Rozšířená výuka

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ – ANGLIČTINA

Rozšířená výuka cizích jazyků (angličtiny) je určena budoucím žákům 3. tříd a 6. tříd

Cíle výuky

vzbudit zájem o vyučovaný jazyk, reagovat v běžném životě, osvojit si gramatiku a slovní zásobu v tématických celcích, používat autentický materiál, seznámit se s reáliemi anglicky mluvících zemí, tvorba projektů

Použitý materiál: Učebnice, cvičebnice, pracovní sešity, převážně z nakladatelství Oxford University Press, DVD, CD, video, časopisy, využívání software určeného pro výuku angličtiny na 1. a 2. stupni ZŠ – škola má vytvořen pilotní projekt pro využití výukového software pro většinu předmětů

Další aktivity

možnost zúčastnit se výměnného pobytu ve švédské partnerské škole ve městě Kungsbacka, podílet se na přípravě pobytu švédských žáků u nás, dopisování, zapojit se do výměnného projektu Comenius s německým Straubingem, dopisování, účast v soutěžích

Od 6.třídy výuka 2.cizího jazyka (NJ/RJ)

Kontaktní osoby

Mgr. David Smola, zástupce ředitele

Další informace: na tel.: 585 012 856, 605 376 328
e-mail:zc.tavssznull@aloms