Knihovna

Školní knihovna je umístěna na budově Sadová . V současné době je v našem knihovním fondu 3527 svazků a každoročně je fond obnovován nákupem nových knih. Při registraci čtenářů i knih používáme počítačový program Clavius. Žáci 1. stupně mohou navštěvovat knihovnu pravidelně dvakrát týdně v době přestávek nebo skupinově s vyučujícím. Pro 2. stupeň je otevřeno jednou týdně v odpoledních hodinách. Učitelé využívají knihovnu v rámci literární výchovy. Zapůjčují celé sady knih pro společné čtení popř. pro seznámení s autorem či ilustrátorem.