Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

Škola

Nacházíte se na stránkách Základní školy Svatoplukova 7 ve Šternberku. Zde se dozvíte základní informace o škole a lidech, kteří na ní působí, projektech, kterých se škola účastní a samozřejmě vše o budoucích i proběhlých akcích školy, včetně fotogalerií.

Pro žáky jsou připraveny důležité informace z výuky, rozvrh tříd i učitelů, seznam zájmových kroužků a konzultačních hodin. U některých předmětů naleznou záznamy domácích úloh. Na stránkách se nachází také elektronická forma školního časopisu, který žáci sami vydávají.

Rodiče mohou využít informací výchovného poradce či školního psychologa, dozvědět se více o rozšířené výuce cizích jazyků včetně přijímacího řízení a prostudovat dokumenty školy (Školní řád, výroční zprávy, Školní vzdělávací plán spolu s dodatky atd.).

Loga EU

Aktuálně z naší školy

Naši žáci na výstavě lidských těl – Bodies Revealed

Ve středu 15. 10. se vypravili naši žáci do Brna na světoznámou výstavu lidských těl – Bodies Revealed. Žáci měli možnost prohlédnout si lidské tělo opravdu ve skutečnosti, dozvěděli se nové informace, žáci 9. ročníků si zopakovali znalosti z přírodopisu a … Celý příspěvek

24
Říj

Tyčinka pro každého

V minulém školním roce se naše škola zúčastnila soutěže Happy výhra s Nutrendem. Soutěž probíhala na školách, kde je umístěn automat na zdravou svačinku. Naši školu přihlásili žáci loňské třídy 3.B. Všichni sbírali obaly od tyčinek STREET – XL. Po … Celý příspěvek

22
Říj

Sběr starého papíru v rámci Ekologického dne

Ve středu 22.10.2014 proběhne na naší škole Ekologický den spojený se sběrem starého papíru. Uctivě žádáme všechny rodiče, prarodiče a přátele našich žáků, aby přinesli na školní dvůr svázaný starý papír (letáky, noviny a časopisy, karton) – ideálně již zvážený … Celý příspěvek

20
Říj

Statek Zaoral Čabová u Mor. Berouna

V rámci enviromentální výchovy žáci 6.A vyrazili 16.10. 2014 na statek Zaoral v Čabové u Mor. Berouna, kde se zaměřují na ekovýrobu. Žáci si prošli celý statek, aby si tak udělali představu jak se  chová hovězí dobytek, jak se dojí … Celý příspěvek

16
Říj

Malé nahlédnutí do hodin fyziky

Co dokáže voda nebo vzduch, to už naši šesťáci dobře vědí. Na vlastní kůži si totiž vyzkoušeli několik jednoduchých pokusů. Stačilo nám pár obyčejných věcí k tomu, abychom se mohli zcela ponořit do společného fyzikálního bádání. A jak to děti … Celý příspěvek

16
Říj