Maňáskové divadlo v ŠD.

22 Led 2019 - 13:30

Od 13:30 do 14:30 v oddělení Motýlků, bližší informace v deníčku a na informační nástěnce ve školní družině.