Archiv autora: Jan Zdařil

Projektový den – Finanční gramotnost

Na konci října na naší škole proběhl již druhý ročník projektového dne zaměřeného na finanční gramotnost a podnikavost žáků. Každý ročník si vyzkoušel rozdílné aktivity, jejichž cílem bylo posilnit povědomí o světě financí. Mladší žáci na prvním stupni se učili … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Naši mladí cyklisté opět ovládli dopravní soutěž

Na šternberském dopravním hřišti proběhlo dne 9. května letošní oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Během letošního ročníku se museli všichni soutěžící potýkat s velkou nepřízní počasí – během celého dne panoval déšť. V obou věkových kategoriích v i za … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Projektový den – Červená stát a Den zdraví

Dnes se na naší škole konal dopravní projektový den Červená stát a Den zdraví. Projekt byl letos nově konán pod záštitou šternberského automobilového závodníka, pana Václava Janíka a byl spolufinancován MAS Šternbersko. Jak již bylo zmíněno, mezi hlavní hosty patřil  … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Sběrové aktivity školy

Vážení rodiče, prarodiče a žáci naší školy. Dovolte mi, abych se v krátkosti vrátil k tradiční sběrové akci školy, která se uskutečnila ve středu a ve čtvrtek 10. a 11. dubna 2019.

Rád bych Vám všem chtěl poděkovat za super aktivní účast v této akci. Moc si toho vážím a beru to jako velmi dobrou vzájemnou interakci a spolupráci. Podařilo se nám nasbírat odhadem okolo 17 tun starého papíru, kartonů a lepenky. Oproti podzimní akci je to zhruba o 2 tuny více. Moc dobrý a pěkný počin. Při pohledu na celkové výsledky je patrné, že se do akce zapojila aktivně většina žáků školy. Samotný průměr na žáka školy přes 30 kg to plně potvrzuje. Když jsme starý sběr před lety začali takto vybírat, dali jsme si za cíl nasbírat na každého žáka alespoň 10 kg. Nyní jsme na trojnásobku!  Největší zdroje starého papíru v tomto termínu sběru měla třída 3.B. Zaujala tak zcela dominantní postavení. Sama nasbírala neuvěřitelné skoro 2,5 tuny starého papíru. Z celkové počtu to tak bylo vynikajících 15%. Velké poděkování a respekt!

 

Zisk z této akce částečně poslouží jako poděkování nejlepším třídám. Finanční prostředky takto získané třídní kolektivy použijí na výlet, sladkou odměnu, či posezení v cukrárně. Prioritně však peníze z této akce slouží k úhradě tzv. Adopce na dálku, kdy hradíme školní náklady na dítě v AfriceZbytek peněz putuje na účet SRPŠ. Vedlejší, ekologicko-výchovný efekt separace a třídění komunálního odpadu není potřeba zmiňovat. Každý zcela jistě ví, že starý papír patří do sběru, či separačních nádob a ne do popelnic, či do kamen. Chráníme tím naše životní prostředí a lesy současně!

Další kolo této akce se uskuteční na podzim roku 2019. Přesný termín s dostatečným předstihem sdělíme. Věřím, že budeme stejně úspěšní a výkonní jako nyní.

Mgr. Jaromír Sedlák
ředitel školy

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Projektový den Finance a podnikání aneb peníze nerostou na stromech

Jednou z letošních novinek na naší škole byl projektový den pro žáky zaměřený na finance, finanční gramotnost a podnikání. Projektový den zaměřený na téma finanční gramotnosti byl zvolen záměrně, a to z důvodu, že pro mnohé je právě tato problematika kamenem … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Výborný výsledek ve sběru starého papíru

Ve dnech 17. a 18. října proběhl již tradiční podzimní sběr starého papíru. V letošním roce se podařilo dosáhnout výborného výsledku, a to sice 15.720 kg nasbíraného papíru. Celkový výtěžek z akce tak činí 36.156 Kč. Prostředky budou rozděleny na odměny pro jednotlivé třídy (4.156 Kč) a činnost SRPŠ (32.000 Kč). Nejlepší sběrači-jednotlivci budou na konci školního roku odměněni výletem do ZOO Olomouc.

Děkujeme všem , kteří se na sběrové akci podíleli.

 

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář