Archiv autora: Antonín Gerža

Pomáháme žákům s výběrem škol

V rámci projektu Rozvíjíme klíčové kompetence, je škola zapojena i do šablony Kariérního poradenství. A zatímco naši deváťáci již mají plnou hlavu s vyplňováním přihlášek na střední školy, proběhly i workshopy s žáky 8. tříd, kteří mají nelehký výběr stále před sebou.
Žáci měli možnost zapojit se do diskuse o rozdílech mezi různými typy škol (gymnázia, odborná učiliště, střední odborné školy) a oborů. Ukázala se jim i práce s Atlasem škol Olomouckého kraje. V tom si mohou vyhledat všechny školy v regionu s přehledem nabízených oborů, ale i informace o počtech přihlášených/přijatých v loňském roce. Atlasy školství pak žáci dostávají aktuální v 9. třídách před veletrhem Scholaris, aby již během něj mohli svou pozornost cílit na konkrétní stánky.
Ukázán jim byl i web infoabsolvent.cz, kde si mohou zkusit výběr pomocí obrázkového průvodce nebo vyhledat konkrétní školu podle vybraných parametrů (region, obor,…).
Osmáci sice mají na výběr ještě zdánlivě celý dlouhý rok, ale jak víme, čas plyne jako voda. Doufáme proto, že díky dostatku informací předem budou schopni vybrat si dobrý obor, který je bude bavit a pomůže jim snadno najít v budoucnu uplatnění na trhu práce.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Kariérové poradenství, Den oborů v Robertshaw

V měsíci prosinci jsme s žáky 9. ročníků v rámci kariérového poradenství navštívili akci Den oborů ve firmě Robertshaw. Ta je jedním z největších zaměstnavatelů ve Šternberku. Žáci si prošli nejen samotný areál a výrobu, ale byla pro ně nachystána i prezentace firmy a několika středních škol technického zaměření. Vyzkoušet si tak žáci díky tomu mohli i virtuální realitu.
Přichystána byla i soutěž o ceny pro ty, kteří dávali v průběhu největší pozor. Byl to již druhý ročník akce, kterou hodnotíme velmi pozitivně a která byla připravena i ve spolupráci s MAS Šternbersko.

robertshaw

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Zahájení nového školní roku 2019/2020

Dnes 2. září jsme  oficiálně vstoupili do nového školního roku. V duchu tradic naší školy se slavnostní zahájení odehrávalo na školním hřišti. Pan ředitel přivítal hlavně naše nové žáky – prvňáčky a také všem představil nové členy pedagogického sboru.
Přivítat nás přišel i pan starosta Stanislav Orság a také pronesl několik milých a povzbudivých slov.

Další pěknou tradicí na naší škole je přivítání prvňáčků žáky devátých tříd, kteří jim předali malou drobnost – pamětní odznáček. Zahájení doplnila i pěvecká vystoupení dvou našich žákyň.

 

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Exkurze Excalibur Army

Ve dnech 10. -11. 12 2018 třídy 8.A, 8.B v rámci Kariérového poradenství projektu Rozvíjíme klíčové kompetence navštívily firmu Excalibur Army. Cílem návštěvy bylo žákům ukázat a představit jednotlivé profese. Excalibur army je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, ve kterém je možné vidět mnoho profesí lidské činnosti – od technických oborů strojírenství, elektroniky až po kancelářské činnosti účetnictví, administrativu. Proto jsme v rámci budoucího rozhodování našich žáků zvolili právě tuto firmu. Žáci měli možnost zblízka vidět různé profese s ohledem na polytechnické vzdělávání žáků. Věříme, že právě tyto návštěvy pomůžou žákům s jejich rozhodováním kam na střední školu, kterými obory se zabývat, umožní jim rozhled.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář