Archiv autora: Ivorius

Rozvíjíme klíčové kompetence

Od 01.10.2018 naše základní škola realizuje dotační projekt s názvem ROZVÍJÍME KLÍČOVÉ
KOMPETENCE. Doba trvání tohoto projektu je 24 měsíců, tedy do 30.09.2020.

Dnes vám přináším statistické údaje o postupu a realizaci tohoto dotačního projektu. Stav je
k 31.01.2020, kdy končí II. etapa, kdy škola zpracovává DRUHOU průběžnou zprávu o realizaci
dotace. Třetí, závěrečná etapa bude probíhat v období 2-9/2020.

V přehledu dokončených výstupů přináším i % výši účasti dětí v jednotlivých klubech. Ta se pohybuje
nad 80%, což svědčí o vzorné docházce a zájmu dětí o činnosti v klubech řešených. I toto je doklad, že tato mimoškolní činnost má smysl.

 

Rubriky: Projekty | Napsat komentář

Vánoční přání

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020

                                                                                              Přejí žáci a pracovníci školy

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Úspěch v krajském kole Logické olympiády 2019

Jiří Zakuťanský se umístil na výborném 2. místě v krajském kole Logické olympiády. Gratulujeme.

Diplom Jiří Zakuťanský

 

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

STÁVKA PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ

Stávka pracovníků ve školství proběhne ve středu 6. listopadu 2019 na naší základní škole

Ředitelství Základní školy Svatoplukova 7, ve Šternberku informuje rodiče, že většina
pedagogických pracovníků se připojuje ke stávce, která proběhne ve středu 06.11.2019.

Tento den proto nebude probíhat ve škole vyučování, mimo třídy 3.AB.

Provoz školy bude v omezené míře probíhat následovně:

  • 3.AB – řádná výuka (1. hodina suplování dle rozvrhu, následně řádná výuka plavání, po příjezdu z plavání konec vyučování odchodem na oběd, či do ŠD;
  • Pro žáky 1.-5. tříd, kterým rodiče nejsou schopni zajistit hlídání, či náhradní program, bude po dobu stávky zajištěn provoz školní družiny v době od 07,00 do 15,00 hodin. Sraz těchto žáků bude, do 08,00 hodin, v prostorách ŠD, přístavba pod školní jídelnou, bude vypracován seznam těchto žáků.

Školní jídelna bude vařit obědy pro děti 3.AB a pro děti z družiny a pro mimoškolní strávníky.

Děkuji za pochopení

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Ve Šternberku 04.11.2019, 11,00 hodin

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

EU Code Week

V průběhu měsíce října jsme se zapojili do mezinárodní akce EU Code Week (Evropský týden programování), která má za cíl zábavnou formou seznámit žáky a další zájemce s problematikou informačního myšlení a programování.

Programování pomáhá rozvíjet dovednosti, jako je informatické myšlení, řešení problémů, kreativitu i týmovou spolupráci – a to jsou dovednosti užitečné pro všechny oblasti života.  Naučit se programovat nám pomáhá chápat rychle se měnící svět kolem nás, lépe rozumět tomu, jak fungují technologie, rozvíjet dovednosti a schopnosti potřebné ke zkoumání nových myšlenek a inovovat.

V roce 2018 se Evropského týdne programování zúčastnilo 2,7 milionu lidí ve více než 70 zemích celého světa. V letošním roce je předpoklad účasti ještě vyšší a naše škola u toho nesměla chybět. Cca 120 žáků naší školy prošlo různými aktivitami, které jim umožnily vžít se do role programátorů a podívat se na svět trošku jiným pohledem.

Žáci v programu Scratch vytvářeli různé scénáře a situace a objevovali programátorské principy – např. DRY, které jim usnadnily další práci. Mladší žáci zase poznali, že k informatickému myšlení není potřeba ani počítač. Jejich aktivity probíhaly v tělocvičně a žáci se snažili sestavit sadu příkazů pro robota – kamaráda tak, aby dosáhl požadovaného cíle.

Z ohlasu žáků se náš EU Code Week povedl a příští rok jej určitě znovu zopakujeme. Nyní se již můžeme těšit na Bobříka informatiky, který proběhne v listopadu.

Certifikát Ivo Toman

 

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Výsledky sběrové soutěže

Vážení rodiče, prarodiče a žáci naší školy, dovolte mi, abych se v krátkosti vrátil k tradiční sběrové akci školy, která se uskutečnila v úterý a ve středu 15. a 16.10.2019.

Rád bych Vám všem chtěl poděkovat za velmi aktivní účast v této akci. Moc si toho vážím a beru to jako velmi dobrou vzájemnou interakci a spolupráci. Podařilo se nám nasbírat odhadem okolo 20 tun starého papíru, kartonů a lepenky. Oproti jarní sběrové akci je to zhruba o 3 tuny více. Moc pěkné. Při pohledu na celkové výsledky je patrné, že se do akce zapojila aktivně většina žáků školy, až na 9.A třídu. Samotný průměr na žáka školy přes 35 kg to plně potvrzuje. Když jsme starý sběr před lety začali takto vybírat, dali jsme si za cíl nasbírat na každého žáka alespoň 10 kg. Nyní jsme skoro na čtyřnásobku!!!


Nejvíce se na tom podílela 4.B třída, která se jako jediná dostala nad 60 kg na žáka. K nim se přiblížily třídy 2.A, 3.B a 5.B. Velké poděkování!!!

Tato sběrová akce je kolektivním dílem školy a všech 21 tříd. Nehrajeme si na jednotlivce. Vedeme žáky ke kolektivnímu duchu, spolupráci, pomoci… Proto a i v návaznosti na předpokládanou vysokou administrativu neevidujeme sběrové výsledky jednotlivých dětí. To je úkolem shrnutí práce třídních učitelů. Ti se musí od dětí dozvědět, jak to v rodinách fungovalo. Jak pomáhali rodiče, prarodiče. Kolik jsem toho do školy zhruba přinesl. Pak musí následovat třídní vyhodnocení. U těch nejlepších sběračů, ale i pomocníků, nakládací čety poděkování i formou pochvaly do deníčku, či žákovské knížky. Jsme však přesvědčeni, že tato akce má nejen ekologický a finanční rozměr, ale i právě návod na budoucí kompetence ve spolupráci, práci v týmu…

Zisk z této akce částečně poslouží jako poděkování nejlepším třídám. Finanční prostředky takto získané třídní kolektivy použijí na výlet, sladkou odměnu, či posezení v cukrárně. Prioritně však peníze z této akce slouží k úhradě tzv. ADOPCE NA DÁLKU, kdy hradíme školní náklady na dítě v Africe. Zbytek peněz putuje na účet SRPŠ. Vedlejší, ekologicko-výchovný efekt separace a třídění komunálního odpadu není potřeba zmiňovat. Každý zcela jistě ví, že starý papír patří do sběru, či separačních nádob a ne do popelnic, či do kamen. Chráníme tím naše životní prostředí a lesy současně!!!

Další kolo této akce se uskuteční NA JAŘE ROKU 2020. Přesný termín s dostatečným předstihem sdělíme. Věřím, že budeme stejně úspěšní a výkonní jako nyní.

Výsledky sběrové soutěže naleznete v příloze.

Ve Šternberku 17.10.2019

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Přílohy

sber-vysledky

(sber-vysledky.docx )
(13 KB)

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

Sametový týden ve Šternberku

Různé akce ve Šternberku k výročí SAMETOVÉ REVOLUCE naleznete v příloze.

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Pozvánka na prohlídku zmodernizovaných dílen

Přijďte si ve čtvrtek 17.10. od 16. hodin prohlédnou naše nové dílny a robotickou učebnu. Zrekonstruovaná učebna včetně nového vybavení, lego pro moderní výuku a mnohem více.

Pozvánka je určena nejen pro rodiče žáků školy, ale i ostatní veřejnost.

Pozvánka

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Soutěž třídních kolektivů ve sběru starého papíru

Hlavní cíl akce (ochrana životního prostředí, výchova ke zdravému životnímu stylu, zajištění finančních prostředků k ADOPCI NA DÁLKU,drobná podpora třídních kolektivů…)

Soutěže se účastní třídní kolektivy. Celkový výsledek je přepočten na počet žáků třídy.

Výsledky za I. pololetí budou zveřejněny do 21.12.2019
Výsledky za II. pololetí budou zveřejněny do 31.05.2020

Odměny třídním kolektivům za pololetí (finanční příspěvek na drobné vánoční pohoštění či školní výlet…) :

1.místo 600,-Kč
2.místo 400,-Kč
3.místo 200,-Kč

Kmenové třídě jejichž celková výše odevzdaného starého papíru dosáhne více jak 20 kg/žáka náleží odměna na drobné pohoštění ve výši 100,-Kč na třídu.

Finanční odměny vyplácí tajemnice školy TU na příkaz ředitele školy. TU odevzdá řádný účetní doklad.

Vyplacené finanční příspěvky budou hrazeny ze ZISKU za prodej papíru ponížené o náklady spojené S ADOPCÍ DĚTÍ NA DÁLKU.

Pokud bude celkový výtěžek za prodaný papír menší než celková suma vyplácená vítězům, budou i odměny adekvátně kráceny podle skutečného zisku.

TERMÍN KOLEKTIVNÍHO SBĚRU STARÉHO PAPÍRU :

Úterý – 15.10.2019 od 14-16 hodin, kontejner velký na školním dvoře Svatoplukova, malý před budovou
Středa – 16.10.2019 od 7-8 hodin, kontejner velký na školním dvoře Svatoplukova, malý před budovou

Papír musí být ŘÁDNĚ SVÁZÁN, označen TŘÍDOU a VÁHOU.

Přílohy

sber

(sber-5.docx )
(22 KB)

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Úspěchy našich žáků na MČR v atletice

Víkend 20. – 22. září 2019 byl ve znamení Mistrovských soutěží žáků v atletice. V Kolíně proběhlo Mistrovství České republiky, kde naši žáci získali dvě zlaté medaile – Ema Klimetnová – 3 000 m chůze a Alois Hřebíček – 1 500 m překážek.

Oběma patří veliká gratulace a pochvala.

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář