Projekt Erasmus+

Spolufinancováno z programu EU Erasmus +
2018-2020

Na naší škole probíhá projekt, který je vybudován na základě mnohaleté spolupráce se školou Torås
ve švédské Kungsbacce. Během předchozích třinácti let se žáci obou škol každoročně zúčastnili
výměnných pobytů.

V současnosti jsme zapojeni do dvouletého bilaterálního projektu zaměřeného na téma Voda.
V tomto období dojde k výměnným pobytům čtyř skupin žáků osmých a devátých tříd v doprovodu
pedagogů.

Zapojení žáci společně se svými zahraničními partnery v rámci vzájemných návštěv poznávají význam
vody v dané oblasti, zpracovávají informace i fotografie a prezentují je. Využívají k tomu stejný cizí
jazyk, angličtinu, na jejíž výuku se naše škola zaměřuje.

Tyto poznatky a fotografie jsou průběžně vkládány do interaktivní Google mapy, která ukazuje
všechna místa navštívená v rámci daného období. Prohlédnout si ji můžete pod uvedeným odkazem.
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZMUqFnimVAlFjc4a_gS5KyLbJcRV70TX&ll=51.
681500192320684%2C13.008938474735487&z=5