Aktuality VP

Aktuální informace k organizaci přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

  • termínu odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky      – nově 1. března
  • jednotná zkouška CERMAT je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky a pro sportovní gymnázia, tříletých oborů se jednotná zkouška netýká!
  • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika
  • výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení, Gymnázia se sportovní přípravou 40%.
  • v 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou),  pro rozhodnutí o přijetí obě školy využijí lepší výsledek.
  • termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté obory-12.4. a 15.4.2020, 16.4. a 17.4.2020 –víceletá gymnázia. Náhradní termíny-13.a14.5.2020

POZOR!!! Podle doporučení Krajského úřadu v Olomouci by v dolní části přihlášky na SŠ měla být, pokud možno, uvedena jména a podpisy obou rodičů.

Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Další užitečné informace najdete: http://www.infoabsolvent.cz/Rady 

Novinka z  PPP Olomouckého kraje

Na webových stránkách www.ppp-olomouc.cz je nově žádost o vyšetření (@Žádost), rodiče tak mohou kromě dosavadních způsobů objednání se do poradny (telefonicky či písemně) využít i této možnosti.