Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

Škola

Nacházíte se na stránkách Základní školy Svatoplukova 7 ve Šternberku. Zde se dozvíte základní informace o škole a lidech, kteří na ní působí, projektech, kterých se škola účastní a samozřejmě vše o budoucích i proběhlých akcích školy, včetně fotogalerií.

Pro žáky jsou připraveny důležité informace z výuky, rozvrh tříd i učitelů, seznam zájmových kroužků a konzultačních hodin. U některých předmětů naleznou záznamy domácích úloh. Na stránkách se nachází také elektronická forma školního časopisu, který žáci sami vydávají.

Rodiče mohou využít informací výchovného poradce či školního psychologa, dozvědět se více o rozšířené výuce cizích jazyků včetně přijímacího řízení a prostudovat dokumenty školy (Školní řád, výroční zprávy, Školní vzdělávací plán spolu s dodatky atd.).

Zápis dětí do 1. tříd

Loga EU

Aktuálně z naší školy

Šablony 2018, Rozvíjíme klíčové kompetence – ve školní družině.

Také v letošním školním roce pokračují ve svých činnostech zájmové kluby, zřízené v rámci dotace Šablony 2018, Rozvíjíme klíčové kompetence, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008910. V této ukončené II. a začínající III. etapě k nim ve školní družině řadíme kluby zábavné logiky a deskových … Celý příspěvek

20
Úno

Rozvíjíme klíčové kompetence

Od 01.10.2018 naše základní škola realizuje dotační projekt s názvem ROZVÍJÍME KLÍČOVÉ KOMPETENCE. Doba trvání tohoto projektu je 24 měsíců, tedy do 30.09.2020. Dnes vám přináším statistické údaje o postupu a realizaci tohoto dotačního projektu. Stav je k 31.01.2020, kdy končí … Celý příspěvek

10
Úno

Recitační soutěž 1. stupně

Období před prázdninami jsme si na Sadové zpříjemnili tradiční recitační soutěží. Všechny děti pozorně poslouchaly a držely palce svým spolužákům. Výhercům blahopřejeme!

7
Úno

Pomáháme žákům s výběrem škol

V rámci projektu Rozvíjíme klíčové kompetence, je škola zapojena i do šablony Kariérního poradenství. A zatímco naši deváťáci již mají plnou hlavu s vyplňováním přihlášek na střední školy, proběhly i workshopy s žáky 8. tříd, kteří mají nelehký výběr stále … Celý příspěvek

30
Led

Pohybové hry s dětmi a rodiči

Mamíí mě nechytneš, tatíí tady jsem…. Tahle slova jste mohli slyšet z naší tělocvičny při cvičení s rodiči. Užili jsme si spousty legrace a zahráli jsme si nové pohybové hry. Těch totiž nikdy není dost. Zjistili jsme, že děti mají obrovskou výdrž … Celý příspěvek

29
Led