Pracovníci školy

Pedagogičtí pracovníci

 

příjmení, jméno email
Mgr. Bergerová Jana 1.stupeň zc.tavssznull@avoregreb
Mgr. Brázdilová Lenka 1. stupeň zc.tavssznull@avolidzarb
Bc. Coufalová Tereza – na MD vychovatelka zc.tavssznull@avolipavk
Mgr. Gerža Antonín M – Vkz zc.tavssznull@azreg
Geržová Radana, DiS. asistentka pedagoga zc.tavssznull@avozreg
Mgr. Chmelařová Blanka M – F zc.tavssznull@avoralemhc.aknalb
Mgr. Daňková Tereza JČ – IKT s PČ zc.tavssznull@avoknad
Dokoupilová Radmila vychovatelka zc.tavssznull@avolipuokod
Dorazilová Helena vychovatelka zc.tavssznull@avolizarod
Mgr. Dubová Andrea  Aj + 1.stupeň zc.tavssznull@avobud
Mgr.Hyťhová Ivana asistenka pedagoga
Mgr. Horáková Marcela Spec.ped. zc.tavssznull@avokaroh
Bc. Hrubá Pavla vychovatelka zc.tavssznull@aburh
Mgr. Hřebíčková Adéla asistentka pedagoga zc.tavssznull@avokciberh
Mgr. Kalhousová Yvona asistentka pedagoga zc.tavssznull@avosuohlak
Mgr. Kastnerová Vendula RJ – VV zc.tavssznull@avorentsak
Konečná Kateřina asistentka pedagoga zc.tavssznull@ancenok
Mgr. Kotoučová Eliška – na MD  Uj, Spec. zc.tavssznull@avoruohaz
Mgr. Kropáčková Lucie 1. stupeň zc.tavssznull@avokcapork
Mgr. Krumniklová Hana NJ, Z, Aj zc.tavssznull@avolkinmurk
Mgr. Mácová Andrea  Aj, Z zc.tavssznull@aavocam
Mgr. Mádrová Hana 1.stupeň zc.tavssznull@avordam
Mgr. Nemravová Jana, koordinátor ŠVP 1.stupeň zc.tavssznull@avovarmen
Mgr. Novobilská Lucia – na MD M – OV zc.tavssznull@akslibovon
Mgr. Vendula Pachová A  – TV zc.tavssznull@avohcap.aludnev
Mgr. Papica Lubomír M – OV zc.tavssznull@acipap
Mgr. Pallová Martina, Ph.D. Nj – Z zc.tavssznull@avollap
Mgr. Polzer Robert, ICT koordinátor Př – PČ, IKT zc.tavssznull@rezlop
Mgr. Polzerová Romana 1.stupeň zc.tavssznull@avorezlop
Mgr. Popeláková Marta Zdr. a soc. př. zc.tavssznull@avokalepop
Bc. Rabenseifnerová Svatava AJ – ČaZ zc.tavssznull@avorenfiesnebar.avatavs
Richterová Marcela asistentka pedagoga zc.tavssznull@avorethcir
Roudná Gabriela vychovatelka zc.tavssznull@anduor
Rousková Diana asistentka pedagoga zc.tavssznull@avoksuor
Mgr. Roudný Libor Př – TV zc.tavssznull@ynduor
Mgr. Skopalíková Eliška Čj – Aj zc.tavssznull@avokilapoks
Mgr. Sedlák Jaromír, ředitel školy Z – TV zc.tavssznull@kaldes
Smejkalová Anna asistentka p., vychovatelka
Mgr. Smola David, zástupce ředitele NJ zc.tavssznull@daloms
Mgr. Snihotová Renata ČJ – D zc.tavssznull@avotohins
Mgr. Peřinová Zuzana Čj – Hv, Spec. zc.tavssznull@avonirep.anazuz
Mgr. Šnorichová Helena 1.stupeň zc.tavssznull@avohcirons
Mgr. Štáblová Vendula Př, Nj zc.tavssznull@avolbats
Mgr. Švancarová Martina 1.stupeň – AJ zc.tavssznull@avoracnavs
Švecová Pavla asistentka pedagoga zc.tavssznull@avocevs
Mgr. Toman Ivo TV, IKT zc.tavssznull@namot
Mgr. Tomanová Eva – na MD AJ – OV zc.tavssznull@avonamot
Mgr. Václavková Zdenka, školní metodik prevence ČJ – D zc.tavssznull@avokvalcav
Mgr. Vaníčková Jarmila, výchovný poradce M – Ch zc.tavssznull@avokcinav
Mgr. Zdařil Jan  ČJ-OV, PČ zc.tavssznull@liradz

Třídnictví

Třída Třídní učitel
1.A Mgr. Marcela Horáková
1.B Mgr. Jana Nemravová
2.A Mgr. Romana Polzerová
2.B Mgr. Jana Bergerová
3.A Mgr. Helena Šnorichová
3.B Mgr. Martina Švancarová
4.A Mgr. Andrea Dubová
4.B Mgr. Hana Mádrová
5.A Mgr. Lenka Brázdilová
5.B Mgr. Lubomír Papica
5.C Mgr. Lucie Kropáčková
6.A Mgr. Robert Polzer
6.B Mgr. Libor Roudný
6.C Mgr. Hana Krumniklová
7.A Mgr. Martina Pallová, Ph.D
7.B Mgr. Blanka Chmelařová
7.C Mgr. Jan Zdařil
8.A Mgr. Zdena Václavková
8.B  Mgr. Eliška Skopalíková
9.A Mgr. Antonín Gerža
9.B Mgr. Tereza Daňková

Nepedagogičtí pracovníci

Sedláková Renata, DiS, tajemnice školy
Birdáčová Jana účetní
Fialová Jana uklízečka
Hudec Miroslav pomocník školníka
Knápková Martina uklízečka
Mužíková Soňa zpracování mezd
Nováková Jarmila uklízečka
Mgr. Smejkalová Kristýna psycholožka
Špička Pavel topič, údržbář
Švec Bohumil školník