Nadaní žáci

Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků se řídí platnou legislativou:

  • § 17 a § 18 školského zákona.
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, § 12, § 13 a § 14.
  • Školní vzdělávací program

Nadaní žáci mají možnost se od třetí třídy vzdělávat podle ŠVP Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků č. j. 16 333/96–22–21 . Děti v těchto třídách mají větší počet vyučovacích hodin angličtiny a od šesté třídy přibude další cizí jazyk.

Žáci prvního stupně pracují pod vedením paní učitelky Heleny Šnorichové a Ivany Jedelské v Kroužku deskových her, kde mají možnost rozvíjet své logické myšlení. Paní učitelky spolupracují také s Mensou a společně s ní pravidelně organizují Den plný her. Během této akce si všichni žáci i ostatní zájemci mohou zahrát zajímavé hry, ale také vyplnit IQ testy a zjistit si následně své IQ.

Naše škola se každý rok zapojuje do Logické olympiády, soutěže od roku 2011 i pro žáky druhého stupně, kterou pořádá společnost Mensa . V loňském roce se do krajského kola probojovalo 8 dětí a z nich si nejlépe vedla Eliška Holzmannová, která obsadila 22.místo. Dále se do krajského kola probojovali Gabriela Lhotská, Waldemar Illek, Antonín Balcárek, Šimon Král, Mojmír Pastorek, František Světnický a Jan Doležel.

Od loňského roku je naše škola zapojená do projektu EU-peníze školám. Projekt se skládá z několika oblastí: metodického vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorby a následného používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce s mimořádně nadanými žáky, ale i žáky se speciálními potřebami, probíhá individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin.

Každým rokem se žáci naší školy zapojí do celé řady soutěží. V loňském roce dobře umístili v okresních i krajských kolech.