol

V rámci projektu Rozvíjíme klíčové kompetence, je škola zapojena i do šablony Kariérního poradenství. A zatímco naši deváťáci již mají plnou hlavu s vyplňováním přihlášek na střední školy, proběhly i workshopy s žáky 8. tříd, kteří mají nelehký výběr stále před sebou.
Žáci měli možnost zapojit se do diskuse o rozdílech mezi různými typy škol (gymnázia, odborná učiliště, střední odborné školy) a oborů. Ukázala se jim i práce s Atlasem škol Olomouckého kraje. V tom si mohou vyhledat všechny školy v regionu s přehledem nabízených oborů, ale i informace o počtech přihlášených/přijatých v loňském roce. Atlasy školství pak žáci dostávají aktuální v 9. třídách před veletrhem Scholaris, aby již během něj mohli svou pozornost cílit na konkrétní stánky.
Ukázán jim byl i web infoabsolvent.cz, kde si mohou zkusit výběr pomocí obrázkového průvodce nebo vyhledat konkrétní školu podle vybraných parametrů (region, obor,…).
Osmáci sice mají na výběr ještě zdánlivě celý dlouhý rok, ale jak víme, čas plyne jako voda. Doufáme proto, že díky dostatku informací předem budou schopni vybrat si dobrý obor, který je bude bavit a pomůže jim snadno najít v budoucnu uplatnění na trhu práce.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Pohybové hry s dětmi a rodiči

Mamíí mě nechytneš, tatíí tady jsem…. Tahle slova jste mohli slyšet z naší tělocvičny při cvičení s rodiči. Užili jsme si spousty legrace a zahráli jsme si nové pohybové hry. Těch totiž nikdy není dost. Zjistili jsme, že děti mají obrovskou výdrž a jsou neunavitelné!!! Už se těšíme na příště.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Vánoční hvězda

V předvánočním období se nám tradičně podařilo uspořádat akci Vánoční hvězda. Děkujeme tímto všem dětem a rodičům za zakoupení rekordního počtu květin a doufáme, že přinesly do jejich domovů krásnou atmosféru. Letos jsme získali pro dětskou onkologii částku 31 000 Kč.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Krásné výsledky ve výtvarné soutěži

Krásné výsledky ve výtvarné soutěži Fantazie

Jako každoročně vyhlásil v listopadu Dům dětí a mládeže ve Šternberku výtvarnou soutěž pro žáky základních a středních škol. Letos s názvem Fantazie.

Pro žáky druhého stupně bylo toto téma zpočátku náročné, protože v dnešním vizuálním světě, kdy obrazy jsou nám neustále předkládány, je náročné tvořit, zamýšlet se, zapojit fantazii.

Jsme rádi, že i letos si naši žáci odnášejí pěkná ocenění.

Ve 4. kategorii získal 1. místo Kryštof Akrap ze 6. A.

V 5. kategorii se na 1. místě umístila Jolana Švestková z 9. B, 2. místo patří Ondřeji Majdiakovi ze 7. A a 3. místo obsadil Jan Forst ze 7. C.

Zvláštní cenu pak získali žáci 9. ročníků za soubor fotografií.

Všem žákům gratulujeme a přejeme další chuť do výtvarné činnosti. Výtvarné práce si v DDM můžete prohlédnout do konce ledna.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Výlet do lesa.

Páteční odpoledne jsme s dětmi strávili na příjemné vycházce lesem ke krmelci. Přinesli jsme lesním zvířatům pár jablíček, kaštanů a i když bylo mlhavé počasí, tak nám zima nebyla a výlet jsme si všichni užili.

Další galerie | Napsat komentář