Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

Škola

Nacházíte se na stránkách Základní školy Svatoplukova 7 ve Šternberku. Zde se dozvíte základní informace o škole a lidech, kteří na ní působí, projektech, kterých se škola účastní a samozřejmě vše o budoucích i proběhlých akcích školy, včetně fotogalerií.

Pro žáky jsou připraveny důležité informace z výuky, rozvrh tříd i učitelů, seznam zájmových kroužků a konzultačních hodin. U některých předmětů naleznou záznamy domácích úloh. Na stránkách se nachází také elektronická forma školního časopisu, který žáci sami vydávají.

Rodiče mohou využít informací výchovného poradce či školního psychologa, dozvědět se více o rozšířené výuce cizích jazyků včetně přijímacího řízení a prostudovat dokumenty školy (Školní řád, výroční zprávy, Školní vzdělávací plán spolu s dodatky atd.).

Loga EU

Důležité info

PŘÍPRAVA NA VÝUKU ŽÁKŮ 1.STUPNĚ

PŘÍPRAVA NA VÝUKU ŽÁKŮ 1.STUPNĚ Přijímací pohovory na střední školy Čtyřleté obory pondělí 08.06.2020 Gymnázia úterý 09.06.2020 Příprava žáků 9. tříd – probíhá ve třech skupinách. Přihlásilo se celkem 33 žáků z 51 (65%). Dobrovolný návrat žáků 1.stupně do výuky od … Celý příspěvek

20
Kvě

Výuka od 25.05.2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 je od 25.05.2020 umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 1. stupně. Docházka není pro tyto žáky povinná. Vzdělávací aktivity budu probíhat pravidelně každý všední den. Pro žáky bude zajištěn oběd bez … Celý příspěvek

10
Kvě

Aktuálně z naší školy

VÍTÁME VÁS ZPĚT VE ŠKOLE…

Přijímací pohovory na střední školy Čtyřleté obory pondělí 08.06.2020 Gymnázia úterý 09.06.2020 Příprava žáků 9. tříd – probíhá ve třech skupinách. Přihlásilo se celkem 33 žáků z 51 (65%). Dobrovolný návrat žáků 1.stupně do výuky od 25.05.2020 Celkově nastoupilo zpět do … Celý příspěvek

25
Kvě

PŘÍPRAVA NA VÝUKU ŽÁKŮ 1.STUPNĚ

PŘÍPRAVA NA VÝUKU ŽÁKŮ 1.STUPNĚ Přijímací pohovory na střední školy Čtyřleté obory pondělí 08.06.2020 Gymnázia úterý 09.06.2020 Příprava žáků 9. tříd – probíhá ve třech skupinách. Přihlásilo se celkem 33 žáků z 51 (65%). Dobrovolný návrat žáků 1.stupně do výuky od … Celý příspěvek

20
Kvě

ZNOVU ZAHÁJENÁ VÝUKA

Přijímací pohovory na střední školy Čtyřleté obory pondělí 08.06.2020 Gymnázia úterý 09.06.2020 Příprava žáků 9. tříd – probíhá ve třech skupinách. Přihlásilo se celkem 33 žáků z 51 (65%). Žáci odevzdali čestná prohlášení o bezinfekčnosti, u vstupu jim byla změřena teplota. … Celý příspěvek

12
Kvě

Výuka od 25.05.2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 je od 25.05.2020 umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 1. stupně. Docházka není pro tyto žáky povinná. Vzdělávací aktivity budu probíhat pravidelně každý všední den. Pro žáky bude zajištěn oběd bez … Celý příspěvek

10
Kvě

BLÍŽÍ SE DOBA ZNOVU OTEVŘENÍ ŠKOL…

MŠMT vydalo organizačně – hygienický manuál k postupnému návratu žáků do škol. Jeho přílohou je Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy třídnímu učiteli běžně používanými komunikačními toky mezi školou, … Celý příspěvek

6
Kvě