VÍTÁME VÁS ZPĚT VE ŠKOLE…

Přijímací pohovory na střední školy

 • Čtyřleté obory pondělí 08.06.2020
 • Gymnázia úterý 09.06.2020

Příprava žáků 9. tříd – probíhá ve třech skupinách. Přihlásilo se celkem 33 žáků z 51 (65%).

Dobrovolný návrat žáků 1.stupně do výuky od 25.05.2020

Celkově nastoupilo zpět do školy 128 žáků (tj 45 %) 1. až 5.ročníku. Ti byli podle organizačně – hygienického doporučení MŠMT rozděleni do 10 vzdělávacích a 5 hlídacích skupin. Veškerá výuka a hlídání probíhá v učebnách školní budovy Svatoplukova. Školní budova Sadová je vyřazena z provozu z důvodu stavebních úprav v podkroví, výstavba 2 specializovaných učeben, a v rámci výstavby výtahu.

Obědy – Pro žáky prvních stupňů základních škol bude školní jídelna zajišťovat teplý oběd bez výběru jídel (pouze nabídka jednoho jídla), obědy budou rodiče žáků přihlašovat v systému, přihlašování je možné od pondělí 18. května 2020.

Informování o způsobu hodnocení – Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020. (citace paragrafu 4, Vyhlášky MŠMT č.211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020.

Škola bude hodnotit žáky školy podle výše uvedené Vyhlášky a její metodiky Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků… (oba dokumenty jsou přílohou tohoto článku).

Hodnocení žáků – vychází z výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a to

 • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
 • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Pozn. Hodnocení žáků v distanční formě výukypodpůrné, doplňující hodnocení, za toto období po objektivním uvážení podmínek pro zapojení žáka do distančního vzdělávání lze zohlednit :

 • Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku,
 • Samostatné práce a samostudium,
 • Četbu nad zadanými úkoly,
 • Portfolia
 • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s informačními technologiemi.

Pedagogičtí pracovníci na základě výše uvedeného a na základě dostatečné zpětné vazby práce žáků v distanční výuce budou žáky ve druhém pololetí hodnotit tradičně, pomocí známky, v odůvodněných případech, zvláště pak u žáků s SVP, formativním způsobem.

ONLINE třídní schůzky – škola využije výborných zkušeností z online výuky žáků prostřednictvím hromadných videokonferencí ke konání distančních třídních schůzek. Tyto schůzky povede třídní učitel. Stanovené období konání je od 01. do 05.06.2020. Tématem bude současná situace ve vzdělávání žáků, stav výuky, hodnocení nástupu žáků 9. tříd a 1.stupně do školy, hodnocení a klasifikace, organizace vratky učebnic, šatníkových skříněk, objednávka žákovských sad sešitů, vratka ŠD, dotace šablony, mléko a ovoce do škol, přijímací pohovory do 3. tříd s RVCJ a doplnění 6. třídy s RVCJ, organizace předání vysvědčení, ostatní a různé dle potřeb třídního učitele.

Vysvědčení a jejich předávání – V důsledku toho, že pondělí a úterý 29. a 30.06.2020 bylo ve škole vyhlášeno volno pro žáky, obdrží žáci vysvědčení za školní rok 2019-2020 následovně :

 • Ve čtvrtek 25.06.2020 během 4. vyučovací hodiny žáci 1. stupně, kteří opětovně navštěvují školu
 • V pátek 26.06.2020 obdrží vysvědčení žáci ostatní. 1. stupně, kteří pracovali i nadále distanční formou výuky + žáci 9. tříd a žáci 6.-8. ročníků. Třídy budou rozděleny do skupin maximálně po 15 žácích. Vysvědčení se předává v intervalech od 08,00 do 08,30 hodin a dále od 08,30 do 09,00 hodin. Třídní učitel pomocí běžných komunikačních toků upřesní žákům a rodičům učebnu, a čas každému žákovi, který vysvědčení nedostal již předchozí den. I nadále platí dodržování hygienických podmínek, bez osobní přítomnosti rodičů ve škole.

Učebnice a šatníkové skříňky budou žáci vracen první týden v září 2020, mimo žáky 9. Tříd. Ti tak učiní poslední týden školní docházky, ve dnech 22.-25.06.2020. Upřesnění zajistí TU.

Sešity – rodiče obdrželi přes třídní učitele nabídku ročníkových žákovských sad sešitů na příští školní rok

Škola vyhlásila pro žáky DOBROVOLNOU dlouhodobou projektovou soutěž s důrazem na výchovné předměty s názvem VYRÁBÍME, FOTÍME, KRÁTÍME SI ČAS, NEŽ DO ŠKOLY PŮJDEME ZAS..

Poplatek za školní družinu 4,5,6/2020-informujeme rodiče, že uhrazený poplatek za školní družinu za období duben až červen 2020 bude vrácen rodičům. Přikláníme se k bezhotovostní platbě. Vedoucí vychovatelka zajistí komunikací s rodiči, čísla účtu, na které škola vrátí již uhrazené školné. Čekali jsme na vývoj a nařízení MŠMT, prosíme o maximální spolupráci k zajištění hladkého administrativy.

Tajemnice školy potvrzuje formuláře pro OŠETŘOVNÉ v době od 07,00 do 09,00 hodin. Vhodné řešit tuto problematiku přes email, případně se dohodnout telefonicky na určitý den a čas (mobil Sedláková Renata – 732 832 268),

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Příspěvek byl publikován v rubrice Oznámení rodičům. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *