Hřiště a pronájmy

Provozní doba školní hřiště a školních tělocvičen

Období

Dny

Otevírací hodina

Poznámka

25. 5. – 31. 8.2020

Po – Pa

uzavřeno

Z důvodu koronavirové pandemie Covid-19, personálního zajištění a modernizace budovy Sadová

1. 9. – 31. 10.2020

Po – Čt

16.00-19.00

 1. Školní hřiště:

Komerční pronájem má vždy přednost před volným, neorganizovaným
sportováním. Mimo stanovenou dobu lze dohodnout pronájem pouze se svolením
vedení školy (585 013 762, 739 261 146).

Správce školního hřiště: Bohumil Švec (733 389 816), Hudec Miroslav (704
183 667).

Školní hřiště je určeno k provozování TV a mimoškolních aktivit (volejbal,
malá kopaná, košíková, házená, tenis, florbal, nohejbal). Provoz pouze za
předpokladu předchozí nutné domluvy se správcem hřiště na telefonním čísle
níže, a za příznivého počasí.

Vstup na hřiště:

1. žáci ZŠ Svatoplukova 7 – zdarma po předložení speciální průkazky
opatřené aktuální fotografií (lze vyzvednout u tajemnice školy),

2. ostatní mládež do 18 let – 6 Kč/osoba/hodina (správce má právo požadovat
průkaz k ověření věku),

3. dospělí – 10 Kč/osoba/hodina (jednorázový vstup),

4. komerční pronájem celého hřiště:

 1. Školní tělocvičny

Komerční pronájem má vždy přednost před volným, neorganizovaným
sportováním. Pronájem pouze na základě smlouvy s vedením školy (585 013
762, 739 261 146). Správce školní tělocvičny Svatoplukova: Bohumil Švec
(733 389 816). Správce školní tělocvičny Sadová: Jan Knápek (739 086 783).
(změna od 1.9.2020 ???)

Ceník pronájmu školní tělocvičny (úprava od 1.7.2020):

Pronájem malé tělocvičny Sadová 1 – 160,- Kč /hod

Pronájem velké tělocvičny Sadová 1 – 400,-Kč /hod

Pronájem velké tělocvičny Svatoplukova 7 – 200,-Kč /hod

Pokyny pro uživatele hřiště

Provoz hřiště se řídí přiloženým rozvrhem.

 • Hřiště lze využívat individuálně nebo kolektivně. Zájemcům budou
  zapůjčeny branky, sloupky, sítě, koše. Sportovní potřeby si musí
  každý uživatel přinést vlastní.
 • Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi bez špuntů
  a hrotů, se světlou podešví. Hodinový pronájem zahrnuje vlastní
  sportování, přípravu a úklid nářadí.
 • Návštěvníci mohou používat WC a sociální zařízení umístěné v areálu
  školního dvora. Klíče od šatny a WC půjčuje správce hřiště.
 • Provozovatel hřiště neručí za odložené věci, cennosti, atd.

V areálu celého hřiště je zakázáno

 • Kouřit.
 • Přinášet nápoje na bázi Coly (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola,
  …).
 • Pít alkoholické nápoje a podávat omamné látky.
 • Rozdělávat oheň.
 • Ničit majetek a zařízení.
 • Pohybovat se mimo prostory určené ke sportování.
 • Chovat se hlučně a nevhodně.
 • Jezdit v areálu hřiště na kole, kolečkových bruslích a
  skateboardu, koloběžkách.
 • Vodit na hřiště psy a jiná zvířata.
 • Přelézat plot a pohybovat se na hřišti mimo vyhrazenou dobu.

V případě neuposlechnutí pokynů, správce kontaktuje městskou
policii.

Všichni návštěvníci hřiště jsou povinni

 • Chovat se na hřišti v souladu s účelem, ke kterému bylo hřiště
  zřízeno a uposlechnout každého příkazu správce zařízení.
 • Počínat si tak, aby svým chováním neohrozil bezpečnost svou a
  ostatních návštěvníků.
 • Šetrně nakládat s vybavením hřiště.
 • Uhradit veškeré škody, které v areálu hřiště vzniknou jejich
  přičiněním.

Návštěvníci, kteří se budou v areálu hřiště opakovaně chovat
nevhodně a v rozporu s provozním řádem, budou mít trvalý zákaz
vstupu na veřejné sportoviště.

Řešení úrazů

V případě úrazu, ke kterému dojde v důsledku špatného technického stavu
hřiště a který si vyžádá lékařské ošetření, je povinen návštěvník nahlásit
tuto skutečnost správci hřiště (ten tuto skutečnost zapíše do knihy úrazů).
Jiný vztah provozovatel k postiženému nemá.

Důležitá telefonní čísla

 • Hasiči – 150
 • Záchranná služba – 155
 • Městská policie – 156
 • Policie ČR – 158


Všechny osoby, které vstoupí do areálu sportoviště, se musí řídit
provozním řádem hřiště.


Platnost provozního řádu od 25. 5. 2020

Mgr. Jaromír Sedlák
ředitel školy