Archiv rubriky: Ostatní

Součástí školní ligy miniházené jsou i naši žáci

Myšlenka“zkusit něco nového“ se nám v hlavě promítala již dlouho. Pohyb, rychlost, postřeh, rozvoj míčových dovedností, kolektivita, smysl pro fair – play a sport pro holky i kluky. To vše nám splňoval jeden sport – miniházená. V polovině září tohoto … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

A zase ten Halloween…..

Nebylo žáka, který by se netěšil do školy v pátek 1. listopadu. Žáci 1. stupně, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci se příchodem do školy proměnili na strašidla a strašidýlka, aby oslavili svátek Halloween, Předvečer Všech svatých. Tělocvična byla vyzdobena výtvarnými pracemi našich … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Sametový týden ve Šternberku

Různé akce ve Šternberku k výročí SAMETOVÉ REVOLUCE naleznete v příloze.

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Přírodovědná exkurze v Čabové aneb „učíme se venku“

O zásadu názornosti a aktivnosti usiluje při své práci snad každý učitel. O tom není pochyb. Porozumět tomu, jak to v přírodě vlastně chodí, jsme chtěli zažít na vlastní kůži i my, žáčci 2. A. Na pozvání manželů Zaoralových z … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

SOUSTŘEDĚNÍ TŘETÍHO ROČNÍKU VOLEJBALOVÉ PŘÍPRAVKY VE ŠTERNBERKU

Už třetím rokem u nás na škole probíhá volejbalové soustředění těch nejmenších volejbalistek (2. a 3. třída). I letos byl záživný program: hry s míčem, cyklistika, plavání, plážový volejbal a nesměl chybět závěrečný turnaj. Pohybu zdar a příští rok zas.  

Další galerie | Napsat komentář

PŘÁNÍ NA PRÁZDNINY

Vážené kolegyně, kolegové, milí žáci, vážení rodiče, školní rok 2018-2019 je na svém úplném konci. Máme za sebou deset náročných pracovních měsíců.
Ze zpráv třídních učitelů, jako podklad k pedagogické poradě konané 20.06.2019 vyplývá, že se tento školní rok z pohledu výchovně – vzdělávacího nesmírně podařil!!!  Zde je pár statistických údajů to dokládajících:

Počet žáků 531 (z toho 6x zahraničí)
Počet tříd 21
Počet žáků s hodnocení PROSPĚLO 525 (všichni hodnocení žáci)
Komisionální přezkoušení 0
Počet žáků s VYZNAMENÁNÍM 377, tj. 71,8%
Počet žáků 6.-9. ročník se SAMÝMI JEDNIČKAMI

Z toho –
8.B
9.B

38, tj. 17,4%

10x, tj. 36% ze všech žáků
9x, tj. 33% ze všech žáků

Počet kázeňských opatření
(napomenutí, důtka TU a důtka ŘŠ)
19
Počet pochval ředitele školy 16
Snížená známka z chování (2. a 3. stupeň) 0
Absence za 2. pololetí celkem 26.328
Absence za 2. pololetí na žáka 50,15
Neomluvené absence za 2. pololetí 0

 Při pohledu na tyto údaje mám velkou radost za naše žáky, rodiče a učitele. Jediné, kde vidím možné a vhodné zlepšení je snížení absencí žáků. Přes mé vysoké profesní uspokojení vím, že je vždy možnost a povinnost neusnout na vavřínech a i nadále pracovat na dalším zlepšování.

A to je cíl na příští školní rok.

Ani se nenadějeme a bude tu září 2019. Než se tak stane, přeji všem učitelům, vychovatelům, asistentům, správním pracovníků, žákům a jejich rodičům krásné, kouzelné, slunné, klidné a pohodové prázdniny!!! Ať se takovéto prázdniny pro všechny stanou tou živou vodou, kterou potřebujeme načerpat do další společné práce.

20.06.2019

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk

Projekt je zaměřen na rekonstrukci 10 odborných učeben a vybavení dalších 3 učeben ICT ve všech třech šternberských základních školách. Modernizované prostory budou vybaveny novým nábytkem, ICT technikou, učebními a didaktickými pomůckami, budou provedeny související stavební úpravy v učebnách a bude zajištěna bezbariérovost.

Hlavním cílem řešeného projektu je přispět k zajištění kvalitní výuky odborných předmětů v rámci cizích jazyků, přírodních věd, informačních technologií a řemeslných oborů na všech třech základních školách pro všechny žáky bez rozdílu. Cílem realizace projektu je dále zvýšení motivace u žáků s výukovými problémy, rozvíjení tvořivosti a samostatnosti žáků.

Na projekt je poskytována finanční podpora z prostředků Evropské unie.

Více informací v příloze.

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Škola v přírodě – U VRANOVSKÉ PŘEHRADY

Letošní školu v přírodě absolvovalo 54 dětí na vyznamenání. Slunečné počasí nám přálo a mohli jsme všichni trávit čas v lese, u vody, na vycházce a nechybělo i učení – dopis domů, deník školy v přírodě, násobení a dělení s kamínky…. Děti byly úžasné … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Mladší sportovci vybojovali 9 medailí

Po úspěšném atletickém čtyřboji starších žáků se konal v pátek 26. dubna čtyřboj pro žáky 1. stupně. Počasí nám přálo. Žáci byli připraveni porovnat své síly v běhu na 50 m, vytrvalostním běhu na 300 m, hodu raketkou a skoku … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Medializace Šablony 2018

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář