Archiv autora: Jana

Recitační soutěž 1. stupně

Období před prázdninami jsme si na Sadové zpříjemnili tradiční recitační soutěží. Všechny děti pozorně poslouchaly a držely palce svým spolužákům. Výhercům blahopřejeme!

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Vánoční hvězda

V předvánočním období se nám tradičně podařilo uspořádat akci Vánoční hvězda. Děkujeme tímto všem dětem a rodičům za zakoupení rekordního počtu květin a doufáme, že přinesly do jejich domovů krásnou atmosféru. Letos jsme získali pro dětskou onkologii částku 31 000 Kč.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Slavnostní předávání Slabikářů

V pátek ráno se zaplnila naše tělocvična rodiči a hosty. Brzy před ně nastoupili plni očekávání všichni prvňáčci, aby předvedli, co se od začátku školního roku naučili a pak dostali Slabikář. Moc se na ten den těšili a doufali, že se jim malé vystoupení pro rodiče vydaří.

Protože se vše povedlo, krásně přednášeli, zpívali a četli, předali jim pan ředitel Jaromír Sedlák a zástupce SRPŠ pan Leo Czabe vytoužené Slabikáře, kterými se hned chlubili rodičům. Ve třídách si pak ještě jeden Slabikář dokonce snědli – dostali totiž krásné dorty, které těm novým knížkám byly skutečné velmi podobné.

 

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Čtení prvňáčkům

Žáci 1.B se v pátek 25. října zúčastnili akce v městské knihovně, kam přišli nejen s paní učitelkou a paní asistentkou, ale i se skupinou nejstarších spolužaček. Ty s sebou přinesly knihy, které měly rády, když byly samy v první třídě, povídaly dětem  o nich, kdo jim je dal nebo četl. Nakonec malým skupinkám žáčků přečetly krátké ukázky. Všem se společně strávený čas moc líbil. Na zpáteční cestě procházeli parkem zářícím podzimním listím a na závěr děti s velkými kamarádkami i obědvaly ve školní jídelně. Už se těšíme na další setkání.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Čtenářské kluby nezahálí

V letošním školním roce pokračuje projekt Šablony i na naší škole. Děti se scházejí ve čtenářských klubech každý týden. Na pravidelných schůzkách pracují převážně ve školní knihovně a ve třídách. V říjnu navštívily dvě skupiny nejmladších městskou knihovnu a následující schůzku díky krásnému podzimnímu počasí strávily čtením a aktivitami v altánku na školním pozemku.

 

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Návštěva ze Švédska očima žáků

Na přelomu května a června přijeli naši kamarádi ze Švédska. Cestovali jsme po Olomouckém kraji a navštívili jsme například lanové centrum, Javoříčské jeskyně, vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, sjížděli jsme řeku Moravu na raftech, prohlédli jsme si olomoucké kašny a o víkendu jsme viděli závody Ecce Homo. Připravený program byl nabitý a plný legrace, radosti a zážitků. Naši přátelé se seznámili s českým jídlem a místní kulturou a my jsme se snažili být co nejlepšími hostiteli. Výměnný pobyt jsme si všichni moc užili a byli jsme rádi, že jsme měli možnost nejprve poznat cizí zemi a teď jim ukázat tu naši. Nejenže jsme navštívili nová místa, ale také jsme se zdokonalili v anglickém jazyce. Získali jsme, jak nové zkušenosti, tak i kamarády. Celých deset dní nás na každičkém kroku provázela pozitivní energie a plno zábavy. Za tento úžasný zážitek vděčíme hlavně projektu Erasmus+, který celý výměnný pobyt dotoval.

Žáci 8. B

Pod tímto odkazem najdete interaktivní mapu, na které můžete s námi navštívit všechna místa, kde jsme v rámci projektu Erasmus+ u nás v Česku i ve Švédsku byli.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Školní kolo pěvecké soutěže

Dnešní dopoledne rozezněly tělocvičnu na Sadové hlasy našich odvážných zpěváků. V pěti kategoriích předvedly své výkony převážně dívky, ale našlo se i několik šikovných zpěváků. Všem fandili spolužáci a na výsledky dohlížela porota. Přestávky vyplnili malí hudebníci a skupina tanečnic z první a druhé třídy. Nálada byla výborná, vítězové postupují do městského kola, ve kterém jim všichni budeme držet  palce.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Pevnost poznání

Ve středu se druháci vypravili na velký výlet. Vlakem do Olomouce, kde je čekaly výukové programy Lidské tělo a Tvary kolem nás. Za pomoci lektorů dvě hodiny pracovali, běhali a kreslili, vyzkoušeli si také některé hlavolamy. Cestou zpět si o všem vyprávěli. Do školy se vrátili nejen spokojení, ale také hodně unavení.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Recitační soutěž 1.- 5. tříd

Na naší škole dodržujeme pěknou tradici – čekání na Vánoce si zpříjemníme školním kolem recitační soutěže. Letos tomu nebylo jinak.

Každou třídu v soutěži reprezentovali tři vybraní žáci. Všichni soutěžící předvedli krásné výkony, které zaujaly nejen publikum v podobě jejich spolužáků, ale také porotu složenou z učitelů. Než se porota poradila o vítězích, společně jsme si zazpívali a poslechli si ještě další básně.

Všem soutěžícím moc děkujeme a vítězům přejeme hodně úspěchů v městském kole.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Nakonec přišel i Mikuláš!!

V pátek v podvečer se scházeli rodiče, prarodiče i sourozenci v malé tělocvičně na budově Sadová. Byli pozváni na adventní besídku 2.B. Děti se moc těšily, jak je překvapí a pečlivě se samy naučily  básničky a písničky. Vše se vydařilo a navíc se nakonec objevil i Mikuláš se svými pomocníky andělem a čertem! Přinesl s sebou knihu hříchů, ze které četl. Věděl o všem, co se ve třídě šustlo, ale  dobře to dopadlo. Všichni dostali ovoce, sladkosti a čert do pekla nikoho  nechtěl. 🙂

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář