Volitelné a nepovinné předměty

Nabídka volitelných předmětů odráží poptávku rodičů a dále personální a finanční možnosti školy.Součet hodin volitelného předmětu vybraného žákem musí souhlasit se součtem v tabulce.

7. ročník (Celkem 3 hodiny, není určeno pro třídy s RVAJ. Tato třída má 2 cizí jazyky)

1. blok 2. blok
Název předmětu Počet hodin Název předmětu Počet hodin
Druhý cizí jazyk 2 Rozšiřující literární výchova 1
Základy práce na PC 2 Konverzace v anglickém jazyce 1
Sport a pohybové hry 2 Seminář z matematiky 1
Domácí nauka 1

8. ročník (Celkem 5 hodin, pro třídy s RVAJ – 2 hodiny)

1. blok 2. blok (Není určeno pro třídy s RVAJ) 3. blok (Není určeno pro třídy s RVAJ)
Název předmětu Počet hodin Název předmětu Počet hodin Název předmětu Počet hodin
Konverzace v anglickém jazyce 2 Výtvarný seminář 2 Rozšiřující literární výchova 1
Druhý cizí jazyk 2 Sport a pohybové hry 2 Konverzace v 2. cizím jazyce 1
Seminář z matematiky 2 Domácí nauka 2 Matematicko fyzikální praktika 1
Programování – Webmaster 2 Přírodovědné praktikum 1

9. ročník (Celkem 5 hodin, pro třídy s RVAJ – 2 hodiny)

1. blok (Není určeno pro třídy s RVAJ) 2. blok 3. blok (Není určeno pro třídy s RVAJ) 4. blok
Název předmětu Počet hodin Název předmětu Počet hodin Název předmětu Počet hodin Název předmětu Počet hodin
Konverzace v anglickém jazyce 2 Matematicko fyzikální praktika 1 Seminář z českého jazyka 1 Rozšiřující literární výchova 1
Druhý cizí jazyk 2 Praktika z chemie 1 Výtvarný seminář 1 Konverzace v 2. cizím jazyce 1
Sport a pohybové hry 2 Programování – Webmaster 1 Domácí nauka 1 Seminář z matematiky 1