Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

Nacházíte se na stránkách Základní školy Svatoplukova 7 ve Šternberku. Zde se dozvíte základní informace o škole a lidech, kteří na ní působí, projektech, kterých se škola účastní a samozřejmě vše o budoucích i proběhlých akcích školy, včetně fotogalerií.

Pro žáky jsou připraveny důležité informace z výuky, rozvrh tříd i učitelů a konzultačních hodin. U některých předmětů naleznou záznamy domácích úloh. Na stránkách se nachází také elektronická forma školního časopisu, který žáci sami vydávají.

Rodiče mohou využít informací výchovného poradce či školního psychologa, dozvědět se více o rozšířené výuce cizích jazyků včetně výsledků přijímacího řízení a prostudovat dokumenty školy (Školní řád, výroční zprávy, Školní vzdělávací plán spolu s dodatky atd.).

Události

Všechny události

Aktuálně z naší školy

19
Květen
17
Květen

  Ve středu 11. května 2022 proběhl Český den proti rakovině. Do realizace sbírky se zapojila i naše škola. Naší „kytičkové skupince“ se podařilo vybrat celkem 13.023, – Kč na prevenci nádorů děložního čípku a varlat. Poděkování patří především těm, kteří koupí žluté kytičky měsíčku lékařského do sbírky přispěli. Děkujeme.

10
Květen

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků bude dne 19. května 2022 v 16 hodin ve školní jídelně Svatoplukova. Na schůzce budete seznámeni se všemi potřebnými informacemi, které se týkají nástupu vašich dětí do 1. třídy. Těšíme se na Vás.

10
Květen

Dne 26. dubna se v Městském parku ve Šternberku konalo základní kolo přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST.  Naši školu reprezentovalo 12 žáků, 6 v mladší kategorii a 6 ve starší kategorii. A to vždy ve tříčlenných týmech, kterým byly body pro konečné hodnocení sečteny. Soutěžící písemnou formou odpovídali celkem na 90 otázek v oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému […]