Dětské odpoledne na ZŠ Svatoplukova

31 Kvě 2018 - 14:00

Ve čtvrtek 31.5.2018 proběhne na školním hřišti zábavné soutěžní odpoledne pro děti.

V rámci akce Dětské odpoledne na ZŠS Svatoplukova pořádané 31.5.2018 Základní školou Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvkovou organizací budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.