VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍD S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CIZÍHO JAZYKA

Ředitel školy tímto zveřejňuje výsledky  přijímacího řízení do 3. a 6.ročníku s rozšířenou výukou cizího jazyka.

Celkem bylo přijato 30 žáků do 3.tříd a 10 žáků do 6.tříd s RVCJ

Počet přijatých je konečný, odvolací řízení nebude.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy