Zápis do 1. ročníku

Zápisy do prvních tříd, které každoročně probíhaly od poloviny ledna do poloviny února, posunula od letošního roku novela školského zákona až na období od 1. do 30. dubna.

Zápisy do 1. tříd základních škol ve Šternberku budou letos v termínu 7. dubna.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – tedy nejpozději do 30. dubna 2017, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tím se ovšem krátí doba, kterou mají rodiče na to, aby případně s dítětem navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu či speciálně pedagogické centrum, jež posoudí, zda je vhodný či nutný odklad povinné školní docházky. Rodiče by měli podrobně a v dostatečném předstihu projednat s učitelkami mateřských škol, zda je u jejich dítěte výše uvedené vyšetření potřeba a pokud ano, včas se k němu objednat, aby měli potřebné doklady pro žádost o odklad školní docházky a předložili je již u zápisu do 1. tříd.

Během zápisu budou mít děti možnost prohlédnout si školu, zahrát zábavné hry a seznámit se s možností navštěvovat třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Rádi zodpovíme vaše dotazy osobně, mailem (zc.tavssznull@anletider)
nebo telefonicky (585 013 731, 602 705 478)

Těšíme se na vaši návštěvu
Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Desatero pro rodiče
Filename : desatero-pro-rodice.pdf (242 KB)
Titulek : Desatero pro rodiče
INFORMACE O ŠKOLE přehled
Filename : informace-o-skole-prehled.docx (1 MB)
Titulek : INFORMACE O ŠKOLE přehled
Žádost o odklad
Filename : zadost_o_odklad.docx (16 KB)
Titulek : Žádost o odklad
Žádost o přijetí
Filename : zadost_o_prijeti.docx (16 KB)
Titulek : Žádost o přijetí
Jak dítěti usnadnit zahájení školní docházky
Filename : jak-diteti-usnadnit-zahajeni-skolni-dochazky.doc (34 KB)
Titulek : Jak dítěti usnadnit zahájení školní docházky
INFORMACE o naší ZŠ
Filename : informace-o-nasi-zs.doc (170 KB)
Titulek : INFORMACE o naší ZŠ
Informace pro veřejnost k postupu při zápisu dětí do 1. tříd základních škol
Filename : informace-k-zapisu-do-1-trid-zs.doc (340 KB)
Titulek : Informace pro veřejnost k postupu při zápisu dětí do 1. tříd základních škol
ZÁPIS DĚTÍ
DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL na školní rok 2017/2018
Filename : zapis-do-1-trid-2017.doc (122 KB)
Titulek : ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL na školní rok 2017/2018
Kritéria ZÁPIS 2017-2018-plná verze
Filename : kriteria-zapis-2017-2018-plna-verze.docx (19 KB)
Titulek : Kritéria ZÁPIS 2017-2018-plná verze
Výsledky zápisu - rozhodnutí ředitele školy o přijetí do 1.ročníku pro školní rok 2017-2018
Filename : vysledky-2.pdf (591 KB)
Titulek : Výsledky zápisu - rozhodnutí ředitele školy o přijetí do 1.ročníku pro školní rok 2017-2018
Informace k registraci ke stravování ve školní jídelně Scolarest
Filename : skmbt_c20317051507040.pdf (420 KB)
Titulek : Informace k registraci ke stravování ve školní jídelně Scolarest