Archiv autora: Ivorius

DOTACE OP VVV – ŠABLONY II. 2018 – II. etapa

Od 01.09.2019 probíhá na naší škole II. etapa realizace dotačního projektu s názvem ROZVÍJÍME KLÍČOVÉ KOMPETENCE. Tato etapa bude ukončena v lednu 2020. Následně od února 2020 do června 2020 proběhne III. etapa realizace. Projekt bude ukončen k 30.09.2020, tedy po 24 měsících.

Více informací naleznete v příloze.

Rubriky: Projekty | Napsat komentář

Modernizace školy

Vážení, období letních prázdnin je obecně určeno žákům a pracovníkům školy, aby si v těchto letních
dnech odpočinuli a načerpali další síly na nový školní rok 2019-2020.

Letošní léto bylo velmi hektické, náročné, až „žhavé“ na modernizaci a zlepšení materiálně
technického stavu naší školy. Po oba měsíce zde byl čilý stavební a řemeslný ruch. Ten mimo jiné
začal už na jaře roku 2019. Letní prázdniny pro vedení školy a správní pracovníky byly náročné, dá se
říci s minimálním odpočinkem.

Věřím však, že posun školy bude znát, bude kladně kvitován a využíván ke zlepšení náročné
pedagogické práce v dalším období.

Celkové náklady na níže uvedené akce odhaduji v částce blížící se 9,5 mil. Kč. Rád bych za takovou
podporu poděkoval zřizovateli školy Městu Šternberk a poskytovatelům dotací.

V příloze naleznete kompletní výčet těchto akcí s krátkým popisem a fotopřílohami.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Milí žáci, vážení rodiče,
srdečně vás zveme k slavnostnímu zahájení školního roku 2019/2020, které se koná
v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin na školním hřišti (v případě nepříznivého počasí v kmenových třídách).

Program:

8.00 – Slavnostní přivítání všech žáků a pracovníků školy, uvítání našich prvňáčků a nových žáků,
8.30 – 9.00 – uvedení prvňáčků a jejich rodičů do tříd,
8.30 – 8.45 – informační schůzka žáků 2. – 9. tříd s třídními učiteli.

Pravidelný provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen v úterý dne 3. září 2019.

Zahájení školního roku

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Zdaleka blízko

Přijměte prosím pozvánku na výstavu fotografií našich žáků.

Až do září budou žáci devátých ročníků vystavovat své fotografie v galerii Ateliér V na Radniční ulici ve Šternberku. Zahájení výstavy proběhlo v rámci Svátku hudby, který se konal v pátek 21.6. 2019 ve Šternberku.

 

 

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

PŘÁNÍ NA PRÁZDNINY

Vážené kolegyně, kolegové, milí žáci, vážení rodiče, školní rok 2018-2019 je na svém úplném konci. Máme za sebou deset náročných pracovních měsíců.
Ze zpráv třídních učitelů, jako podklad k pedagogické poradě konané 20.06.2019 vyplývá, že se tento školní rok z pohledu výchovně – vzdělávacího nesmírně podařil!!!  Zde je pár statistických údajů to dokládajících:

Počet žáků 531 (z toho 6x zahraničí)
Počet tříd 21
Počet žáků s hodnocení PROSPĚLO 525 (všichni hodnocení žáci)
Komisionální přezkoušení 0
Počet žáků s VYZNAMENÁNÍM 377, tj. 71,8%
Počet žáků 6.-9. ročník se SAMÝMI JEDNIČKAMI

Z toho –
8.B
9.B

38, tj. 17,4%

10x, tj. 36% ze všech žáků
9x, tj. 33% ze všech žáků

Počet kázeňských opatření
(napomenutí, důtka TU a důtka ŘŠ)
19
Počet pochval ředitele školy 16
Snížená známka z chování (2. a 3. stupeň) 0
Absence za 2. pololetí celkem 26.328
Absence za 2. pololetí na žáka 50,15
Neomluvené absence za 2. pololetí 0

 Při pohledu na tyto údaje mám velkou radost za naše žáky, rodiče a učitele. Jediné, kde vidím možné a vhodné zlepšení je snížení absencí žáků. Přes mé vysoké profesní uspokojení vím, že je vždy možnost a povinnost neusnout na vavřínech a i nadále pracovat na dalším zlepšování.

A to je cíl na příští školní rok.

Ani se nenadějeme a bude tu září 2019. Než se tak stane, přeji všem učitelům, vychovatelům, asistentům, správním pracovníků, žákům a jejich rodičům krásné, kouzelné, slunné, klidné a pohodové prázdniny!!! Ať se takovéto prázdniny pro všechny stanou tou živou vodou, kterou potřebujeme načerpat do další společné práce.

20.06.2019

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk

Projekt je zaměřen na rekonstrukci 10 odborných učeben a vybavení dalších 3 učeben ICT ve všech třech šternberských základních školách. Modernizované prostory budou vybaveny novým nábytkem, ICT technikou, učebními a didaktickými pomůckami, budou provedeny související stavební úpravy v učebnách a bude zajištěna bezbariérovost.

Hlavním cílem řešeného projektu je přispět k zajištění kvalitní výuky odborných předmětů v rámci cizích jazyků, přírodních věd, informačních technologií a řemeslných oborů na všech třech základních školách pro všechny žáky bez rozdílu. Cílem realizace projektu je dále zvýšení motivace u žáků s výukovými problémy, rozvíjení tvořivosti a samostatnosti žáků.

Na projekt je poskytována finanční podpora z prostředků Evropské unie.

Více informací v příloze.

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Cyklokurz žáků 9. ročníků

Jak se lépe rozloučit se školou, než si pořádně zasportovat? Celý minulý týden jsme se žáky 9. ročníků strávili u Vranovské přehrady. Krásné počasí nám chtělo dopřát zapomenout na strasti konce školního roku a my si tak mohli plnými doušky … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Vyzývací pohár v orientačním běhu

V termínu 11. – 12. května 2019 se konalo v Šumperku utkání výběrů žáků soutěžních oblastí Vyzývací
pohár v orientačním běhu, kde závodníci měřili své síly v jednom závodě jednotlivců a ve dvou
závodech štafet.

Závodníci Hanácké oblasti obsadili 5. místo v celkovém hodnocení. Pochvala za předvedené výkony a za celkový přístup k akci patří žákům školy Antonínu Světnickému, Johance Matouškové a
Janu Matouškovi.

Kristýna Skyvová
Trenérka žáků

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

Dětské odpoledne – 23.5.

Dětské odpoledne se koná 23.5.2019 na hřišti za budovou Svatoplukova 7. Od 14:00 pro školní družinu a od 15:00 pro veřejnost. Na programu jsou zábavné aktivity, vystoupení žáků školy a možnost občerstvení.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Pozvánka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd na informační schůzku

Vážení rodiče,

ve středu 15. května 2019 v 16 hodin se ve školní jídelně (v přístavbě školní budovy Svatoplukova v 1. patře) bude konat informační schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd s vedením školy, třídními učitelkami a vychovatelkami. Budete seznámeni s umístěním žáků do tříd a budou vám poskytnuty další informace týkající školního roku 2019/2020.

Za státní příspěvek 200 Kč na žáka pro nákup školních potřeb obdrží děti
balíček pomůcek (vodové barvy, barevné papíry, nůžky, modelínu, voskové pastelky 6 ks, tabulku a 2 fixy).
Za dalších 300 Kč škola dětem zajistí Slabikář, Živou abecedu, Prvouku, skládací abecedu, číslice do zásobníku a sadu sešitů.

Na zakoupení ostatních škol. potřeb a pomůcek se už budou finančně podílet rodiče. Prosíme vás o zaplacení příslušné částky na výše uvedených třídních schůzkách u třídní učitelky. V případě problémů na místě dohodněte s třídní učitelkou termín náhradní úhrady. Děkujeme.

1.A – Mgr. Marcela Horáková 650 Kč žáci s Comenia Script 750 Kč
1.B – Mgr. Jana Nemravová 650 Kč

Finanční částku přineste s sebou na schůzku 15.5. 2019, budeme vybírat na místě.
Škola za vybrané peníze pro žáky zajistí tyto školní pomůcky a potřeby :
Uvolňovací cviky, písanky, matematické pracovní sešity, klasifikační notýsek, výkresy.
Na začátku škol. roku 2019/2020 se bude ještě platit příspěvek SRPŠ a pitný režim.
Prosíme rodiče o zpětné potvrzení pozvání na informační schůzku:
na email zc.tavssznull@avorandeb nebo na tel. č. 585012856. Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby pro své děti samostatně zajistili:
• pouzdro
• menší ručník s poutkem
• zásobníky na písmena a číslice – prostírání na svačinu
• desky na velké sešity A4 nebo složky – plastový hrníček na pití
• složku na výkresy A3
• obaly na sešity 6 ks A5, 2 ks A4, 1 ks A6
• 2 trojboké tužky s měkkou tuhou
• dřevěné trojboké pastelky 12 ks
• ořezávátko
• 1 pero – stačí během října, zpočátku píšeme tužkou
• 2 menší hadříky do Vv
• 2 štětce č. 6 a č. 10
• větší lepicí tyčinku (např. KORES)
• kelímek na vodu
• omyvatelnou podložku na lavici do Vv (50 x 50 cm)
• kapsář na lavici (35 x 35 cm) s poutky (1 velká a 2 menší kapsy)
• starší velké triko nebo zástěrku do Vv
• cvičební úbor v plátěné tašce; tepláky, tričko, kraťasy, tenisky se světlou podrážkou
• pytlík s podepsanými přezůvkami
• do kapsáře 2 balíčky papírových kapesníčků
• voskovky Koh-inoor 48 ks v kelímku

Prosíme rodiče o podepsání všech školních potřeb svého dítěte, aby nedocházelo k záměnám. Děkujeme.

Za vyučující 1. ročníků: Mgr. Marcela Horáková a Mgr. Jana Nemravová

Ve Šternberku 2. května 2019

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář