Obecné informace

Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/2019 se na naší škole opět otevírá 3.třída s rozšířenou výukou jazyků a doplnění do 6.třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (od 3.třídy anglický jazyk a od 6.třídy 2.cizí jazyk-němčina nebo ruština -dle výběru žáků a možností školy).

Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě do 3.třídy nebo 6.třídy s rozšířenou výukou jazyků, zašlete na adresu školy vyplněnou přihlášku do 11.4.2018 (do budoucí 3.třídy) a 13.4.2018 (budoucí 6.třídy) (rozhodující je razítko pošty) nebo doručte osobně do kanceláře školy.

Přihlášky naleznete v příloze této stránky

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se uskuteční dne 17.4.2018 od 8:00 hodin v budově naší školy-1.stupeň, ulice Sadová 1(nová budova). Žáci si vylosují číslo, pod kterým budou skládat přijímací zkoušky. Přijímací řízení bude probíhat cca do 12 hodin. Po celou dobu přijímacího řízení bude nad dětmi zajištěn dohled. Dítě vybavte pouze psacími potřebami, svačinou a přezůvkami. O výsledku přijímacího řízení budete informováni písemně.

K přijímacím zkouškám nebudeme zasílat pozvánky.

Přijímací zkoušky do 3.tříd s RVCJ

Přijímací zkoušky do 3.tříd s RVCJ budou mít dvě části:

  1. a) písemnou – zaměřenou na jazyk český
  2. b) ústní – motivační pohovor, báseň nebo říkanka, pohovor o přečteném textu, nápodoba neznámých anglických slov, atd.

Přijímací zkoušky do 6.tříd s RVCJ

Přijímací zkoušky do budoucích 6.tříd s rozšířenou výukou jazyků mají jen část písemnou, tj. test z anglického jazyka