Školní psycholog

Pátým rokem na Vaší škole působí školní psycholožka…

je tu proto, aby Vám pomohla. Můžete se přijít jen tak zeptat. Můžete si přijít popovídat o tom, co se Vašemu dítěti děje.

Určitě přijděte, . . .

  • když máte pocit, že Vaše dítě už dlouho nic nebaví a nemá chuť ani ráno vylézt z postele.
  • když Vašemu dítěti nejde učení, rádo by si spravilo známky a neví, jak to udělat.
  • když je pro Vaše dítě učení až příliš snadné, nebaví jej, nudí se.
  • když si Vaše dítě potřebuje s někým vážně promluvit.
  • když nejste spokojeni s tím, co se děje kolem Vašeho dítěte děje
  • když někdo někomu ubližuje.
  • když máte pocit, že to Vaše dítě momentálně nemá jednoduché.
  • je Vašemu dítěti smutno, do breku, často jej něco bolí… když chcete poradit, co dál dělat…

Psycholožka tady není proto, aby kritizovala nebo vyvracela něčí pravdu. Psycholožka je tady hlavně pro Vás, Vaše dítě a jeho učitele.

Těší se na Vás Kristýna Smejkalová, školní psycholožka.

Najdete mne na ulici Svatoplukova, v  kabinetu výchovné poradkyně. Konzultační hodiny pro rodiče a děti jsou:

  • v úterý od 7:30 do 14:00
  • v pátek od 7:30 do 14:00

Konzultace jsou možné i mimo tyto hodiny. Pro objednání konzultací mne, prosím, kontaktujte na zc.tavssznull@avolakjems

Psycholog je vázán mlčenlivostí, nedonáší.