Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

Škola

Nacházíte se na stránkách Základní školy Svatoplukova 7 ve Šternberku. Zde se dozvíte základní informace o škole a lidech, kteří na ní působí, projektech, kterých se škola účastní a samozřejmě vše o budoucích i proběhlých akcích školy, včetně fotogalerií.

Pro žáky jsou připraveny důležité informace z výuky, rozvrh tříd i učitelů, seznam zájmových kroužků a konzultačních hodin. U některých předmětů naleznou záznamy domácích úloh. Na stránkách se nachází také elektronická forma školního časopisu, který žáci sami vydávají.

Rodiče mohou využít informací výchovného poradce či školního psychologa, dozvědět se více o rozšířené výuce cizích jazyků včetně přijímacího řízení a prostudovat dokumenty školy (Školní řád, výroční zprávy, Školní vzdělávací plán spolu s dodatky atd.).Loga EU

Aktuálně z naší školy

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro školní rok 2019/2020

Ředitelství základních škol ve Šternberku na základě ustanovení § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s městem Šternberk oznamují, že ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH … Celý příspěvek

19
Úno

Jarní prázdniny – informace pro rodiče.

Vážení rodiče, dovolujeme si připomenout stop termín ( 25.2.2019) pro případné nahlášení Vašeho dítěte do ŠD na jarní prázdniny. Pouze v případě dostatečného počtu žáků, by byl zajištěn provoz jednoho oddělení od 7 do 15 hodin. Děkujeme.

18
Úno

Školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně

Ve školním kole recitační soutěže vybojovala 1. místo a současně postup do okresního kola recitační soutěže Dětská scéna žákyně 6. B Alena K., 2. místo obsadila Tereza M. ze 7. B a 3. místo Iveta V. ze 6. B. Všem … Celý příspěvek

7
Úno

Na výletě u krmelce :-)

Počkali jsme si na nejkrásnější den minulého týdne a vydali se do lesa, abychom přinesli lesním zvířatům něco dobrého na zub.

6
Úno

Učíme se venku

Dnes jsme učili venku. Matematika (počítání sněhových koulí, slovní úlohy se sněhem), prvouka (prostorová orientace ve sněhu, sněhové uličky vpravo a vlevo, zasněžené stromy), výtvarná výchova (sochy ze sněhu), tělesná výchova (soutěže ve družstvech, běhání v hlubokém sněhu…). Dnes jsme si … Celý příspěvek

6
Úno