Nadaní žáci

Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků se řídí platnou legislativou:

  • § 17 a § 18 školského zákona.
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, § 12, § 13 a § 14.
  • Školní vzdělávací program

Nadaní žáci mají možnost se od třetí třídy vzdělávat podle ŠVP Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků č. j. 16 333/96–22–21 . Děti v těchto třídách mají větší počet vyučovacích hodin angličtiny a od šesté třídy přibude další cizí jazyk.

Žáci prvního i druhého stupně pracují v Kroužcích deskových her, kde mají možnost rozvíjet své logické myšlení. Paní učitelky spolupracují také s Mensou a společně s ní pravidelně organizují Den plný her. Během této akce si všichni žáci i ostatní zájemci mohou zahrát zajímavé hry, ale také vyplnit IQ testy a zjistit si následně své IQ.

Naše škola se každý rok zapojuje do Logické olympiády, kterou pro žáky prvního i druhého stupně, kterou pořádá společnost Mensa .

Každým rokem se žáci naší školy zapojí do celé řady soutěží. V loňském roce dobře umístili v okresních i krajských kolech.