Volný den pro žáky

6 Dub 2018 - 00:00

Ředitel školy Vám tímto oznamuje, že dle zákona č.561/2004 sb.,§ 24 odst. 2
uděluje všem žákům školy volný den na pátek 06.04.2018.
Všichni žáci mají automaticky na tento den odhlášený oběd.

Žáci mají možnost v případě nutnosti využít provozu školní družiny.
Školní družina bude v provozu od 7 00 do 15 00 hodin (minimální počet přihlášených
žáků je 10, v odůvodněných případech lze ŠD otevřít i při menším počtu žáků,
nejméně však 5).

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy