Třídní schůzky

25 Dub 2019 - 15:30

Doba konání schůzek:   

Školní budova Sadová                   

15,30-16,30 hodin     kmenová třída                        Konzultace
16,00                          tělocvična Sadová                 Škola v přírodě

Školní budova Svatoplukova        

15,30-16,00                učebna č.16 (9.B)                  Porada k cyklokurzu žáků 9. Tříd
16,00-17,00 hodin     kmenová třída                        Konzultace
16,00                          dílny Svat. sklep                    Prohlídka dílen před rekonstrukcí

Správní rada OPS

17,00-18,00 hodin     ředitelna