Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

Škola

Nacházíte se na stránkách Základní školy Svatoplukova 7 ve Šternberku. Zde se dozvíte základní informace o škole a lidech, kteří na ní působí, projektech, kterých se škola účastní a samozřejmě vše o budoucích i proběhlých akcích školy, včetně fotogalerií.

Pro žáky jsou připraveny důležité informace z výuky, rozvrh tříd i učitelů, seznam zájmových kroužků a konzultačních hodin. U některých předmětů naleznou záznamy domácích úloh. Na stránkách se nachází také elektronická forma školního časopisu, který žáci sami vydávají.

Rodiče mohou využít informací výchovného poradce či školního psychologa, dozvědět se více o rozšířené výuce cizích jazyků včetně přijímacího řízení a prostudovat dokumenty školy (Školní řád, výroční zprávy, Školní vzdělávací plán spolu s dodatky atd.).

Loga EU

Aktuálně z naší školy

Úspěch v literární soutěži Evropa ve škole

Třída 6. B se zúčastnila literární části soutěže Evropa ve škole. Hlavní téma letošního ročníku bylo „Přemýšlej, na čem staví Evropa“. Žáci se ve svých fantazijních představách stali architekty a popisovali svůj vysněný dům. Po pečlivé úvaze byly vybrány čtyři … Celý příspěvek

20
Dub

Velké finále RPB polar street florbal v Ostravě

Chlapci z naší školy dosáhli velkého úspěchu, zvítězili v předkolech florbalové soutěže RPB polar street  a postoupili do velkého finále, které se konalo v Ostravské hale Dubina. Po slavnostním zahájení nastoupily všechny týmy a zazněla hymna. V hale panovala skvělá atmosféra, utkání doprovázela … Celý příspěvek

20
Dub

Dopravní projektový den Červená – stát!

Dne 12.4. za krásného jarního počasí proběhl na naší škole dopravní projektový den. Pro žáky prvního stupně byl připraven tzv. Vitamínový den. Naše škola je zapojena do programu Ovoce do škol, a proto přijeli odborníci probrat zdravé stravovací návyky. Součástí … Celý příspěvek

17
Dub

Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky budoucí MŠ Světlov

Veškeré informace naleznete v příloze. Přílohy Filename : konkurs_materska_skola_svetlov.pdf (253 KB) Titulek : Konkurz – MŠ Světlov

16
Dub

Výsledky sběrové akce

Vážení rodiče, prarodiče a žáci naší školy, dovolte mi, abych se v krátkosti vrátil k tradiční sběrové akci školy, která se uskutečnila v úterý (v odpoledních hodinách) a ve středu (před vyučováním) ve dnech 10. a 11.04.2018. Rád bych Vám všem chtěl poděkovat za … Celý příspěvek

12
Dub