Plán příležitostných akcí ŠD.

Plán příležitostných akcí školní družiny 2018 – 2019

Září:                           Seznamovací odpoledne    Cyklovýlet

Říjen:                         Turistické vycházky            Zpívánky v družině

Listopad:                   Předvánoční plavání         Výtvarná soutěž      Mikulášské hrátky

Prosinec:                  Adventní odpoledne          Vánoční Olomouc

Leden:                      Strom pro zvířátka             Zimní olympiáda

Únor:                        Zimní sportování               Karneval                  Bruslení

Březen:                    Turistické výlety                Jarní plavání

Duben:                     Výlet na farmu                  Pálení čarodějnic

Květen:                   Cyklistický výlet                 Májové plavání

Červen:                   Rozloučení s družinou      Opékání

1x měsíčně KINO