Žákovský parlament

Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí a především realizovat vlastní projekty různého druhu.

Žákovský parlament se skládá z těchto orgánů:

a)      třídní sněm
b)      školní sněm
c)      žákovská rada