Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

Škola

Nacházíte se na stránkách Základní školy Svatoplukova 7 ve Šternberku. Zde se dozvíte základní informace o škole a lidech, kteří na ní působí, projektech, kterých se škola účastní a samozřejmě vše o budoucích i proběhlých akcích školy, včetně fotogalerií.

Pro žáky jsou připraveny důležité informace z výuky, rozvrh tříd i učitelů, seznam zájmových kroužků a konzultačních hodin. U některých předmětů naleznou záznamy domácích úloh. Na stránkách se nachází také elektronická forma školního časopisu, který žáci sami vydávají.

Rodiče mohou využít informací výchovného poradce či školního psychologa, dozvědět se více o rozšířené výuce cizích jazyků včetně přijímacího řízení a prostudovat dokumenty školy (Školní řád, výroční zprávy, Školní vzdělávací plán spolu s dodatky atd.).

Zápis dětí do 1. tříd základních škol

Loga EU

Důležité info

Vyhlášení nouzového stavu – uzavření škol

Vážení rodiče, škola předala všem žákům informační listy (viz příloha) k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, které rozhodlo o přerušení výuky na základních a středních školách. Platit začne od středy 11.3.2020 a platí do odvolání. Otevřeny nadále zůstávají mateřské školy a … Celý příspěvek

10
Bře

Aktuálně z naší školy

AKTUALITY K MIMOŘÁDNÉMU STAVU…

Vážení rodiče a žáci, posílám nové upřesňující informace k řešení domácí výuky v průběhu mimořádného opatření státu a přerušení výuky. Škola připravuje pro žáky domácí výuku formou hromadných videokonferencí. Projekt by se měl rozjet po Velikonocích. Pro zájemce bude probíhat dopoledne výuka … Celý příspěvek

26
Bře

Informace MPSV – změny v ošetřovném

Dne 19.3.2020 pak zveřejnilo MPSV materiál s názvem Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření … Celý příspěvek

20
Bře

SHRNUTÍ OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Termín zápisu v ČR Zápisy k povinné školní docházce proběhnou od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Způsob konání zápisu Vzhledem k mimořádnému opatřením situace vyžaduje:  organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole podání přihlášky bez osobní přítomnosti … Celý příspěvek

19
Bře

VÝUKOVÉ PROGRAMY S ČESKOU TELEVIZÍ…

Vážení rodiče a žáci, posílám upozornění na možné využití programů České televize k řešení domácí výuky v průběhu mimořádného opatření státu a přerušení výuky v úterý 17.03.2020. Česká televize 2 09,00-12,00 hodin UčiTelka výukové programy zaměřené na žáky 1.,-5. ročníku 12,25 Rande s fyzikou … Celý příspěvek

17
Bře

Použití Edupage

Vážení rodiče, žáci, učitelé, zatím nikdo netuší, jak dlouho bude trvat povinný zákaz vstupu žáků do škol. Abychom v této komplikované době mohli co nejvíce pokročit ve výuce a snížili tak následky absence žáků, budou učitelé chystat a průběžně přidělovat úkoly, … Celý příspěvek

16
Bře