Přihlašování žáků do školní družiny na školní rok 2018/2019.

3 Dub 2018 - 00:00

Vážení rodiče, pokud máte zájem přihlásit své dítě do ŠD na další školní rok, můžete tak učinit v průběhu měsíce dubna 2018. Děti, které nyní navštěvují družinu, od nás dostanou přihlášku a informace do deníčku. Ti, kteří ŠD nenavštěvují a měli by o družinu zájem, si mohou pro přihlášku přijít. Kapacita ŠD je 150 žáků. V případě, že nebude kapacita naplněna žáky z 1.,2. a 3. tříd, je možné zapsat i žáky 4.třídy, přednostně dojíždějící. V případě dotazů se obraťte na p.v. Pavlu Hrubou, zc.tavssznull@aburh, 736 791 929. Děkujeme.