Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

Škola

Nacházíte se na stránkách Základní školy Svatoplukova 7 ve Šternberku. Zde se dozvíte základní informace o škole a lidech, kteří na ní působí, projektech, kterých se škola účastní a samozřejmě vše o budoucích i proběhlých akcích školy, včetně fotogalerií.

Pro žáky jsou připraveny důležité informace z výuky, rozvrh tříd i učitelů, seznam zájmových kroužků a konzultačních hodin. U některých předmětů naleznou záznamy domácích úloh. Na stránkách se nachází také elektronická forma školního časopisu, který žáci sami vydávají.

Rodiče mohou využít informací výchovného poradce či školního psychologa, dozvědět se více o rozšířené výuce cizích jazyků včetně přijímacího řízení a prostudovat dokumenty školy (Školní řád, výroční zprávy, Školní vzdělávací plán spolu s dodatky atd.).

Loga EU

Aktuálně z naší školy

Dopravní projektový den Červená – stát!

Dne 12.4. za krásného jarního počasí proběhl na naší škole dopravní projektový den. Pro žáky prvního stupně byl připraven tzv. Vitamínový den. Naše škola je zapojena do programu Ovoce do škol, a proto přijeli odborníci probrat zdravé stravovací návyky. Součástí … Celý příspěvek

17
Dub

Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky budoucí MŠ Světlov

Veškeré informace naleznete v příloze. Přílohy Filename : konkurs_materska_skola_svetlov.pdf (253 KB) Titulek : Konkurz – MŠ Světlov

16
Dub

Výsledky sběrové akce

Vážení rodiče, prarodiče a žáci naší školy, dovolte mi, abych se v krátkosti vrátil k tradiční sběrové akci školy, která se uskutečnila v úterý (v odpoledních hodinách) a ve středu (před vyučováním) ve dnech 10. a 11.04.2018. Rád bych Vám všem chtěl poděkovat za … Celý příspěvek

12
Dub

Výsledky zápisu – OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 2018-2019

Ředitel Základní školy Svatoplukova 7, Šternberk, p.o. jako příslušný  správní orgán zveřejňuje výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2018-2019, konaném dne 6.4.2018,  podle  ustanovení §46, §165 odst.2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, … Celý příspěvek

11
Dub

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

V pátek 6. dubna přivítala budoucí žáčky naší školy zvířátka hned u vchodu. Provázela je po celou dobu zapisování a domů si všichni nesli spolu s pamětním listem medvídka, ovoce a spoustu dárků. Celkem jsme zapsali 69 žáků. Děkujeme všem … Celý příspěvek

11
Dub