Hřiště a pronájmy

Provozní řád hřiště

Školní hřiště je určeno k provozování TV a mimoškolních aktivit (Volejbal, malá kopaná,košíková, házená, tenis, florbal, nohejbal !)

Provozní doba pro veřejnost

Provoz pouze za předpokladu předchozí nutné domluvy se správcem hřiště na telefonních číslech uvedených níže, a za příznivého počasí

období dny otevírací hodina poznámka
2.5. – 27.6.2019 Po – Čt 16.00–19.00
1.7.–30.8. 2019 Po – Pá 15.00–19.00 vchod ze zahrady – ulice Sadová
(p.Hudec)
2.9.–31.10. 2019 Po – Čt 16.00–19.00

Správce školního hřiště

 • Švec Bohumil (733389816)
 • Hudec Miroslav (704183667)

Vstup na hřiště

 1. Žáci ZŠ Svatoplukova 7 – zdarma po předložení speciální průkazky opatřené aktuální fotografií (lze vyzvednout u tajemnice školy)
 2. Ostatní mládež do 18 let – 6 Kč/osoba/hodina (správce má právo požadovat průkaz k ověření věku).
 3. Dospělí – 10 Kč/osoba/hodina (jednorázový vstup)
 4. Komerční pronájem celého hřiště
  • 144 Kč/hodina při dlouhodobém pronájmu
  • 180 Kč/hodina při jednorázovém pronájmu

Komerční pronájem má vždy přednost před volným, neorganizovaným sportováním.

Mimo stanovenou dobu lze dohodnout pronájem pouze se svolením vedení školy (585 013 762, 739 261 146).

Pokyny pro uživatele hřiště

Provoz hřiště se řídí přiloženým rozvrhem.

 • Hřiště lze využívat individuálně nebo kolektivně. Zájemcům budou zapůjčeny branky, sloupky, sítě, koše. Sportovní potřeby si musí každý uživatel přinést vlastní.
 • Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi bez špuntů a hrotů, se světlou podešví. Hodinový pronájem zahrnuje vlastní sportování, přípravu a úklid nářadí.
 • Návštěvníci mohou používat WC a sociální zařízení umístěné v areálu školního dvora. Klíče od šatny a WC půjčuje správce hřiště.
 • Provozovatel hřiště neručí za odložené věci, cennosti, atd.

V areálu celého hřiště je zakázáno

 • Kouřit.
 • Přinášet nápoje na bázi Coly (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola, …).
 • Pít alkoholické nápoje a podávat omamné látky.
 • Rozdělávat oheň.
 • Ničit majetek a zařízení.
 • Pohybovat se mimo prostory určené ke sportování.
 • Chovat se hlučně a nevhodně.
 • Jezdit v areálu hřiště na kole, kolečkových bruslích a skateboardu, koloběžkách.
 • Vodit na hřiště psy a jiná zvířata.
 • Přelézat plot a pohybovat se na hřišti mimo vyhrazenou dobu.

V případě neuposlechnutí pokynů, správce kontaktuje městskou policii.

Všichni návštěvníci hřiště jsou povinni

 • Chovat se na hřišti v souladu s účelem, ke kterému bylo hřiště zřízeno a uposlechnout každého příkazu správce zařízení.
 • Počínat si tak, aby svým chováním neohrozil bezpečnost svou a ostatních návštěvníků.
 • Šetrně nakládat s vybavením hřiště.
 • Uhradit veškeré škody, které v areálu hřiště vzniknou jejich přičiněním.

Návštěvníci, kteří se budou v areálu hřiště opakovaně chovat nevhodně a v rozporu s provozním řádem, budou mít trvalý zákaz vstupu na veřejné sportoviště.

Řešení úrazů

V případě úrazu, ke kterému dojde v důsledku špatného technického stavu hřiště a který si vyžádá lékařské ošetření, je povinen návštěvník nahlásit tuto skutečnost správci hřiště (ten tuto skutečnost zapíše do knihy úrazů). Jiný vztah provozovatel k postiženému nemá.

Důležitá telefonní čísla

 • Hasiči – 150
 • Záchranná služba – 155
 • Městská policie – 156
 • Policie ČR – 158

Všechny osoby, které vstoupí do areálu sportoviště, se musí řídit provozním řádem hřiště.

Platnost provozního řádu od 2. 5. 2019

Mgr. Jaromír Sedlák
ředitel školy