Archiv rubriky: Ostatní

Volejbalové soustředění přípravky

VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ ŠTERNBERK – ČERVEN 2020 – 1., 2., 3. TŘÍDA Děti z první, druhé a třetí třídy volejbalové přípravky měly možnost se zúčastnit volejbalového soustředění. Volejbalisti ze všech šternberských škol se scházeli ráno u ZŠ Svatoplukova a každý den … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

PŘÁNÍ NA PRÁZDNINY

Vážené kolegyně, kolegové, milí žáci, vážení rodiče, školní rok 2019-2020 je na svém úplném
konci. Máme za sebou zcela mimořádný školní rok. Druhé pololetí tohoto roku si budeme všichni
strašně dlouho pamatovat. Nouzový stav a mimořádné přerušení výuky od 11.03.2020 přineslo do
škol a rodin úplně nové vzdělávací metody. Museli jsme zvládnout distanční výuku, museli jsme
všichni posunout své digitální a lidské kompetence.

Rád bych v tuto chvíli poděkoval všem pracovníkům školy, všem rodičům a dětem, že jsme
v této době obstáli se ctí a bez ztráty kytičky. Ani nevíte, jak si toho vážím a jak mě to těší.

Ať jsou nastávající prázdninové dny krásné, kouzelné, slunné, klidné a pohodové!
Věřím, že nový školní rok 2020-2021 začneme v tradiční podobě a formátu.
Přeji nám všem pevné zdraví, klid a pohodu!!!

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Úspěchy žáků naší školy u přijímacích zkoušek na střední školy

Termíny přijímacích zkoušek se letos kvůli epidemii koronaviru přesunuly z dubna na začátek června. Jednotná přijímací zkouška na čtyřleté obory se konala 8. června a na víceletá gymnázia 9. června. Kvůli opatřením měli letos žáci na její složení místo dvou pokusů pouze jeden.

Průměrný výsledek uchazečů o maturitní studium se u jednotných přijímacích zkoušek letos zlepšil. Nejvýrazněji se změnil průměr v případě osmiletých gymnázií.

Z naší školy bylo přijato na osmileté gymnázium celkem 12 žáků 5.ročníku. Tito žáci dosáhli skvělého umístění. Úspěchem je první místo jednoho z žáků, čtyři z dalších přijatých byli v první desítce.

Žáci pátých a devátých tříd se společně s pedagogy věnovali přípravě českého jazyka a matematiky na přijímací zkoušky nejen v rámci projektu Šablony 2018, ale intenzivně také při  on-line výuce a prezenčním vyučování ve škole od 18. 5., respektive 25.5.2020.

I studenti z 9.ročníku si vedli velmi dobře. Na gymnáziu se všeobecným zaměřením získali první místo, další žáci se umístili v první desítce, u jazykové sekce obsadili 2., 5. a 10. místo.

Poděkování a blahopřání patří nejen samotných žákům, kteří se pilně učili, ale také jejich rodičům, v neposlední řadě také učitelům, kteří žáky připravovali na přijímací zkoušky již od září v rámci doučování či přípravy na přijímací zkoušky.

Všem přijatým žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí při studiu.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

ZNOVU ZAHÁJENÁ VÝUKA

Přijímací pohovory na střední školy

 • Čtyřleté obory pondělí 08.06.2020
 • Gymnázia úterý 09.06.2020

Příprava žáků 9. tříd – probíhá ve třech skupinách. Přihlásilo se celkem 33 žáků z 51 (65%). Žáci odevzdali čestná prohlášení o bezinfekčnosti, u vstupu jim byla změřena teplota. Příprava na přijímací pohovory ve škole bude probíhat vždy v úterý, středu a čtvrtek. Žáci budou mít hodiny českého jazyka a matematiky. K tomu jsme přidali žáků denně hodinu zaměřenou na testování (teorie, základy, cíle, strategie řešení testu, vlastní testování, chování v rámci testování…). Mimo to budou mít 2 skupiny po povinném bloku hodin klub doučování v rámci dotace šablony. Tento klub bude opět zaměřen na matematiku.

MŠMT vydalo organizačně – hygienický manuál k postupnému návratu žáků do škol. Jeho přílohou je Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy třídnímu učiteli běžně používanými komunikačními toky mezi školou, žáky a rodinou.

V případě žáků 1. stupně je nutné děti přihlásit NEJPOZDĚJI do 18. 5. 2020-znovu návrat do školy od 25.05.2020). Čestné prohlášení je povinné pro vstup žáka do výuky, bude se vybírat první den znovu návratu do škol. Formulář je dostupný na webových stránkách školy, v papírové podobě lze vyzvednout u tajemnice školy, bude k dispozici i na srazových místech první den před vstupem do školy. Srazová místa a časy vám sdělí třídní učitelé.

Obědy – Pro žáky prvních stupňů základních škol bude školní jídelna zajišťovat teplý oběd bez výběru jídel (pouze nabídka jednoho jídla), obědy budou rodiče žáků přihlašovat v systému, přihlašování bude možné od pondělí 18. května 2020.

Ve škole byla provedena prostorová desinfekce.

Sešity – rodiče obdrželi přes třídní učitele nabídku ročníkových žákovských sad sešitů na příští školní rok

Škola vyhlásila pro žáky DOBROVOLNOU dlouhodobou projektovou soutěž s důrazem na výchovné předměty s názvem VYRÁBÍME, FOTÍME, KRÁTÍME SI ČAS, NEŽ DO ŠKOLY PŮJDEME ZAS..

Tajemnice školy potvrzuje formuláře pro OŠETŘOVNÉ v době od 07,00 do 09,00 hodin. Vhodné řešit tuto problematiku přes email, případně se dohodnout telefonicky na určitý den a čas (mobil Sedláková Renata – 732 832 268),

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

AKTUALITY DOMÁCÍHO VYUČOVÁNÍ…

Plán znovuotevření škol

 • Od pondělí 25.05.2020 bude možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin (např. kluby, či doučování Šablon II),
 • Účast žáků je dobrovolná, nepovinná, nošení roušek je na zvážení učitele, ve společných prostorách povinné, školní obědy budou ze strany MŠMT a hygieniků dořešeny,
 • Škola oslovila rodiče s žádostí o vyjádření se k tomu, zda jejich dítě 1.-5. ročníku bude od 25.05.2020 navštěvovat školu. Škola tyto údaje potřebuje k přípravě organizačně personálního zajištění. Prosím rodiče o dodání podkladů do 30.04.2020!!!
 • Žáci 1.-5. ročníku, kteří měli třídy ve školní budově Sadová, budou mít výuku od 25.05.2020 ve školní budově SVATOPLUKOVA, přednostně v přístavbě – ŠD a ŠJ, to z důvodu realizace dotace Výstavby specializovaných učeben v podkroví školní budovy Sadová a výtahu.
 • Červen 2020 – realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. Stupni základních školy (např. kluby a doučování šablon),
 • Jednotné přijímací pohovory na střední školy, odhad první polovina 6/2020,
 • Škola před nástupem dětí zpět do škol provede prostorovou desinfekci. Stanovený termín realizace 12.05.2020.

Základní informace k připravované Vyhlášce MŠMT – Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020

 • Nutná úprava pravidel hodnocení žáků v návaznosti na mimořádnou situaci – přerušení výuky,
 • Žáci nebyli řádně připraveni na vzdělávání na dálku,
 • Různost domácích podmínek k výuce na dálku (PC, připojení, tiskárny…), časové možnosti rodičů (zaměstnanost rodičů), schopnosti rodičů zastoupit učitele,
 • Prezenční výuka 4 týdny (bez jarních prázdnin), popřípadě doba po návratu do škol (od 25.05.2020) – základ hodnocení,
 • Hodnocení žáků v distanční formě výukypodpůrné, doplňující hodnocení, za toto období po objektivním uvážení podmínek pro zapojení žáka do distančního vzdělávání lze zohlednit :
  • Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku,
  • Samostatné práce a samostudium,
  • Četbu nad zadanými úkoly,
  • Portfolia
  • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s informačními technologiemi.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v první polovině 6/2020, škola nabídne částečnou intenzivní pomoc např. v rámci řešení klubů či doučování Šablony II.

Sešity – TU osloví rodiče žáků s nabídkou ročníkových žákovských sad sešitů na příští školní rok, škola kupuje sešity přímo od výrobce za nízké ceny, sešity škola uhradí z prostředků SRPŠ a následně v září 2020 sešity žákům rozdá a přijme úhradu, kterou vrátí zpět na účet SRPŠ. Vše se bude řešit v období 5-6/2020.

Škola vyhlásila pro žáky DOBROVOLNOU dlouhodobou projektovou soutěž s důrazem na výchovné předměty s názvem VYRÁBÍME, FOTÍME, KRÁTÍME SI ČAS, NEŽ DO ŠKOLY PŮJDEME ZAS..

Tajemnice školy potvrzuje formuláře pro OŠETŘOVNÉ v době od 07,00 do 09,00 hodin. Vhodné řešit tuto problematiku přes email, případně se dohodnout telefonicky na určitý den a čas (mobil Sedláková Renata – 732 832 268),

Škola přes ředitele školní jídelny plošně odhlásila žákům obědy do čtvrtku 07.05.2020.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

NOVINKY A AKTUALITY DOMÁCÍHO VYUČOVÁNÍ…

Ukončen zkušební provoz domácí výuky formou hromadných videokonferencí.

 • Vysoká účast připojených žáků, odhad 60-70%,
 • Drobné technické a výukové problémy :

výpadky připojení, způsobeno vytížením internetového připojení, či horším připojením nebo technickým vybavením v rodinách, opomínání přepnutí na jiné lekce a vyučující, nepoužívání, či špatné zapojení mikrofonů, menší využití oboustranné komunikace mezi vyučujícím a žáky, potřeba zlepšit, spuštění videokonference bez přítomnosti žáků, tzv. na oko pro rodiče,

 • O novinkách v systému zkvalitnění domácích videokonferencí vás budou přímo informovat třídní učitelé obvyklými komunikačními toky, prioritně 1.-5. ročník.
 • Již ověřené a zaběhnuté formy domácí výuky a konzultací budou probíhat i nadále.
 • Komunikace mezi školou a žáky musí být JASNÁ, SROZUMITELNÁ a JEDNODUCHÁ.
 • Hlavním koordinátorem domácí výuky je třídní učitel.

Metody a formy domácí výuky používané školou mají za úkol

 • Udržet žáky u vzdělání a zapojit jich do výuky co nejvíce,
 • Využívat všechny dostupné a používané komunikační prostředky,
 • Zvýšit kompetence spojené s digitální gramotností u žáků, ale i učitelů,
 • Zvýšit samostatnost žáků,
 • Posilovat vzájemnou empatii, toleranci, podporu, sdílení pozitivních zkušeností,
 • Podporovat skupinovou práci, kontakty mezi žáky navzájem,
 • Podporovat vlastní hodnocení a sebehodnocení svých výkonů v domácí výuce,
 • Podporovat vytváření PORTFÓLIÍ,
 • Podporovat MOTIVACI a SNAHU ZLEPŠOVÁNÍ SE V UČENÍ!

Plán znovuotevření škol

 • Od pondělí 25.05.2020 bude možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin (např. kluby šablon), – škola bude v předstihu zjišťovat zájem rodičů v důsledku personálních, hygienických a organizačních příprav.
 • Červen 2020 – možná realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. Stupni základních školy (např. kluby a doučování šablon).
 • Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se plánují na první polovinu 6/2020, škola nabídne částečnou intenzivní přípravu např. přes dotaci Šablony (kluby, doučování…).

Zápis do budoucích 1.tříd pro školní rok 2020-2021 proběhl bez účast dětí ve dnech 3.-9.4.2020. Bylo přihlášeno 58 dětí, v září 2020 nastoupí do 1. tříd celkem 46 žáků, 6 žáků škola nepřijala z kapacitních důvodů a z důvodu bydliště mimo stanovený školský obvod školy, u 6 dětí rodiče žádají odklad.

Škola vyhlásila pro žáky DOBROVOLNOU dlouhodobou projektovou soutěž s důrazem na výchovné předměty s názvem VYRÁBÍME, FOTÍME, KRÁTÍME SI ČAS, NEŽ DO ŠKOLY PŮJDEME ZAS.. Tematické úkoly jsou zaměřené na oblasti umělecké, technické, sportovní a jazykové. Nejlepší projekty budou do 14 dnů po znovuotevření škol odměněny hodnotnými cenami. Budeme rádi, pokud se vaše děti zapojí, vhodně vyplní svůj volný čas a posunou své kompetence. A to je hlavní smysl výše uvedené akce.

Tajemnice školy potvrzuje formuláře pro OŠETŘOVNÉ v době od 07,00 do 09,00 hodin. Vhodné řešit tuto problematiku přes email, případně se dohodnout telefonicky na určitý den a čas (mobil Sedláková Renata – 732 832 268),

Škola připravuje organizaci Výstavba učeben v podkroví Sadová-termíny-harmonogram prací…

Škola přes ředitele školní jídelny plošně odhlásila žákům obědy do čtvrtku 30.04.2020.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Průběžná informace k problematice mimořádného opatření PŘERUŠENÍ VÝUKY ŠKOL

Ve Šternberku 11.03.2020

Predikuje se, že mimořádné opatření potrvá minimálně 14 dní.

Škola u tajemnice školy v době od 8-13 hodin, vydává pro rodiče dětí mladších 10let potvrzení o ošetřovném.

Úkoly zadané vedením školy pracovníkům školy:

 • Kontrola elektronické komunikace mezi školou, rodiči a žáky (formou emailů, třídních webů, SMS zprávou, sdílením sociálních sití a skupin, video konference…),
  realizace do čtvrtku 12.03.2020,
  odpovědnost – třídní učitelé

 • Zasílání podkladů k samostudiu žáků ze školy přes třídní učitele od jednotlivých vyučujících (témata výuky samostudia, referáty, příklady k opakování a upevnění látky, doplňovačky…),

 • Podklady k samostudiu žáků na období středa až pátek 11.-13.03.2020, odeslat nejpozději do čtvrtku 12.03.2020,

 • Podklady a úkoly k samostudiu žáků na období podělí 16.03.2020 až pátek 20.03.2020, nutnost odeslat ze školy nejpozději v úterý 17.03.2020,

 • Podle vývoje mimořádné situace připravit poslední sadu podkladů k samostudiu žáků v domácím prostředí od pondělí 23.03.2020 do pátku 27.03.2020, odeslat k rodinám nejpozději v úterý 24.03.2020,

 • Škola v návaznosti na vzniklou situaci zřejmě zruší naplánovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY v sobotu 28.03.2020, definitivní rozhodnutí učiní vedení školy do pátku 20.03.2020,

 • Dojednat s vedením školní jídelny způsob hromadného odhlášení obědů žáků a zpráva rodičům přes školní web,

 • V případě potřeby osobního jednání s učiteli školy doporučuji předběžnou domluvu emailem, osobně pak ve čtvrtek 12.03.2020 a v pondělí 16.03.2020.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Oznámení o úmrtí bývalého pracovníka školy

Ve Šternberku 11.03.2020

Oznamuji tímto, že nás opustila naše bývalá pracovnice, paní učitelka Milada ADÁMKOVÁ.

Čest její památce.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Házenkáři bodují!!!

Uběhly tři měsíce od posledního turnaje ve Velké Bystřici. Na trénincích jsme se zaměřili hlavně na střelbu na branku a osobní obranu. Jako hráči jsme se zlepšovali den za dnem a trenérky z nás měly čím dál větší radost! Když … Celý příspěvek

Další galerie | 1 komentář

Vánoční přání

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020

                                                                                              Přejí žáci a pracovníci školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář