Archiv autora: Ivorius

AKTUALITY K MIMOŘÁDNÉMU STAVU…

Vážení rodiče a žáci, posílám nové upřesňující informace k řešení domácí výuky
v průběhu mimořádného opatření státu a přerušení výuky.

 • Škola připravuje pro žáky domácí výuku formou hromadných videokonferencí.
  Projekt by se měl rozjet po Velikonocích. Pro zájemce bude probíhat dopoledne výuka Českého jazyka, Matematiky, Anglického jazyka a ostatních předmětů. Výuka bude vždy v úterý až pátek do zhruba 11 hodin.
 • Škola ZRUŠILA
  1. školní výlety,
  2. partnerské výměnné akce mezi naší školou a Günzburgem a švédskou Kungsbackou,
  3. školu v přírodě pro žáky 3. tříd,
  4. cyklokurz pro žáky 9. ročníků
  5. divadelní představení….
 • Škola nově zadává podklady k domácí výuce přes systémem EDUPAGE (pro 5.B a 6.-9.
  ročník), na základě ankety jsme žákům přidělili přístupová hesla ve středu 25.03.2020, ta najdou zákonní zástupci ve svých emailech. Předejte, prosím svým dětem.
 • Tajemnice školy potvrzuje formuláře pro OŠETŘOVNÉ v době od 07,00 do 09,00 hodin. Od příštího týdne odhaduji legislativní platnost OŠETŘOVNÉHO i pro žáky do 13 let. Jakmile tuto aktualizovanou normu podepíše prezident, bude moci potvrzovat i škola. V zákonném návrhu je zpětné finanční plnění po dobu uzavření škol, nemusíte mít tedy strach, že o tyto prostředky přijdete. Vhodné řešit tuto problematiku přes email, případně se dohodnout telefonicky na určitý den a čas (mobil Sedláková Renata – 732 832 268),
 • ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD v nové podobě je uveden na webových stránkách školy, uskuteční se v době od 03.4. do 09.04.2020.
 • Přijímací pohovory do 3. Tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků se uskuteční podle vývoje situace mimořádného uzavření škol. O termínu a organizaci budeme v dostatečném předstihu informovat prostřednictvím webových stránek školy.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Informace MPSV – změny v ošetřovném

Dne 19.3.2020 pak zveřejnilo MPSV materiál s názvem Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let, kterým doplnilo materiál s názvem MPSV upřesňuje informace o nároku na ošetřovné v souvislosti s uzavřením mateřských škol a jiných obdobných zařízení (např. jesle, mikrojesle, dětské skupiny, školičky, mateřské školy nebo lesní školky, ale i mateřská centra nebo předškolní kluby pro děti).

Připravované změny:

Vláda na svém jednání 19. 3. 2020 schválila návrh zákona, který v současné situaci umožní upravit podmínky pro čerpání ošetřovného. Jeho čerpání bude možné po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení a budou na něj mít nárok zaměstnanci pečující o dítě až do 13 let věku (nejpozději do 13. narozenin). 

– Co se změní?

 • Ošetřovné po skončení zákonem stanoveného nároku (9 dnů, resp. 16 dnů u samoživitelů) bude nadále vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení.
 • Ošetřovné se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let
 • Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.
 • Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení.
 • V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

– Kdy začne zákon platit?
Změny ještě musí projít Parlamentem v režimu legislativní nouze. Po schválení bude ošetřovné vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření.

– Budou výše uvedené změny platit i po ukončení mimořádné situace?
Ne, jde o dočasné opatření, po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.

Více na https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

SHRNUTÍ OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Termín zápisu v ČR

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Způsob konání zápisu

Vzhledem k mimořádnému opatřením situace vyžaduje:

 •  organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
  1. datovou schránkou
  2. emailem s elektronickým podpisem
  3. osobně
  4. poštou

Poznámka :

 • V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat
  příjem tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
 •  Pokud by bylo podání žádosti zákonným zástupcem dítěte učiněno pomocí jiných technických
  prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.) je
  nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jeho osobním podpisem.
 •  Škola vyžaduje po zákonném zástupci doložení rodného listu, platí, že stačí jeho doložení
  prostou kopií dálkovým způsobem.

Termín podání žádostí o přijetí k povinné školní docházce
Od 03.04.2020 Do 09.04.2020

Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a rodiči se
zaměřením na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy, rodiče obdrží organizační pokyny.

Odkaz MŠMT k organizaci zápisů do 1. třídy základních škol
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Další aktuální informace :
Škola přes ředitele školní jídelny plošně odhlásila žákům obědy do pátku 27.03.2020.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

VÝUKOVÉ PROGRAMY S ČESKOU TELEVIZÍ…

Vážení rodiče a žáci, posílám upozornění na možné využití programů České televize k řešení
domácí výuky v průběhu mimořádného opatření státu a přerušení výuky v úterý 17.03.2020.

Česká televize 2
09,00-12,00 hodin UčiTelka výukové programy zaměřené na žáky 1.,-5. ročníku
12,25 Rande s fyzikou
13,34 Lucemburkové
15,30 Tajemství lidského těla

Česká televize 1
14,00 Škola doma (ČJ pro žáky 9. tříd v přípravě na přijímací zkoušky)

Dále upozorňuji rodiče na spuštění systému EDUPAGE.
Přes tento systém budou žákům 2. stupně zasílány úkoly k domácí přípravě.
Tento systém umožňuje kontrolu a pomoc žákům s domácí výukou.
V případě problémů, kontaktujte prosím své třídní učitele.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Použití Edupage

Vážení rodiče, žáci, učitelé,
zatím nikdo netuší, jak dlouho bude trvat povinný zákaz vstupu žáků do škol. Abychom v této komplikované době mohli co nejvíce pokročit ve výuce a snížili tak následky absence žáků, budou učitelé chystat a průběžně přidělovat úkoly, zadání domácích prací apod. on-line.

Jednou z možností komunikace je využití systému Edupage. Přístupové údaje by Vám měly být zaslány na email dne 16.3.2020.

Prostřednictvím tohoto systému lze úlohy zadávat, ale také sbírat odpovědi z průběžných otázek.

Systém umožňuje také nahrávání souborů (Např. žák vyplní pracovní list, vyfotí ho a soubor fotografie nahraje do domácího úkolu). Učitel pak přehledně vidí, který žák úkoly (a jak) plní. Učitel tím pádem může také hodnotit domácí práci žáků.

Autoři systému Edupage nabízí spoustu online návodů pro různé situace a různým uživatelů (Najdete je vpravo nahoře -?Pomoc). Abych ulehčil hledání správného návodu posílám odkazy na dva základní návody pro práci s domácími úkoly z pohledu žáka (pro ty, kteří s těmito funkcemi ještě nepracovali).

V případě dotazů kontaktujte prosím emailem svého třídního učitele, bude se Vám snažit pomoci.

Věříme, že tyto možnosti soudobých informačních technologií efektivně využijete

Přehrávání úkolů on-line
https://help.edupage.org/?p=u42/u181/e2691&lang_id=2

Jak nahrát soubor k domácímu úkolu:
https://help.edupage.org/?p=u42/u181/e2679&lang_id=2

 

S pozdravem,

Učitelé ZŠ Svatoplukova Šternberk

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

AKTUALITY K MIMOŘÁDNÉMU STAVU…

Průběžná informace k problematice mimořádného opatření PŘERUŠENÍ VÝUKY ŠKOL

Ve Šternberku 16.03.2020

AKTUALITY K MIMOŘÁDNÉMU STAVU…

Vážení rodiče a žáci, posílám nové upřesňující informace k řešení domácí výuky
v průběhu mimořádného opatření státu a přerušení výuky.

 •  Škola ZRUŠILA připravovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Ten se měl uskutečnit v sobotu
  28.03.2020.
 •  Na webových stránkách školy bude uveden podrobný návod na práci se systémem
  EDUPAGE, v tuto chvíli další možný systém pro zadávání podkladů k domácí výuce.
 • Termín ZÁPISU DĚTÍ DO 1.TŘÍD pro školní rok 2020/2021 s ohledem na mimořádnou
  současnou situaci NEBUDE zřejmě uskutečněn v naplánovaném termínu. Nový termín
  bude včas upřesněn. Sledujte prosím webové stránky školy.
 • Škola přes ředitele školní jídelny plošně odhlásila žákům obědy do pátku 20.03.2020.
  Další odhlášení do 27.03.2020 bude provedeno ve čtvrtek 19.03.2020.
 • Tajemnice školy bude vydávat potvrzení o ošetřovném v týdnu od 16.3. do 20.3. 2020 v době od 07:00 do 09:00 hod., lze se domluvit na tel. 732 832 268

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Průběžné informace k domácí výuce – zásady, pravidla a doporučení

Vážení rodiče, žáci zasílám několik dohodnutých pravidel, návodů, zásad a doporučení k pravidlům domácí výuky v průběhu mimořádného opatření státu a přerušení výuky ve školách.

Tato doporučení mají za úkol usnadnit a zefektivnit domácí výuku.

 • Škola, žáci a rodiče se učí způsobu domácí výuky,
 • Velmi důležitá je vstřícnost, pochopení, neefektivní věci řešit změnou,
 • Škola prověří zadané kontakty ke komunikaci na rodiče a žáky, zajistí jejich oboustrannou prostupnost,
 • Nutné rodiči nastavit domácí režim učení a dětem poskytnout ze strany rodičů maximální podporu a podmínky,
 • Pravidelně, třeba po menších částech řešit zadané úkoly, dbát na odpočinek a regenerační chvilky,
 • Stanovit se školou, rodiči a žáky přesná komunikační pravidla, komunikační hodiny,
 • Učitelé v rámci předávání zadání látky k samostudiu přes třídní učitele (článek na školním webu z 11.03.2020) uvedou v dokumentu na sebe emailový i telefonní kontakt, vhodné časy k společné komunikaci, tzv. konzultační termíny,
 • Učitelé budou připojeni na internet v době od 9-12,30 hodin,
 • Nebát se učitelů zeptat v případě neporozumění učivu, zadání úkolu, cvičení,
 • Zadávání úkolů a kontrola jejich plnění bude probíhat přes emailovou komunikaci, skype, Whatsapp, třídní stránky. To u všech tříd 1. stupně, mimo 5.B, která bude domácí výuku řešit přes EDUPAGE,
 • Zadávání úkolů a kontrola jejich plnění u žáků tříd 2. stupně a 5.B bude nově probíhat přes systém EDUPAGE, stručný návod a postupy budou následně zveřejněny na těchto školních webových stránkách, rodiče budou kontaktování s přihlašovacími emaily třídními učiteli, nejpozději do pátku 13.03.2020,
 • Zadané úkoly mohou žáci doplňovat vyhledáváním údajů na internetu, využívat videonávody, je nutno však dbát na ověřené zdroje,
 • Pro žáky před přijímacími zkouškami budou učitelé dominantně zasílat úkoly a cvičení k procvičování a opakování, lze stanovit on line video konzultace v dohodné době,
 • V případě zadání úkolu s nutností jeho vytištění, např. doplňovačky mimo pracovní sešity, v případě, že žáci a rodiče si zadaný úkol nemohou sami vytisknout, vyučující po dohodě uvede den a času kdy předá rodičům, či žákům před školou tyto nakopírované dokumenty,
 • Školním koordinátorem elektronické komunikace je stanoven Mgr. Toman a Mgr. Polzer.

Ostatní zprávy :

 • Žáci mají plošně odhlášeny obědy do 20.03.2020.

 • V případě, že zákonný zástupce žáka nebyl kontaktován telefonicky nebo emailem, kontaktujte třídního učitele.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Průběžná informace k problematice mimořádného opatření PŘERUŠENÍ VÝUKY ŠKOL

Ve Šternberku 11.03.2020

Predikuje se, že mimořádné opatření potrvá minimálně 14 dní.

Škola u tajemnice školy v době od 8-13 hodin, vydává pro rodiče dětí mladších 10let potvrzení o ošetřovném.

Úkoly zadané vedením školy pracovníkům školy:

 • Kontrola elektronické komunikace mezi školou, rodiči a žáky (formou emailů, třídních webů, SMS zprávou, sdílením sociálních sití a skupin, video konference…),
  realizace do čtvrtku 12.03.2020,
  odpovědnost – třídní učitelé

 • Zasílání podkladů k samostudiu žáků ze školy přes třídní učitele od jednotlivých vyučujících (témata výuky samostudia, referáty, příklady k opakování a upevnění látky, doplňovačky…),

 • Podklady k samostudiu žáků na období středa až pátek 11.-13.03.2020, odeslat nejpozději do čtvrtku 12.03.2020,

 • Podklady a úkoly k samostudiu žáků na období podělí 16.03.2020 až pátek 20.03.2020, nutnost odeslat ze školy nejpozději v úterý 17.03.2020,

 • Podle vývoje mimořádné situace připravit poslední sadu podkladů k samostudiu žáků v domácím prostředí od pondělí 23.03.2020 do pátku 27.03.2020, odeslat k rodinám nejpozději v úterý 24.03.2020,

 • Škola v návaznosti na vzniklou situaci zřejmě zruší naplánovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY v sobotu 28.03.2020, definitivní rozhodnutí učiní vedení školy do pátku 20.03.2020,

 • Dojednat s vedením školní jídelny způsob hromadného odhlášení obědů žáků a zpráva rodičům přes školní web,

 • V případě potřeby osobního jednání s učiteli školy doporučuji předběžnou domluvu emailem, osobně pak ve čtvrtek 12.03.2020 a v pondělí 16.03.2020.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Oznámení o úmrtí bývalého pracovníka školy

Ve Šternberku 11.03.2020

Oznamuji tímto, že nás opustila naše bývalá pracovnice, paní učitelka Milada ADÁMKOVÁ.

Čest její památce.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Vyhlášení nouzového stavu – uzavření škol

Vážení rodiče,

škola předala všem žákům informační listy (viz příloha) k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, které rozhodlo o přerušení výuky na základních a středních školách. Platit začne od středy 11.3.2020 a platí do odvolání. Otevřeny nadále zůstávají mateřské školy a jesle.

Aktualizace: Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu. Tímto usnesením nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020. Více informací v příloze

O vývoji aktuální situace, o délce přerušení výuky a návratu do škol, budeme rodiče informovat na webových stránkách školy.

Po domluvě s ředitelem školní jídelny budou mít všichni žáci do pátku 13.03.2020 automaticky odhlášeny obědy.

Nepřítomní žáci obdrží info od TU telefonicky, emailem, popřípadě SMS zprávou.

 

Na děti do 10 let mohou čerpat rodiče ošetřovatelské volno

Zaměstnanci mají nárok na ošetřovné 9 nebo 16 dní.

Dítě do 10 let a 60 procent platu

Je to dávka z nemocenského pojištění, přestáváte chodit do práce, avšak neberete nemocenskou, ale ošetřovné.

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.

V příloze naleznete nascenovaný formulář pro rodiče, který bude na své dítě do 10 let uplatňovat ošetřovné.

Formulář č.1 je pro rodiče, který bude doma s dítětem do 10 let 9 dnů.

Pokud bude potřeba být na ošetřovném delší dobu, slouží k tomu formulář č.2.

Úvodní část formuláře vyplní rodič a nechá si potvrdit tajemnicí školy, školní budova Svatoplukova 7, od 8-13 hodin.

Ve Šternberku 10.03.2020                                          Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

 

Užitečné odkazy :

Ošetřovné – potvrzení školy (zasíláme formulář ke stažení v příloze)

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

další odkazy:

http://www.sagit.cz/info/kdo-ma-narok-na-osetrovne-kdyz-bylo-uzavreno-skolske-zarizeni

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/firmy-ceka-odliv-rodicu-kvuli-uzavreni-skol-na-deti-do-10-let-mohou-cerpat-volno-91945

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář