Archiv autora: PavlaHruba

Organizace odpoledního programu ve školní družině.

Odpolední program v družině je uspořádán v souladu s Vnitřním řádem ŠD tak, jak jsou děti i rodiče zvyklí. Tedy do 13:30 hodin jsme většinou v areálu školy, od 13:30 do 15 hodin můžeme být venku. Záleží na domluvě v rámci dané odpolední skupiny. Děkujeme 🙂

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Šablony 2018, Rozvíjíme klíčové kompetence – ve školní družině.

Také v letošním školním roce pokračují ve svých činnostech zájmové kluby, zřízené v rámci dotace Šablony 2018, Rozvíjíme klíčové kompetence, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008910. V této ukončené II. a začínající III. etapě k nim ve školní družině řadíme kluby zábavné logiky a deskových her, klub badatelský, čtenářské kluby a tandemová výuka ve ŠD zaměřená na pohybové hry.      Schůzky klubu zábavné logiky a deskových her probíhaly formou volnočasových aktivit v 90 minutových blocích. Žáci vystřídali vždy několik her a pedagogové se snažili, aby byly hry zábavné a atraktivní i pro žáky se specifickými potřebami. V rámci aktivit badatelského klubu se zaměřením na výtvarné činnosti se žáci naučili pracovat s netradičními materiály, vyzkoušeli si práci se sklem, přírodninami, odpadovým materiálem, plasty, nebo dřevem. Sami si vyrobili mýdla, nebo přísady do koupele. Čtenářské kluby pro žáky 1. tříd ze školní družiny jsou zaměřeny nejen na osvojení čtenářských dovedností, ale také na získávání základních znalostí z anglického jazyka zábavnou formou v kroužku s názvem „Zážitková angličtina“. Při sportovních aktivitách se žáci naučili spoustu nových her. Během cvičení na koberci, kruzích, žebřinách, hrazdě, nebo kladině si vyzkoušeli společně s p. učitelkou a p. vychovatelkou, co všechno zvládnou, i když si zpočátku v něčem nevěřili. Hojná účast v tomto klubu svědčí o zvyšujícím se zájmu dětí o sport a to je jistě velmi pozitivní zjištění.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Bezhotovostní platby za školní družinu na 2. pololetí!

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám připomenout termín úhrady poplatku za školní družinu za 2. pololetí v částce 750 Kč. Vy, kteří máte zájem platit bezhotovostně, proveďte úhradu nejpozději do konce měsíce ledna  2020. Podrobné informace naleznete zde, na stránkách školy:

Základní informace ŠD

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výlet do lesa.

Páteční odpoledne jsme s dětmi strávili na příjemné vycházce lesem ke krmelci. Přinesli jsme lesním zvířatům pár jablíček, kaštanů a i když bylo mlhavé počasí, tak nám zima nebyla a výlet jsme si všichni užili.

Další galerie | Napsat komentář

Mikulášské odpoledne v družině.

Soutěžení, čertovská diskotéka, nebo nadílka….to vše bylo pro děti nachystáno na páteční odpoledne. Všichni jsme si ho náležitě užili 😊.

Další galerie | Napsat komentář

Badatelské odpoledne v družině.

Dnes jsme u nás v Kytičkách přivítali maminku našich dvou sourozenců, která nám ukázala, co dokáže ocet, soda, svíčky, šumivé tablety, nebo olej. Vyzkoušeli jsme si, jak nafouknout balónek, sfouknout svíčku bez foukání, vyrobit si pěnivý mok, nebo jak relaxovat … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Družina našla nové talenty!

Poslední dva týdny se děti v družině aktivně připravovaly na soutěž talentů. Trénovaly zpěv, ale i tanec, balet, nebo hru na hudební nástroje. Některé soutěžící doprovodil na kytaru i „náš Táďa“, jak mu všechny děti s nadšením říkaly. Dětská odborná … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Školní družina – podzimní prázdniny!

Vážení rodiče, během podzimních prázdnin 29.10. – 30. 10. 2019 nebude školní družina v provozu. Na tento den nebyl nikdo nahlášen. V případě zájmu doporučujeme využít nabídku DDM Šternberk, který na tyto dny vždy nabízí svůj program. Děkujeme za pochopení.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Seznamovací výlet do lesa.

Ani pátek třináctého nás neodradil od dalšího výletování s družinou. Tentokrát do lesa, směrem na Zelenou Budku. Cestou jsme plnili úkoly z obálky a hráli hry v přírodě. Počasí se vydařilo a všichni jsme si výlet užili.

Další galerie | Napsat komentář

Legiovlak se líbil i dětem z družiny :-)

V tomto týdnu jsme mohli v našem městě shlédnout legiovlak. Ani naše družina si nenechala tento zážitek ujít a v průběhu týdne jsme s dětmi na nádraží zavítali a prohlédli si všechny vagóny. Děti si odnesly nejen zážitek, ale také … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář