BLÍŽÍ SE KONEC ŠKOLNÍHO ROKU…

Návrat žáků 6.-8. ročník do výuky od pondělí 08.06.2020

K dobrovolným socializačním aktivitám formou konzultací či třídnických hodin, opět v počtu maximálně 15 žáků na skupinu, se přihlásilo třídním učitelům 28% žáků 6. – 8. tříd. Vlivem velmi omezené prostorové kapacity (počtu tříd), způsobené stavební modernizací školní budovy Sadová, budou výše uvedené aktivity probíhat pouze 1x týdně. Hlavní vzdělávací aktivitou i nadále bude i pro žáky 2.stupně až do 30.06.2020 vzdělávání na dálku prostřednictvím hromadných videokonferencí. Náplň setkání stanoví třídní učitel po konzultaci s přihlášenými žáky (třídnické hodiny, socializační aktivity, lze i v přírodě, vyzvednutí školních potřeb ze šatníkových skříněk, seznámení se systémem předání vysvědčení za 2.pololetí školního roku 2019-2020).

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2.stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle
konkrétních potřeb.

Při prvním vstupu do školy žák předloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Pokyny k organizaci zajistí třídní
učitelé přes tradičními komunikačními kanály.

ONLINE třídní schůzky
– škola využila výborných zkušeností z online výuky žáků prostřednictvím hromadných videokonferencí ke konání distančních třídních schůzek. Ty se konaly minulý týden a schůzky organizoval třídní učitel.

Sešity
– rodiče obdrželi přes třídní učitele nabídku ročníkových žákovských sad sešitů na příští školní rok

Škola vyhlásila pro žáky DOBROVOLNOU dlouhodobou projektovou soutěž s důrazem na výchovné předměty s názvem

VYRÁBÍME, FOTÍME, KRÁTÍME SI ČAS, NEŽ DO ŠKOLY PŮJDEME ZAS..


Sadová – dotace „Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ
Svatoplukova ve Šternberku“.

Příprava základů pro výstavbu výtahu k zajištění úplné bezbariérovosti školní budovy

Aktuální stav půdních prostor školní budovy Sadová. Zde budou vybudovány 2 nové specializované učebny se zaměřením na přírodovědné předměty, cizí jazyk, pracovní činnosti a k dělení.

Organizace vyučování od 22.06.2020 do 26.06.2020

Vysvědčení a jejich předávání
– V důsledku toho, že pondělí a úterý 29. a 30.06.2020 bylo ve škole vyhlášeno volno pro žáky, obdrží žáci vysvědčení za školní rok 2019-2020 následovně :

9. ročník – vysvědčení ČVRTEK 25.06.2020

22.06.2020

23.06.2020

24.06.2020

25.06.2020

26.06.2020

Skupina přijímací pohovory

Gerža-učebna 8

Daňková-učeb. 11

Toman-učebna 1

Učebnice

Archivace ŽK

Šatníkové skříňky

x

V případě potřeby

Učebnice

Archivace ŽK

Šatníkové skříňky

08,00-08,30

Úhrada pokut

Vysvědčení

X

Foto???

Neformální rozloučení s TU

Skupina bez školy

Gerža-učebna 8

Daňková-učebna 11

x

Učebnice

Archivace ŽK

Šatníkové skříňky

V případě potřeby

Učebnice

Archivace ŽK

Šatníkové skříňky

08,30-09,00

Úhrada pokut

Vysvědčení

X

Foto???

Neformální rozloučení s TU

Skupina bez školy – dodá TU Čestné prohlášení, Třídní foto v kompetenci TU

1.-5.ročník, 6.-8. ročník

  • Vratka učebnice, archivace ŽK – první týden září 2020,

  • Nové učebnice, žákovské sady sešitů – první týden září 2020,

  • RODIČE NESMÍ DO ŠKOLY, ČEKAJÍ PŘED ŠKOLOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vysvědčení

Třída-TU

Učebna

SVATOPLUKOVA

Čtvrtek 25.06.2020

Účastnící se výuky od 25.05.2020

Poslední hodina výuky

Domluvit předávání TU

POČTY

Pátek 25.06.2020

Na distančním vzdělávání

08,00-08,30
08,30-09,00

POČTY

1.A-Horáková

Bývalá společenská místnost

18

10

1.B-Nemravová

Družina Dokoupilová

5

20 – dvě skupiny

2.A-Polzerová

Družina Hrubá

15

11

2.B-Bergerová

Družina Dorazilová

11

15

3.A-Šnorichová

Učebna č.7

7

18 – dvě skupiny

3.B-Švancarová

Učebna č.11

16

14

4.A-Dubová

Učebna č.8

13

15

4.B-Mádrová

Učebna č.5

3

27 – dvě skupiny

5.A-Brázdilová

Učebna č.6

11

9

5.B-Papica

Učebna č.14

14

12

5.C-Kropáčková

Učebna č.3

14

7

6.A-Polzer

Učebna č.9

x

2 skupiny TU Info rodiče

6.B-Roudný

Učebna č.16

x

2 skupiny TU Info rodiče

6.C-Krumniklová

Učebna č.4

x

2 skupiny TU Info rodiče

7.A-Pallová

Učebna č.12

x

2 skupiny TU Info rodiče

7.B-Chmelařová

Učebna č.10

x

2 skupiny TU Info rodiče

7.C-Zdařil

Učebna č.1

x

2 skupiny TU Info rodiče

8.A-Václavková

Učebna č.15

x

2 skupiny TU Info rodiče

8.B-Skopalíková

Učebna č.13

x

2 skupiny TU Info rodiče

Tajemnice školy potvrzuje formuláře pro OŠETŘOVNÉ v době od 07,00 do 09,00 hodin. Vhodné řešit
tuto problematiku přes email, případně se dohodnout telefonicky na určitý den a čas (mobil Sedláková Renata – 732 832 268),

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Příspěvek byl publikován v rubrice Oznámení rodičům. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *