Plán příležitostných akcí ŠD.

Plán příležitostných akcí školní družiny 2019 – 2020

 • Září:                          Seznamovací odpoledne    Cyklovýlet
 • Říjen:                        Turistické vycházky            Zpívánky v družině
 • Listopad:                  Předvánoční plavání          Výtvarná soutěž      Mikulášské hrátky
 • Prosinec:                  Adventní odpoledne          Vánoční Olomouc
 • Leden:                      Strom pro zvířátka              Zimní olympiáda
 • Únor:                        Zimní sportování                 Karneval                  Bruslení
 • Březen:                    Turistické výlety                  Jarní plavání
 • Duben:                     Výlet na farmu                    Pálení čarodějnic
 • Květen:                    Cyklistický výlet                  Májové plavání
 • Červen:                    Rozloučení s družinou       Opékání
 • 1x měsíčně KINO