Režim dne ŠD

5.45 – 7.45 hodin (8:45hodin)
– příchod dětí do školní družiny
– rekreační činnost (dle zájmu a potřeb dětí) – stolní a konstruktivní hry, volné malování, četba knih a časopisů, vyprávění s dětmi, ranní cvičení,hry na koberci

7.45- 8.00 hodin (8:45 hodin)
– odchod dětí ze školní družiny do školy

11.40 – 13.30 hodin
– příchod dětí do školní družiny
– hygiena, oběd
– odpočinkové činnosti – hromadně nebo podle individuálních přání a potřeb dětí

13.30 – 14.30 ( případně 15:00 hodin)
– zájmové činnosti – výtvarné činnosti, pracovní činnosti,vycházky, pobyt venku.

Upozorňujeme rodiče i děti, že v této době můžeme být mimo budovu školy. Prosíme Vás, abyste toto respektovali a vyzvedávali si děti buď do 13.30, nebo po 15.00 hodině. Děkujeme.

14.30 – 15.00 (15:30 hodin)
– rekreační činnost – pohybové hry organizované i spontánní, společenské hry
– individuální příprava na vyučování

15.30 – 16:00 hodin
– sloučení dětí do jednoho oddělení školní družiny

15.30 – 16.30 hodin (pátek do 16.00 hodin)
– rekreační činnost (dle zájmu a potřeb dětí) – didaktické hry, stavebnice, stolní hry, četba
– individuální příprava na vyučování