Zápis do 1. ročníku

Zápisy do prvních tříd, které každoročně probíhaly od poloviny ledna do poloviny února, posunula od letošního roku novela školského zákona až na období od 1. do 30. dubna.

Zápisy do 1. tříd základních škol ve Šternberku budou letos v termínu 6. dubna.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – tedy nejpozději do 30. dubna 2018, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tím se ovšem krátí doba, kterou mají rodiče na to, aby případně s dítětem navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu či speciálně pedagogické centrum, jež posoudí, zda je vhodný či nutný odklad povinné školní docházky. Rodiče by měli podrobně a v dostatečném předstihu projednat s učitelkami mateřských škol, zda je u jejich dítěte výše uvedené vyšetření potřeba a pokud ano, včas se k němu objednat, aby měli potřebné doklady pro žádost o odklad školní docházky a předložili je již u zápisu do 1. tříd.

Během zápisu budou mít děti možnost prohlédnout si školu, zahrát zábavné hry a seznámit se s možností navštěvovat třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Rádi zodpovíme vaše dotazy osobně, mailem (zc.tavssznull@anletider)
nebo telefonicky (585 013 731, 602 705 478)

Těšíme se na vaši návštěvu
Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Kritéria Zápis 2018-2019 krácená verze
Filename : kriteria-zapis-2018-2019-kracena-vezre.docx (16 KB)
Titulek : Kritéria Zápis 2018-2019 krácená verze
Spádové obvody ZŠ
Filename : ozv_spadove_obvody_zs_2017-06_2017.pdf (610 KB)
Titulek : Spádové obvody ZŠ
Kritéria ZÁPIS 2018-2019-plná verze
Filename : kriteria-zapis-2018-2019-plna-verze.docx (18 KB)
Titulek : Kritéria ZÁPIS 2018-2019-plná verze
Jak dítěti usnadnit zahájení školní docházky
Filename : jak-diteti-usnadnit-zahajeni-skolni-dochazky.doc (34 KB)
Titulek : Jak dítěti usnadnit zahájení školní docházky
Odklad školní docházky
Filename : odklad-skol-docazky-07042017.docx (14 KB)
Titulek : Odklad školní docházky
INFORMACE O ŠKOLE přehled
Filename : informace-o-skole-prehled.docx (1 MB)
Titulek : INFORMACE O ŠKOLE přehled
Zápis dětí do 1.tříd -DESATERO
Filename : zapis-deti-do-1-trid-desatero.docx (31 KB)
Titulek : Zápis dětí do 1.tříd -DESATERO
Informace k zápisu
Filename : inf-k-zapisu.docx (57 KB)
Titulek : Informace k zápisu
Žádost o odklad
Filename : zadost_o_odklad.docx (19 KB)
Titulek : Žádost o odklad
INFORMACE o naší ZŠ
Filename : informace-o-nasi-zs.doc (170 KB)
Titulek : INFORMACE o naší ZŠ
Žádost o přijetí
Filename : zadost_o_prijeti.docx (19 KB)
Titulek : Žádost o přijetí
Zápis pohledem psycholožky
Filename : skmbt_c20318022710440.pdf (1 MB)
Titulek : Zápis pohledem psycholožky
Zápis do 1. tříd 2018
Filename : zapis-do-1-trid-2018-2.doc (122 KB)
Titulek : Zápis do 1. tříd 2018
informace k zápisu do 1. tříd ZŠ
Filename : informace-k-zapisu-do-1-trid-zs-2.doc (341 KB)
Titulek : informace k zápisu do 1. tříd ZŠ
OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ 11.4.2018
Filename : oznameni-rozhodnuti-o-prijeti-do-1-rocniku-zs-11-4-2018-2.pdf (576 KB)
Titulek : OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ 11.4.2018