VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍD S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CIZÍHO JAZYKA

Ředitel školy zveřejňuje výsledky přijímacích zkoušek do 3.tříd RVCJ, konaných dne 23.4. a 26.4.2019.

Bylo přijato 30 žáků.