Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

Škola

Nacházíte se na stránkách Základní školy Svatoplukova 7 ve Šternberku. Zde se dozvíte základní informace o škole a lidech, kteří na ní působí, projektech, kterých se škola účastní a samozřejmě vše o budoucích i proběhlých akcích školy, včetně fotogalerií.

Pro žáky jsou připraveny důležité informace z výuky, rozvrh tříd i učitelů, seznam zájmových kroužků a konzultačních hodin. U některých předmětů naleznou záznamy domácích úloh. Na stránkách se nachází také elektronická forma školního časopisu, který žáci sami vydávají.

Rodiče mohou využít informací výchovného poradce či školního psychologa, dozvědět se více o rozšířené výuce cizích jazyků včetně přijímacího řízení a prostudovat dokumenty školy (Školní řád, výroční zprávy, Školní vzdělávací plán spolu s dodatky atd.).

Loga EU

Aktuálně z naší školy

Cykloden v Olomouci

Dne 24.4. 2015 jsme obdrželi velké uznání, když jsme s dětmi přijeli do Olomouce po vlastní ose na kolech na akci, kterou pořádala FKT UP s agenturou Semafor v rámci projektu „Pohyb do škol“. Počasí nám vyšlo krásně, cesta ubíhala … Celý příspěvek

24
Dub

Projektový den Červená – stát!

Dopravní výchova má na naší škole již několikaletou tradici. Máme ji začleněnou v ŠVP a zakomponovanou do mnohých vyučovacích předmětů, protože si velmi dobře uvědomujeme, že děti by se měly umět bezpečně pohybovat v silničním provozu. Pomyslnou třešničkou na dortu v této oblasti je … Celý příspěvek

24
Dub

Výsledky sběru starého papíru

Včera se na naší škole uskutečnil sběr starého papíru, který má za cíl v dětech podpořit ekologické myšlení, ale také pomoci dobré věci. Peníze získané z tohoto sběru budou použity na adopci dětí na dálku a odměny pro nejlepší třídy (dle … Celý příspěvek

23
Dub

Zoologická zahrada aneb zvířata z celého světa na Svatém Kopečku

Program Zoologická zahrada aneb zvířata z celého světa na Svatém Kopečku byl další aktivitou v rámci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Olomouc, do něhož je zapojena i naše škola. Program určený žákům 6. ročníku připravili studenti Katedry geografie Přírodovědecké fakulty … Celý příspěvek

23
Dub

Výsledky přijímacího řízení do 3. ročníku s rozšířenou výukou cizích jazyků

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení do 3. ročníku s rozšířenou výukou cizích jazyků Přílohy Filename : vysledky-rcvj-do-3-roc.pdf (448 kB) Titulek : Výsledky přijímacího řízení do 3. roč. RVCJ – 2015

21
Dub