Obecné informace

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 se na naší škole opět otevírá 3.třída s rozšířenou výukou jazyků a doplnění do 6.třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (od 3.třídy anglický jazyk a od 6.třídy 2.cizí jazyk-němčina nebo ruština -dle výběru žáků a možností školy).

Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě do 3.třídy nebo 6.třídy s rozšířenou výukou jazyků, zašlete na adresu školy vyplněnou přihlášku do 17.4.2019 (do budoucí 3. nebo 6.třídy (rozhodující je razítko pošty) nebo doručte osobně do kanceláře školy.

Přihlášky naleznete v příloze této stránky

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se uskuteční dne 23.4.2019 od 8:00 hodin v budově naší školy-1.stupeň, ulice Sadová 1(nová budova). Žáci si vylosují číslo, pod kterým budou skládat přijímací zkoušky. Přijímací řízení bude probíhat cca do 13.30 u žáků 2.ročníku, u 5. tříd do cca 9.30 hodin.

Po celou dobu přijímacího řízení bude nad dětmi zajištěn dohled. Dítě vybavte pouze psacími potřebami, svačinou a přezůvkami. O výsledku přijímacího řízení budete informováni písemně.

K přijímacím zkouškám nebudeme zasílat pozvánky.

Přijímací zkoušky do 3.tříd s RVCJ

Přijímací zkoušky do 3.tříd s RVCJ budou mít dvě části:

  1. a) písemnou – zaměřenou na jazyk český
  2. b) ústní – motivační pohovor, báseň nebo říkanka, pohovor o přečteném textu, nápodoba neznámých anglických slov, atd.

Přijímací zkoušky do 6.tříd s RVCJ

Přijímací zkoušky do budoucích 6.tříd s rozšířenou výukou jazyků mají jen část písemnou, tj. test z anglického jazyka