Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

Škola

Nacházíte se na stránkách Základní školy Svatoplukova 7 ve Šternberku. Zde se dozvíte základní informace o škole a lidech, kteří na ní působí, projektech, kterých se škola účastní a samozřejmě vše o budoucích i proběhlých akcích školy, včetně fotogalerií.

Pro žáky jsou připraveny důležité informace z výuky, rozvrh tříd i učitelů, seznam zájmových kroužků a konzultačních hodin. U některých předmětů naleznou záznamy domácích úloh. Na stránkách se nachází také elektronická forma školního časopisu, který žáci sami vydávají.

Rodiče mohou využít informací výchovného poradce či školního psychologa, dozvědět se více o rozšířené výuce cizích jazyků včetně přijímacího řízení a prostudovat dokumenty školy (Školní řád, výroční zprávy, Školní vzdělávací plán spolu s dodatky atd.).

Loga EU

Aktuálně z naší školy

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ V RÁMCI ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE pro školní rok 2017/2018

TERMÍN ZÁPISU  07.04.2017 09,00 – 18,00 hodin, Sadová 1  Počet tříd – škola bude pro školním roce 2017/2018 otevírat 2 první třídy,  Počet žáků – škola bude pro školním roce 2017/2018 přijímat maximálně 50 žáků,  KRITÉRIA 1)Trvalé bydliště žáka ve … Celý příspěvek

24
Úno

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – POTŘEBNÉ DOKUMENTY, DOPORUČENÝ POSTUP

Ve Šternberku 17.02.2017 Zápisy do prvních tříd, které každoročně probíhaly od poloviny ledna do poloviny února, posunula od letošního roku novela školského zákona až na období od 1. do 30. dubna. Zápisy do 1. tříd základních škol ve Šternberku budou … Celý příspěvek

18
Úno

Školní družina během jarních prázdnin.

Vážení rodiče, z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí provoz školní družiny v týdnu od 27.2. do 3.3.2017( jarní prázdniny) nebude. V takovém případě by byl provoz neekonomický. Děkujeme za pochopení.

18
Úno

Šablony 2016 – KLUB DOUČOVÁNÍ

Od října loňského roku se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování tzv. ŠABLONY 2016. Jejich cílem a úkolem je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, posílit personální zajištění školy o … Celý příspěvek

14
Úno

Malé nahlédnutí do hodin fyziky

Žáci třídy 7.B jsou velmi šikovní a vynalézaví, to tady asi víme všichni. Jsem proto velmi ráda, že díky svému zodpovědnému přístupu k domácím úlohám, dokáží zpestřit naše společné hodiny fyziky. Předvést model vznášedla či nalézt těžiště nejrůznějších těles, byla … Celý příspěvek

9
Úno