Aktuality VP

Aktuální informace k organizaci přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

  • termínu odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky -nově 1. března
  • jednotná zkouška CERMAT je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky a pro sportovní gymnázia, tříletých oborů se jednotná zkouška netýká!
  • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika
  • výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení, Gymnázia se sportovní přípravou 40%.
  • v 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou),  pro rozhodnutí o přijetí obě školy využijí lepší výsledek.
  • termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté obory-12.4. a 19.4.2017, náhradní termíny-11.a12.5.2017

POZOR!!! Podle doporučení Krajského úřadu v Olomouci by v dolní části přihlášky na SŠ měla být, pokud možno, uvedena jména a podpisy obou rodičů. V opačném případě může střední škola vyzvat rodiče k jejich doplnění!

 

Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni

Další užitečné informace najdete: http://www.infoabsolvent.cz/Rady