Kamarádstvím proti šikaně

Šikana je problém, který hýbe celým světem. Každý z žáků ví, že něco takového existuje, někteří se stali svědky takového činu, jiní byli obětmi nebo dokonce aktivními účastníky.

Škola se ve svých mnoha aktivitách snaží žáky vychovávat, ochraňovat a vysvětlovat, proč je šikana špatná. Jednou z ověřených aktivit je projekt Kamarádstvím proti šikaně, který pravidelně realizujeme v termínu kolem Mezinárodního dne dětí a před Vánocemi. Na tyto akce si žáci společně s pedagogy připravují den plný her a soutěží. Na každém stanovišti je připraven žákovský tým složený z dětí různého věku, které se učí spolupracovat napříč třídami. Do projektu se pravidelně zapojují i děti z mateřských škol a klienti z Vincentina. Žáci mají možnost pracovat jak s nejmladšími kamarády, tak i s handikepovanými dětmi.

Celý projekt můžeme realizovat díky podpoře Města Šternberka, Olomouckého kraje a SRPŠ.